Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - TRIO Bożena Gacek

Trio

Oferty pracy Trio

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Archiwalne ogłoszenia

Barmanka/ Barman
barman
Bielsko-Biała
umowa o pracę

Adres

Sporyska 147C
34-300 Żywiec
województwo śląskie
powiat żywiecki
gmina Żywiec

Adres do doręczeń

Sporyska 147C
34-300 Żywiec
województwo śląskie
powiat żywiecki
gmina Żywiec

Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

al. Piłsudskiego 20
34-300 Żywiec
województwo śląskie
powiat żywiecki
gmina Żywiec
Rynek 17
34-300 Żywiec
województwo śląskie
powiat żywiecki
gmina Żywiec
al. Piłsudskiego 4C
34-300 Żywiec
województwo śląskie
powiat żywiecki
gmina Żywiec
al. Piłsudskiego 60
34-300 Żywiec
województwo śląskie
powiat żywiecki
gmina Żywiec

Dodatkowe informacje

NIP: 5471490466
REGON: 072256864

Profil działalności:

 • 45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 46.31.Z - Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
 • 46.32.Z - Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
 • 46.33.Z - Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
 • 46.34.B - Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
 • 46.36.Z - Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
 • 46.37.Z - Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
 • 46.38.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
 • 46.39.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 47.25.Z - Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.11.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 47.22.Z - Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.26.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 49.41.Z - Transport drogowy towarów
 • 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 • 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 55.30.Z - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
 • 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie
 • 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne
 • 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne
 • 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
 • 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki
 • 92.00.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI
 • 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 96.01.Z - Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
 • 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
 • 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Uprawnienia:

 • od 2017-06-14 do 2021-06-14 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży Al. Piłsudskiego 60 (wprowadzone przez Urząd Miejski w Żywcu Żywiec)
 • od 2017-06-14 do 2021-06-14 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży Al. Piłsudskiego 60 (wprowadzone przez Urząd Miejski w Żywcu Żywiec)
 • od 2017-06-14 do 2021-06-14 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży Al. Piłsudskiego 60 (wprowadzone przez Urząd Miejski w Żywcu Żywiec)
 • od 2018-07-10 do 2022-07-10 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży Al. Piłsudskiego 20 (wprowadzone przez Urząd Miejski w Żywcu Żywiec)
 • od 2018-07-10 do 2022-07-10 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży Al. Piłsudskiego 20 (wprowadzone przez Urząd Miejski w Żywcu Żywiec)
 • od 2018-07-10 do 2022-07-10 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży Al. Piłsudskiego 20 (wprowadzone przez Urząd Miejski w Żywcu Żywiec)
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 20-01-1999
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny
Źródło: GUS, CEIDG