Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - Piotr Kurowski

Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych!

Promocja, reklama, public relations … to potężni sprzymierzeńcy firm walczących o klienta i rynek oraz wielu instytucji świadczących usługi publiczne.

Dla nas nie mają one tajemnic, dlatego jesteśmy cenionym partnerem w kreowaniu wizerunku firm komercyjnych oraz urzędów administracji publicznej i samorządowej.

Pomagamy we wprowadzaniu na rynek nowych produktów, zdobywaniu klientów i pielęgnowaniu relacji biznesowych.

Specjalizujemy się w promowaniu przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, których popularyzacja wymaga zachowania szczególnych standardów. 

Oferty pracy STRADA

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Archiwalne ogłoszenia

animator czasu wolnego dzieci w Galerii SFERA w Bielsku-Białej
inny
Bielsko-Biała
praca stała
animator czasu wolnego dzieci w Galerii SFERA w Bielsku-Białej
inny
Bielsko-Biała
praca stała

Adres

ul. Prusa 61
43-300 Bielsko-Biała
województwo śląskie
powiat Bielsko-Biała
gmina Bielsko-Biała

Adres do doręczeń

ul. Prusa 61
43-300 Bielsko-Biała
województwo śląskie
powiat Bielsko-Biała
gmina Bielsko-Biała

Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

ul. Powstańców Śląskich 1
32-600 Oświęcim
województwo małopolskie
powiat oświęcimski
gmina Oświęcim
ul. Mostowa 5
43-300 Bielsko-Biała
województwo śląskie
powiat Bielsko-Biała
gmina Bielsko-Biała

Dodatkowe informacje

NIP: 9372339751
REGON: 072908479

Profil działalności:

 • 13.96.Z - Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych
 • 13.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 17.11.Z - Produkcja masy włóknistej
 • 16.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
 • 17.12.Z - Produkcja papieru i tektury
 • 18.12.Z - Pozostałe drukowanie
 • 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę
 • 46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
 • 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 53.20.Z - Pozostała działalność pocztowa i kurierska
 • 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 • 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza
 • 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 • 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 66.21.Z - Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
 • 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 • 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych
 • 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
 • 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
 • 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej
 • 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 79.11.A - Działalność agentów turystycznych
 • 79.11.B - Działalność pośredników turystycznych
 • 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki
 • 79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej
 • 79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 • 90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych
 • 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem
 • 93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 01-06-2004
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Zawieszony
Źródło: GUS, CEIDG