Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - PavroN Aleksandra Klotz

Oferty pracy 3W

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Adres

ul. Juliana Fałata 30
43-360 Bystra
województwo śląskie
powiat bielski
gmina Wilkowice

Adres do doręczeń

ul. Juliana Fałata 30
43-360 Bystra
województwo śląskie
powiat bielski
gmina Wilkowice

Dodatkowe informacje

NIP: 5781001438
REGON: 170919607

Profil działalności:

 • 29.20.Z - Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep
 • 25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
 • 25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych
 • 33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
 • 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn
 • 33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
 • 33.19.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
 • 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 46.14.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
 • 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 88.10.Z - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 23-08-2017
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Zawieszony
Źródło: GUS, CEIDG