ALUPROF S.A.

Praktyki

Możliwość odbycia praktyk skierowana jest do uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych oraz studentów zainteresowanych zdobyciem pierwszych doświadczeń zawodowych w Aluprof SA w ramach obligatoryjnych praktyk wymaganych programem nauczania. Praktyki trwają najczęściej od 4 do 6 tygodni i są pierwszym krokiem do poznania naszej organizacji oraz wartości i zasad, którymi się kierujemy. Praktykanci zapoznają się z pracą poszczególnych wydziałów wspierając pracowników w ich codziennych obowiązkach na wybranych stanowiskach pracy.

Staże

Staże skierowane są do studentów ostatnich lat studiów inżynierskich/magisterskich oraz absolwentów głownie kierunków technicznych (budownictwo, mechanika i budowa maszyn, architektura) oraz filologii (m. in. język angielski, włoski, francuski, niemiecki, hiszpański). Staże trwają od 3 do 6 miesięcy i odbywają się w działach: Rozwoju, Wsparcia Technicznego, Sprzedaży Eksportowej oraz w ramach pojawiających się potrzeb biznesowych również w innych obszarach (m.in. w obszarze finansów, marketingu, logistyki, produkcji, jakości). Stażysta w działach technicznych wspiera zespół konstruktorów lub projektantów uczestnicząc w procesach tworzenia nie tylko standardowych, ale również indywidualnych rozwiązań technicznych dla realizowanych obiektów. Stażysta w dziale sprzedaży eksportowej ma okazję poznać całościowo proces obsługi Klienta. W czasie trwania stażu zajmuje się wsparciem obsługi Naszych zagranicznych kontrahentów, zgodnie z posiadanymi kompetencjami językowymi. Staż jest okazją do zdobycia wiedzy merytorycznej i praktycznej pod okiem profesjonalistów. Umożliwiamy pogodzenia pracy z nauką. Przebieg stażu pozwala na objęcie samodzielnego stanowiska pracy oraz wprowadzanie w życie własnych pomysłów i rozwiązań.

Zgłoszenie na staż lub praktykę

W celu zgłoszenia chęci odbycia praktyki lub stażu w Aluprof SA należy wypełnić formularz aplikacyjny dostępny na naszej stronie internetowej: www.aluprof.eu w zakładce Firma/Kariera/Praktyki lub Firma/Kariera/Staż oraz przesłać go wraz z cv na adres: aluprof_praca@grupakety.com

Aluprof SA
ul. Warszawska 153
43-300 Bielsko - Biała
tel.: +48 (33) 819 53 00
aluprof_praca@grupakety.com

Zakład w Opolu
ul. Gosławicka 3
45-446 Opole
tel.: +48 (77) 400 00 00
praca_opole@grupakety.com

Zakład w Goleszowie
ul. Przemysłowa 10
43-440 Goleszów
tel.: +48 (33) 483 20 10
praca_goleszow@grupakety.com 

Zakład w Ogrodzonej
Centrum Badań i Innowacji
ul. Dojazdowa 5
43-426 Ogrodzona
tel.: +48 (33) 819 52 46
aluprof_praca@grupakety.com