Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - HR SIGMA Katarzyna Jaworska

Celem Agencji Zatrudnienia HR SIGMA jest umożliwienie kontaktu pomiędzy rozwijającymi się firmami a osobami poszukującymi nowego zatrudnienia. Główne założenia opierają się na prowadzeniu analizy zatrudnienia u pracodawcy, badaniu potrzeb związanych z budowaniem nowych stanowisk pracy, określeniu kwalifikacji i predyspozycji zawodowych kandydatów, selekcji nadesłanych dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowaniu i przeprowadzeniu rozmów rekrutacyjnych na wybrane stanowiska.


Agencja Zatrudnienia HR SIGMA jest wpisana do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem 9591.

Oferty pracy Agencja Zatrudnienia HR SIGMA

Agencja Zatrudnienia HR SIGMA

Pośrednik pracy

Agencja Zatrudnienia HR SIGMA
Agencja Zatrudnienia HR SIGMA
Pośrednik umowa o pracę
Miejsce pracy: UstrońZakres obowiązków:Prowadzenie kompleksowych działań w zakresie pośrednictwa pracy dla uczestników projektuOrganizacja i udział w spotkaniach uczestników projektów z ...
Bielsko-Biała
18-09-2021
Agencja Zatrudnienia HR SIGMA

Fizjoterapeuta/Rehabilitant

Agencja Zatrudnienia HR SIGMA
Agencja Zatrudnienia HR SIGMA
Fizjoterapeuta umowa o pracę
Miejsce pracy: Bielsko-Biała Zakres obowiązków:obsługa pacjentów w zakresie nowoczesnych technik fizjoterapii i rehabilitacji,obsługa pacjentów po zakończonym procesie terapeutycznym zgodnie z aktualnymi ...
Bielsko-Biała
18-09-2021
Agencja Zatrudnienia HR SIGMA

Pracownik produkcji - bez doświadczenia!

Agencja Zatrudnienia HR SIGMA
Agencja Zatrudnienia HR SIGMA
Pracownik produkcji umowa o pracę
Zadania: proste prace produkcyjne.
Bielsko-Biała
18-09-2021
Agencja Zatrudnienia HR SIGMA

Technolog konstrukcji aluminiowych

Agencja Zatrudnienia HR SIGMA
Agencja Zatrudnienia HR SIGMA
Technolog umowa o pracę
Miejsce pracy: JasienicaOpis stanowiska:Analiza i weryfikacja dokumentacji technicznej od klientów krajowych i zagranicznychUzgadnianie szczegółów technicznych z klientem, dostawcą systemów aluminiowychOfertowanie, ...
Bielsko-Biała
17-09-2021
Agencja Zatrudnienia HR SIGMA

Specjalista ds. wynajmu apartamentów

Agencja Zatrudnienia HR SIGMA
Agencja Zatrudnienia HR SIGMA
Pracownik biurowy umowa o pracę
Miejsce pracy: Bielsko-Biała Zakres obowiązków:Planowanie budżetu marketingowego oraz jego realizacjaKompleksowe zarządzanie strefą social media, budowanie wizerunku w mediach,Stworzenie koncepcji i kompleksowa ...
Bielsko-Biała
17-09-2021
Agencja Zatrudnienia HR SIGMA

Księgowa / Księgowy

Agencja Zatrudnienia HR SIGMA
Agencja Zatrudnienia HR SIGMA
Księgowy umowa o pracę
Miejsce pracy: CieszynObowiązki:Weryfikacja i kontrola dokumentów księgowych, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym i przyjętymi u pracodawcy proceduramiWeryfikacja sprzedaży pod kątem ...
Cieszyn
15-09-2021
Agencja Zatrudnienia HR SIGMA

Specjalista ds. rekrutacji

Agencja Zatrudnienia HR SIGMA
Agencja Zatrudnienia HR SIGMA
Specjalista ds. HR umowa o pracę
Miejsce pracy: Bielsko-Biała Zakres obowiązków:rekrutacja pracowników zgodnie z potrzebami i wytycznymi klienta,poszukiwanie innowacyjnych źródeł pozyskiwania kandydatów na stanowiska pracy,zachowanie odpowiedniej komunikacji ...
Bielsko-Biała
09-09-2021
Agencja Zatrudnienia HR SIGMA

