Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - Sun - Exclusiv Janina Karużys

Solaria najnowszej generacji. Najwieksze Solarium w Bielsku-Bialej! ul.Boleslawa Prusa 10a, Bielsko-Biala

Oferty pracy Sun-exclusiv

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Archiwalne ogłoszenia

Obsluga solarium/Sprzedawca
sprzedawca
Bielsko-Biała
umowa zlecenie
Obsluga solarium/Sprzedawca
sprzedawca
Bielsko-Biała
umowa zlecenie

Adres

ul. Bolesława Prusa 10A
43-300 Bielsko-Biała
województwo śląskie
powiat Bielsko-Biała
gmina Bielsko-Biała

Adres do doręczeń

ul. Bolesława Prusa 10A
43-300 Bielsko-Biała
województwo śląskie
powiat Bielsko-Biała
gmina Bielsko-Biała

Dodatkowe informacje

NIP: 8271379168
REGON: 100648896

Profil działalności:

 • 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn
 • 33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
 • 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • 38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 47.25.Z - Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 47.26.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 64.91.Z - Leasing finansowy
 • 66.12.Z - Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
 • 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej
 • 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 • 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • 96.02.Z - Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 15-01-2007
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny
Źródło: GUS, CEIDG