Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - KŁAPTOCZ ANDRZEJ "MAK-BUD" ZAKŁAD ROBÓT INŻYNIERYJNO-BUDOWLANYCH

"Mak-Bud" Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych

Oferty pracy MAK-BUD

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Adres

ul. Wspólna 21a
43-518 Ligota
województwo śląskie
powiat bielski
gmina Czechowice-Dziedzice

Adres do doręczeń

ul. Wspólna 21a
43-518 Ligota
województwo śląskie
powiat bielski
gmina Czechowice-Dziedzice

Dodatkowe informacje

NIP: 6521001755
REGON: 271966474

Profil działalności:

 • 23.61.Z - Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
 • 23.69.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
 • 39.00.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
 • 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad
 • 42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
 • 42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli
 • 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
 • 42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
 • 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę
 • 43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 • 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 43.31.Z - Tynkowanie
 • 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej
 • 43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
 • 43.34.Z - Malowanie i szklenie
 • 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
 • 81.29.Z - Pozostałe sprzątanie
 • 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 03-05-1989
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny
Źródło: GUS, CEIDG