Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - PHU Beskidek Krzysztof Hassinger

wywiad, lista dłużników, giełda wierzytelności, badania anty podsłuchowe,obrót wierzytelności .

Oferty pracy Centrum Wywiadu Gospodarczego

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Adres

ul. Tadeusza Romanowicza 27
43-300 Bielsko-Biała
województwo śląskie
powiat Bielsko-Biała
gmina Bielsko-Biała

Adres do doręczeń

ul. Tadeusza Romanowicza 27
43-300 Bielsko-Biała
województwo śląskie
powiat Bielsko-Biała
gmina Bielsko-Biała

Dodatkowe informacje

NIP: 5471010928
REGON: 070426575

Profil działalności:

 • 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • 47.11.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 • 63.91.Z - Działalność agencji informacyjnych
 • 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 • 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne
 • 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 80.10.Z - Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa
 • 80.20.Z - Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
 • 80.30.Z - Działalność detektywistyczna
 • 82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
 • 82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 15-01-2001
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności: 29-11-2019
Data wykreślenia wpisu z rejestru: 02-12-2019
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Wykreślony
Źródło: GUS, CEIDG