Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - ANNA BARBARA OCHMAN"GOŚCINIEC SALMOPOLSKI"

Oferty pracy Restauracja

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Adres

ul. Wiślańska 56A
43-370 Szczyrk
województwo śląskie
powiat bielski
gmina Szczyrk

Adres do doręczeń

ul. Wiślańska 56A
43-370 Szczyrk
województwo śląskie
powiat bielski
gmina Szczyrk

Dodatkowe informacje

NIP: 6282021914
REGON: 072916540

Profil działalności:

 • 03.22.Z - Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych
 • 10.20.Z - Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
 • 14.19.Z - Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
 • 23.41.Z - Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych
 • 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 47.23.Z - Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 46.32.Z - Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
 • 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • 47.25.Z - Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 47.22.Z - Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.26.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 49.41.Z - Transport drogowy towarów
 • 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 90.03.Z - Artystyczna i literacka działalność twórcza
 • 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 96.01.Z - Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 15-08-2004
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności: 07-02-2019
Data wykreślenia wpisu z rejestru: 08-02-2019
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Wykreślony
Źródło: GUS, CEIDG