Pracodawca - "MAŁY EUROPEJCZYK" Iwona Czadankiewicz

Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa Europejczyk 

Naszym priorytetem jest wysoki poziom nauczania, pozostający w harmonii z naturalną ciekawością poznawczą dziecka.

Oferty pracy Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa Europejczyk

Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa Europejczyk

NAUCZYCIEL GEOGRFII

Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa Europejczyk
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa Europejczyk
Nauczyciel umowa o pracę część etatu
nauczanie geografii
Bielsko-Biała
22-10-2021

Archiwalne ogłoszenia

Nauczyciel matematyki
Nauczyciel   |  umowa o pracę
Bielsko-Biała
Szczegóły
Zakres obowiązków
 • prowadzenie zajęć matematyki zgodnie z podstawa programową,
 • udział w zebraniach oraz radach pedagogicznych,
 • prowadzenie kółek zainteresowań i konsultacji dla uczniów. 
Wymagania
 • wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym,
 • doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • kreatywne podejście do nauczania,
 • odpowiedzialność,
 • zaangażowanie i pasja w pracy z dziećmi.
Nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciel   |  umowa o pracę
Bielsko-Biała
Szczegóły
Zakres obowiązków
 • prowadzenie zajęć w klasach 1-3 według podstawy programowej 
 • wspieranie uczniów w rozwoju
 • przygotowywanie do konkursów i występów
 • udział w spotkaniach zespołów wychowawczych
 • prowadzenie zebrań z rodzicami, organizacja konsultacji zgodnie z kalendarzem szkolnym
 • udział w zebraniach Rady Pedagogicznej
Wymagania
 • wykształcenie kierunkowe: edukacja wczesnoszkolna
 • kreatywność i pomysłowość
 • empatia i zamiłowanie do pracy z dziećmi
 • pogodne usposobienie, cierpliwość i zaangażowanie
 • dobra organizacja pracy
 • umiejętność pracy w zespole
Nauczyciel j. hiszpańskiego
Nauczyciel   |  umowa o pracę
Bielsko-Biała
Szczegóły

Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa poszukuje Nauczycela j. hiszpańskiego.

Zakres obowiązków
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach 1-8
Wymagania
 • wykształcenie kierunkowe.
Nauczyciel geografii.
Nauczyciel   |  umowa o pracę
Bielsko-Biała
Szczegóły
Zakres obowiązków

Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa poszukuje nauczyciela geografii.

Obowiązki:

1. Prowadzenie zajęć obowiązkowych.

Wymagania

1. Wyksztalcenie  kierunkowe.

Nauczyciel religii.
Nauczyciel   |  umowa o pracę
Bielsko-Biała
Szczegóły
Zakres obowiązków

Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa poszukuje nauczyciela religii.

Obowiązki:

1. Prowadzenie zajęć obowiązkowych.

Wymagania

1. Wyksztalcenie wyższe kierunkowe.

2. Dobry kontakt z dziećmi.

Pomoc nauczyciela
Asystent   |  umowa zlecenie
Bielsko-Biała
Szczegóły
Zakres obowiązków

„Mały Europejczyk” Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne zatrudni Pomoc nauczyciela / osobę sprzątającą

 • praca od poniedziałku do piątku po 8 h dziennie
Wymagania

 • wykształcenie minimum średnie lub w trakcie studiów
 • odpowiedzialność, pracowitość
 • empatia i zamiłowanie do pracy z dziećmi
 • pogodne usposobienie
 • cierpliwość i zaangażowanie
 • dobra organizacja pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • sprzątanie
 • opieka nad dziećmi

Nauczyciel przedszkola.
Nauczyciel   |  umowa o pracę
Bielsko-Biała
Szczegóły
Zakres obowiązków

Prywatne Przedszkole Językowe "Mały Europejczyk" poszukuje nauczyciela wychowania przedszkolnego.

Obowiązki:

1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych.

2. Zaangażowanie w życie przedszkolne.

3. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej.

Wymagania

1. Wyksztalcenie wyższe kierunkowe (wychowanie przedszkolne lub wczesnoszkolne).

2. Zainteresowanie nowoczesnymi metodami nauczania.

3. Kreatywność, odpowiedzialność, obowiązkowośc.

4. Dobry kontakt z dziećmi.

5. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego.

Nauczyciel techniki
Nauczyciel   |  umowa o pracę
Bielsko-Biała
Szczegóły
Zakres obowiązków

Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa poszukuje nauczyciela techniki.

Obowiązki:

1. Prowadzenie zajęć obowiązkowych.

Wymagania

1. Wyksztalcenie  kierunkowe..

2. Samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność.

4. Dobry kontakt z dziećmi.

Nauczyciel muzyki.
Nauczyciel   |  umowa o pracę
Bielsko-Biała
Szczegóły
Zakres obowiązków

Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa poszukuje nauczyciela muzyki.

Obowiązki:

1. Prowadzenie zajęć obowiązkowych.

2. Zachęcanie i przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach.

3. Zaangażowanie w życie szkolne.

4. Regularne sprawdzanie wiedzy i umiejetności uczniów.

5. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.

Wymagania

1. Wyksztalcenie wyższe kierunkowe.

2. Doświadczenie w pracy w szkole.

3. Samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność.

4. Dobry kontakt z dziećmi.

5. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego.

Nauczyciel matematyki.
Nauczyciel   |  umowa o pracę
Bielsko-Biała
Szczegóły
Zakres obowiązków

Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa poszukuje nauczyciela matematyki.

Obowiązki:

1. Prowadzenie zajęć obowiązkowych.

2. Zachęcanie i przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach.

3. Zaangażowanie w życie szkolne.

4. Regularne sprawdzanie wiedzy i umiejetności uczniów.

5. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.

Wymagania

1. Wyksztalcenie wyższe kierunkowe.

2. Doświadczenie w pracy w szkole.

3. Samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność.

4. Dobry kontakt z dziećmi.

5. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego.

Adres

ul. Pięciu Stawów 3
43-316 Bielsko-Biała
województwo śląskie
powiat Bielsko-Biała
gmina Bielsko-Biała

Adres do doręczeń

ul. Pięciu Stawów 3
43-316 Bielsko-Biała
województwo śląskie
powiat Bielsko-Biała
gmina Bielsko-Biała

Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

ul. św. Anny 22
43-300 Bielsko-Biała
województwo śląskie
powiat Bielsko-Biała
gmina Bielsko-Biała
ul. Tadeusza Rejtana 3
43-300 Bielsko-Biała
województwo śląskie
powiat Bielsko-Biała
gmina Bielsko-Biała
ul. Tadeusza Rejtana 3
43-300 Bielsko-Biała
województwo śląskie
powiat Bielsko-Biała
gmina Bielsko-Biała

Dodatkowe informacje

NIP: 5512169526
REGON: 241144761

Profil działalności:

 • 27.40.Z - Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
 • 25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
 • 46.72.Z - Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
 • 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 • 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
 • 82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 • 85.20.Z - Szkoły podstawowe
 • 85.31.A - Gimnazja
 • 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 85.59.A - Nauka języków obcych
 • 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację
 • 88.91.Z - Opieka dzienna nad dziećmi

Uprawnienia:

 • od 2014-08-25 do Rejestr żłobków i klubów dziecięcych Zaświadczenie Nr 16 żłobek ul.Św.Anny 22 43-300 Bielsko-Biała (wprowadzone przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej Bielsko-Biała)
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 01-04-2009
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny
Źródło: GUS, CEIDG