Twoje wsparcie w rekrutacji

PION Pracodawca
Oferty pracy PION

Platforma Integracji Osób Niepełnosprawnych – PION działa od 2007 roku jako zrzeszenie podmiotów ekonomii społecznej promujących i organizujących zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych w sferze handlu, produkcji i usług.
Celem PION jest zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem zawodowym i społecznym, poprzez umożliwienie im podjęcia pracy zarobkowej, głównie w przedsiębiorstwach otwartego rynku pracy.


Na bazie naszych doświadczeń we współpracy z dużymi sieciami handlowymi wyszukujemy, przygotowujemy i wprowadzamy osoby niepełnosprawne na otwarty rynek pracy, monitorując przy tym przebieg ich zatrudnienia oraz udzielając niezbędnego wsparcia umożliwiającego zdobycie i utrzymanie zatrudnienia.


PION współpracuje w tym zakresie z 43 Koordynatorami ds. Zatrudnienia na terenie całej Polski. Są to specjaliści posiadający wysokie kwalifikacje oraz wiedze w dziedzinie HR, rekrutacji oraz psychologii.


Podpisaliśmy umowy o współpracy z dużymi przedsiębiorstwami oraz korporacjami handlowymi i hotelami, w ramach których osoby niepełnosprawne podejmują pracę na różnych stanowiskach np.: doradca handlowy, pracownik Działu Obsługi Klienta, pomocnik sprzedawcy. Osoby niepełnosprawne pracują również przy sortowaniu przesyłek w centrach logistycznych, sprzątaniu pokoi w hotelach, a także na stanowiskach deficytowych wymagających specjalistycznych kwalifikacji np. kasjer sklepowy, pomocnik kucharza itp.

Oferty pracy

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Ta firma zamieszczała także ogłoszenia (archiwum):

Kasjer w multimarkecie wielobranżowym-praca dla osób niepełnosprawnych
kasjer
umowa o pracę