Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - QBUS TRANS Rafał Eliasik

Firma transportowo spedycyjna. Główne obsługiwane kierunki to Finlandia Szwecja Norwegia cała Europa

Oferty pracy QBUS-TRANS

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Archiwalne ogłoszenia

Handlowiec
przedstawiciel handlowy
Bielsko-Biała
praca stała

Adres

57
43-391 Mazańcowice
województwo śląskie
powiat bielski
gmina Jasienica

Adres do doręczeń

57
43-391 Mazańcowice
województwo śląskie
powiat bielski
gmina Jasienica

Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

ul. Ząbkowicka 67
58-200 Dzierżoniów
województwo dolnośląskie
powiat dzierżoniowski
gmina Dzierżoniów
Legionów 57
43-300 Bielsko-Biała
województwo śląskie
powiat Bielsko-Biała
gmina Bielsko-Biała

Dodatkowe informacje

NIP: 8821760118
REGON: 072888334

Profil działalności:

 • 14.13.Z - Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
 • 14.14.Z - Produkcja bielizny
 • 29.20.Z - Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep
 • 25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
 • 25.12.Z - Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
 • 25.21.Z - Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
 • 25.93.Z - Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
 • 25.99.Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 28.21.Z - Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
 • 28.23.Z - Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • 28.29.Z - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 28.41.Z - Produkcja maszyn do obróbki metalu
 • 32.30.Z - Produkcja sprzętu sportowego
 • 45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad
 • 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
 • 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę
 • 43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 • 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 43.31.Z - Tynkowanie
 • 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej
 • 43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
 • 43.34.Z - Malowanie i szklenie
 • 45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
 • 45.40.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich
 • 46.13.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
 • 46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
 • 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • 46.71.Z - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
 • 47.30.Z - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
 • 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 49.31.Z - Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
 • 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 49.41.Z - Transport drogowy towarów
 • 49.42.Z - Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
 • 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 • 52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 • 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 52.29.C - Działalność pozostałych agencji transportowych
 • 53.20.Z - Pozostała działalność pocztowa i kurierska
 • 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne
 • 64.91.Z - Leasing finansowy
 • 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów
 • 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 • 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 96.02.Z - Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

Uprawnienia:

 • od 2014-05-21 do 2064-05-21 Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy Nr 000004 (wprowadzone przez Starosta bielski Bielsko-Biała)
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 01-05-2006
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny
Źródło: GUS, CEIDG