Rejestratorka Medyczna

Agencja Zatrudnienia HR SIGMA
Agencja Zatrudnienia HR SIGMA
Pracownik administracyjno - biurowy umowa o pracę
Miejsce pracy: Bielsko-BiałaZadania:rejestracja Pacjentów na wizyty lekarskie i badania diagnostyczne,zarządzanie planowaniem i realizacją świadczeń medycznych dla pacjentów,koordynacja funkcjonowania gabinetów ambulatoryjnych,udzielanie ...
Bielsko-Biała
09-09-2021
Agencja Zatrudnienia HR SIGMA

Doradca techniczny

Agencja Zatrudnienia HR SIGMA
Agencja Zatrudnienia HR SIGMA
Doradca umowa o pracę
Zakres obowiązków:doradztwo techniczne oraz serwis maszyn,przeprowadzanie szkoleń z obsługi maszyn,usuwanie awarii: telefoniczne, zdalne oraz osobiste u klienta,reprezentowanie firmy w kontaktach ...
Bielsko-Biała
08-09-2021
Agencja Zatrudnienia HR SIGMA

Doradca techniczny

Agencja Zatrudnienia HR SIGMA
Agencja Zatrudnienia HR SIGMA
Doradca umowa o pracę
Zakres obowiązków:doradztwo techniczne oraz serwis maszyn,przeprowadzanie szkoleń z obsługi maszyn,usuwanie awarii: telefoniczne, zdalne oraz osobiste u klienta,reprezentowanie firmy w kontaktach ...
Czechowice-Dziedzice
08-09-2021

Adres

ul. gen. Józefa Kustronia 39
43-300 Bielsko-Biała
województwo śląskie
powiat Bielsko-Biała
gmina Bielsko-Biała

Adres do doręczeń

ul. gen. Józefa Kustronia 39
43-300 Bielsko-Biała
województwo śląskie
powiat Bielsko-Biała
gmina Bielsko-Biała

Dodatkowe informacje

NIP: 5471880115
REGON: 243247732

Profil działalności:

 • 47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 63.91.Z - Działalność agencji informacyjnych
 • 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 66.22.Z - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
 • 66.29.Z - Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
 • 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 • 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 • 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych
 • 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
 • 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
 • 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
 • 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
 • 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej
 • 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • 74.20.Z - Działalność fotograficzna
 • 74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami
 • 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
 • 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 • 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 77.22.Z - Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.
 • 77.29.Z - Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
 • 77.31.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
 • 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
 • 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
 • 77.34.Z - Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
 • 77.35.Z - Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
 • 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 • 78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej
 • 78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
 • 79.11.A - Działalność agentów turystycznych
 • 79.11.B - Działalność pośredników turystycznych
 • 95.21.Z - Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
 • 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki
 • 79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • 79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej
 • 79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 81.29.Z - Pozostałe sprzątanie
 • 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
 • 81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • 81.22.Z - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 • 82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 • 82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
 • 82.20.Z - Działalność centrów telefonicznych (call center)
 • 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
 • 82.92.Z - Działalność związana z pakowaniem
 • 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 85.32.A - Technika
 • 85.32.B - Branżowe szkoły I stopnia
 • 85.32.C - Szkoły specjalne przysposabiające do pracy
 • 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 85.53.Z - Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
 • 85.59.A - Nauka języków obcych
 • 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację
 • 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych
 • 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem
 • 93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
 • 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • 95.12.Z - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
 • 95.22.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego
 • 95.23.Z - Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych
 • 95.24.Z - Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego
 • 95.25.Z - Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii
 • 95.29.Z - Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
 • 96.01.Z - Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
 • 96.02.Z - Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
 • 96.03.Z - Pogrzeby i działalność pokrewna
 • 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
 • 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Uprawnienia:

 • od 2013-06-07 do Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia Wpis Marszałka Woj.Śląskiego (wprowadzone przez Rejestr agencji zatrudnienia )
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 29-04-2013
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny
Źródło: GUS, CEIDG