Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - I.Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowo Transportowe "Edmund Leś" II.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "LEGRO" Edmund Leś

budownictwo

Oferty pracy Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowo Transportowe EDMUND LEŚ

MURARZ

Zawód: murarz Rodzaj: umowa o pracę
Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowo Transportowe EDMUND LEŚ
Wznoszenie fundamentów, ścian nośnych i działowych, odczytywanie rysunków technicznych, transport potrzebnych materiałów, współpraca z innymi członkami zespołu. Praca na terenie ...
4000-6500 zł
UoP brutto/mies.
Brzesko
23-10-2020
4000-6500 zł
UoP brutto/mies.

CIEŚLA

Zawód: cieśla Rodzaj: umowa o pracę
Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowo Transportowe EDMUND LEŚ
- WYKONYWANIE WSZELKICH KONSTRUKCJI Z DREWNA NIEZBĘDNYCH NA PLACU BUDOWY, - UKŁADANIE MIESZANKI BETONOWEJ W SZALUNKACH, - TRANSPORT POTRZEBNYCH MATERIAŁÓW Praca ...
4000-6500 zł
UoP brutto/mies.
Brzesko
23-10-2020
4000-6500 zł
UoP brutto/mies.

ZBROJARZ

Zawód: budowlaniec Rodzaj: umowa o pracę
Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowo Transportowe EDMUND LEŚ
Wykonywanie szkieletów zbrojenia, cięciem i gięciem oraz montażem siatek i szkieletów zbrojeniowych, obsługa maszyn zbrojarskich. Praca na terenie Brzeska lub ...
4000-6500 zł
UoP brutto/mies.
Brzesko
23-10-2020
4000-6500 zł
UoP brutto/mies.

KIEROWNIK BUDOWY

Zawód: budowlaniec Rodzaj: umowa o pracę
Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowo Transportowe EDMUND LEŚ
Obowiązki kierownika wynikające z prawa budowlanego, m.in. opracowywanie harmonogramu robót, bieżąca koordynacja nad realizacją prac, nadzór nad zespołem pracowników, rozliczanie ...
5000-10000 zł
UoP brutto/mies.
Kraków
23-10-2020
5000-10000 zł
UoP brutto/mies.

INŻYNIER BUDOWY

Zawód: inżynier Rodzaj: umowa na okres próbny
Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowo Transportowe EDMUND LEŚ
Obsługa dokumentacji technicznej i projektowej, przygotowanie obmiarów, nadzór nad prowadzonymi pracami oraz pracownikami, wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych związanych ...
4000-8000 zł
UoP brutto/mies.
Kraków
23-10-2020
4000-8000 zł
UoP brutto/mies.

Adres

ul. Ludwika Solskiego 14a
32-800 Brzesko
województwo małopolskie
powiat brzeski
gmina Brzesko

Dodatkowe informacje

NIP: 8690001629
REGON: 850056028

Profil działalności:

 • 09.90.Z - Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
 • 25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
 • 25.12.Z - Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
 • 25.99.Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 35.30.Z - Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
 • 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad
 • 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę
 • 43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 • 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 43.31.Z - Tynkowanie
 • 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej
 • 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
 • 45.31.Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 46.13.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
 • 46.34.A - Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
 • 46.71.Z - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
 • 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • 47.25.Z - Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.30.Z - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
 • 47.52.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.53.Z - Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.54.Z - Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.59.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 49.41.Z - Transport drogowy towarów
 • 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 • 52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 • 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 52.29.C - Działalność pozostałych agencji transportowych
 • 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 • 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych
 • 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
 • 77.34.Z - Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
 • 78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
 • 82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 • 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Uprawnienia:

 • od 2012-07-16 do Koncesja na obrót paliwami ciekłymi (wprowadzone przez Urząd Regulacji Energetyki Warszawa)
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 02-06-1986
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny
Źródło: GUS, CEIDG

Pracodawcy z miasta Brzesko