Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - BUKSA SERVICE Danuta Buksa

Oferty pracy BUKSA SERVICE

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Adres

Krakowska 144
34-120 Andrychów
województwo małopolskie
powiat wadowicki
gmina Andrychów

Adres do doręczeń

Krakowska 144
34-120 Andrychów
województwo małopolskie
powiat wadowicki
gmina Andrychów

Dodatkowe informacje

NIP: 5511841772
REGON: 120040328

Profil działalności:

 • 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej
 • 35.12.Z - Przesyłanie energii elektrycznej
 • 35.13.Z - Dystrybucja energii elektrycznej
 • 35.14.Z - Handel energią elektryczną
 • 35.21.Z - Wytwarzanie paliw gazowych
 • 35.22.Z - Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
 • 35.23.Z - Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
 • 35.30.Z - Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
 • 47.11.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 55.30.Z - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
 • 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
 • 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem
 • 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 • 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 • 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów
 • 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 • 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 • 79.11.A - Działalność agentów turystycznych
 • 81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 28-04-2005
Data wykreślenia wpisu z rejestru: 16-04-2020
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Wykreślony
Źródło: GUS, CEIDG