Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - Stowarzyszenie MY DLA INNYCH

Prowadzenie placówki poświęconej dorosłym osobom niepełnosprawnym intelektualnie oraz działania na rzecz wszechstronnego rozwoju młodzieży.

Oferty pracy Stowarzyszenie MY DLA INNYCH

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy.

Archiwalne ogłoszenia

INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ
Terapeuta   |  umowa o pracę
Białystok
Szczegóły
Zakres obowiązków
- organizowanie pracy właściwej w pracowni w oparciu o metody i techniki terapii zajęciowej,
- prowadzenie dokumentacji terapeutycznej, w tym sporządzanie diagnozy funkcjonalnej uczestników,
- organizowanie zajęć rozwijających zainteresowaia,
- organizowanie form aktywizacji zawodowej, praktyki, próbki pracy, wolontariat
Wymagania
Wykształcenia:
pomaturalne/policealne, brak
Inne wymagania:
wykształcenie: policealne w zakresie terapii zajęciowej lub wyższe pedagogiczne
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
TRENER AKTYWNOŚCI/TERAPEUTA ŚRODOWISKOWY
Trener, szkoleniowiec   |  umowa o pracę
Białystok
Szczegóły
Zakres obowiązków
Przeprowadzanie indywidualnych zajęć z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością oraz zajęć grupowych.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), humanistyczne
Inne wymagania:
mile widziane doświadczenie
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
TRENER PRACY
Trener, szkoleniowiec   |  umowa o pracę
Białystok
Szczegóły
Zakres obowiązków
Trener pracy będzie wspierał dorosłe osoby z niepełnosprawnością w działaniach zmierzających do m.in.:
- zwiększenia poziomu wiedzy o lokalnym rynku pracy i jego wymaganiach;
- zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego przez udział w praktykach;
- poprawy samodzielności w codziennym życiu;
- zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy.
Trener pracy będzie odpowiadał w szczególności za:
- Prawidłową realizację działań zgodnie z założeniami oraz harmonogramem;
- Osiągnięcie rezultatów działań - zwiększenie aktywności społecznej i samodzielności uczestników i uczestniczek, zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami - zgodnie z 5-etapowym modelem zatrudniania wspomaganego;
- Przygotowanie sprawozdawczości z wykonywanych zadań;
- Bieżący kontakt z koordynatorem;
- Współpraca z pozostałym personelem zatrudnionym przy realizacji działań - udział w spotkaniach zespołu
Wymagania
Wykształcenia:
średnie zawodowe, brak
Inne wymagania:
Wymagania:
1. Wykształcenie min. średnie;
2. Podstawowa wiedza w zakresie prawa pracy, zatrudniania osób z niepełnosprawnościami znajomość ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami;
3. Minimum roczne doświadczenie zawodowe na rynku pracy, w tym w formie wolontariatu;
4. Doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością, w tym w formie wolontariatu (min. 3 miesiące bezpośredniej pracy z osobami z niepełnosprawnością);
Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość modelu zatrudniania wspomaganego;
2. Znajomość Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;
3. Znajomość podstawowych pojęć zawartych w Kodeksie Pracy;
4. Znajomość orzecznictwa dotyczącego osób z niepełnosprawnością;
5. Znajomość systemu placówek wsparcia osób z niepełnosprawnością na terenie Miasta Białegostoku;
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
STANOWISKO SPECJALISTA BHP I KADR
Specjalista ds. BHP i ochrony środowiska   |  umowa o pracę
Białystok
Szczegóły
Zakres obowiązków
1. przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa do celów wewnętrznych i instytucji zewnętrznych;
2. prowadzenie szkoleń z zakresu BHP dla pracowników;
3. udział we wdrażaniu, koordynowaniu i utrzymaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy;
4. ocena ryzyka zawodowego, opracowywanie instrukcji stanowiskowych;
5. koordynowanie przeprowadzania pomiarów środowiska pracy;
6. sporządzanie dokumentacji powypadkowej;
7. współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie BHP;
8. Prowadzenie dokumentacji personalnej związanej z nawiązaniem, przebiegiem oraz rozwiązaniem stosunku pracy oraz akt osobowych;
9. Nadzór nad prowadzeniem ewidencji czasu pracy, urlopów, zwolnień i innych absencji;
10. Wsparcie pracowników w kwestiach kadrowych i płacowych.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
Stowarzyszenie MY DLA INNYCH
15-665 Białystok
Rumiankowa 13

Pracodawcy z miasta Białystok