Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - P.P.H.U Karol Chwastek

Firma zajmuje się ubojem i rozbiorem bydła

Oferty pracy PPHU Karol Chwastek

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Adres

ul. Rolnicza 19
43-426 Dębowiec
województwo śląskie
powiat cieszyński
gmina Dębowiec

Adres do doręczeń

ul. Rolnicza 19
43-426 Dębowiec
województwo śląskie
powiat cieszyński
gmina Dębowiec

Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

ul. Ustrońska 7
43-430 Skoczów
województwo śląskie
powiat cieszyński
gmina Skoczów
ul. Gustawa Morcinka 14
43-430 Skoczów
województwo śląskie
powiat cieszyński
gmina Skoczów

Dodatkowe informacje

NIP: 5480009445
REGON: 070532018

Profil działalności:

 • 01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
 • 01.62.Z - Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
 • 01.63.Z - Działalność usługowa następująca po zbiorach
 • 10.11.Z - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu
 • 10.13.Z - Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
 • 46.23.Z - Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
 • 46.24.Z - Sprzedaż hurtowa skór
 • 46.21.Z - Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
 • 46.32.Z - Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
 • 46.38.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
 • 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 47.22.Z - Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.29.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 49.41.Z - Transport drogowy towarów
 • 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 77.31.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
 • 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 01-12-1993
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny
Źródło: GUS, CEIDG