Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - PODLASKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ IM. GEN. DYW. HENRYKA MINKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU

ochrona granic Polski

Oferty pracy PODLASKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ IM. GEN. DYW. HENRYKA MINKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Archiwalne ogłoszenia

RZEMIEŚLNIK SPECJALISTA - HYDRAULIK ZESPOŁU KONSERWACJI SEKCJI BUDOWNICTWA I OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI W
Zawód: hydraulik   |  Rodzaj: umowa o pracę
Białystok
Szczegóły
Zakres obowiązków
Zakres głównych obowiązków na stanowisku:
- systematyczne dokonywanie w obiektach POSG przeglądów stanu technicznego i sprawności działania urządzeń, sieci oraz instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, hydrantowych, węzłów cieplnych, podgrzewaczy pojemnościowych wody (bojlery), zaworów ciśnieniowych, separatorów i innych urządzeń sanitarnych,
- usuwać na bieżąco powstałe awarie oraz wykonywać czynności naprawcze i konserwacyjne osprzętu, urządzeń, sieci i instalacji sanitarnych,
- wykonywanie prac transportowych, załadunkowych i rozładunkowych,
- wykonywanie prac pomocniczych dla innych specjalistów rzemieślników,
prowadzenie na bieżąco książki pracy konserwatora.
Wymagania
Wykształcenia:
zasadnicze zawodowe, brak
Inne wymagania:
Kwalifikacje wymagane od kandydata:
niezbędne:
wykształcenie: zasadnicze;
doświadczenie: 3 lata pracy przy realizacji robót sanitarnych.
pozostałe wymagania niezbędne:
znajomość zagadnień z zakresu technologii i realizacji robót sanitarnych;
wymagania dodatkowe: brak..
pozostałe wymagania dodatkowe: - uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w grupie G2, G3.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
POMOC KUCHARZA SEKCJI GOSPODARKI MUNDUROWEJ I ŻYWNOŚCIOWEJ WYDZIAŁU TECHNIKI I ZAOPATRZENIA
Zawód: pomoc kuchenna   |  Rodzaj: umowa o pracę
Białystok
Szczegóły
Zakres obowiązków
Zakres głównych obowiązków na stanowisku:
- realizacja obróbki wstępnej produktów spożywczych,
- zmywanie naczyń kuchennych i stołowych,
- pobieranie z magazynu żywnościowego do punktu żywienia produktów spożywczych,
- dbanie o porządek i czystość w punkcie żywienia,
- przyjmowanie naczyń stołowych od cudzoziemców po skończonym posiłku,
- przenoszenie naczyń stołowych, kuchennych oraz produktów spożywczych,
- dorywczo: podnoszenie, przenoszenie, dźwiganie z podłoża pojemników z produktami spożywczymi, potrawami oraz sprzętem żywnościowym o wadze od 8 do 20 kg.
Wymagania
Wykształcenia:
podstawowe, brak
Inne wymagania:
Kwalifikacje wymagane od kandydata:
niezbędne:
wykształcenie: podstawowe;
doświadczenie: brak.
pozostałe wymagania niezbędne:
umiejętność pracy w zespole;
dyspozycyjność.
wymagania dodatkowe: wykształcenie: mile widziane zasadnicze/średnie gastronomiczne o specjalności kucharz, kelner.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
DOZORCA - SPRZĄTACZ
Zawód: dozorca   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Białystok
Szczegóły
Zakres obowiązków
sprzątanie pomieszczeń służbowych i mycie okien budynku administracyjnego Placówki SG;
sprzątanie klatek schodowych budynku mieszkalnego;
sprzątanie pomieszczeń izby zatrzymań;
utrzymanie czystości toalet i urządzeń sanitarnych w Placówce SG;
opróżnianie koszy na śmieci i ich wynoszenie;
wykonywanie prac polegających na utrzymaniu czystości i porządku na zewnątrz obiektów Placówki SG w szczególności takich jak: odśnieżanie, zamiatanie chodników, zbieranie i zmywanie odpadków oraz innych zanieczyszczeń wokół budynków, pielęgnowanie zieleni;
wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych wynikających z rodzaju umówionej pracy.
Wymagania
Wykształcenia:
brak lub niepełne podstawowe, brak
Inne wymagania:
Kwalifikacje wymagane od kandydata:
niezbędne:
wykształcenie: podstawowe;
pozostałe wymagania niezbędne: sumienność, dokładność, umiejętność pracy w zespole, terminowe wykonywanie zadań;
wymagania dodatkowe: brak.
Warunki pracy na stanowisku:
warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:
praca fizyczna w systemie dwuzmianowym (8 godz.) w siedzibie Placówki SG w Michałowie;
sprzątanie wewnątrz oraz na zewnątrz obiektów Placówki SG;
praca na wysokości powyżej 3 m;
wysiłek fizyczny związany z wykonywaną pracą;
praca przy użyciu podstawowego sprzętu przeznaczonego do sprzątania i środków czystości.
miejsce i otoczenie organizacyjno techniczne stanowiska pracy:
występowanie uciążliwych/szkodliwych/niebezpiecznych warunków pracy: kontakt z chemicznymi środkami czystości;
narażenie na czynniki biologiczne oraz choroby zakaźne z uwagi na kontakt z osobami przebywającymi w pomieszczeniach izby zatrzymań;
narzędzia i materiały pracy: urządzenia elektryczne i sprzęt znajdujący się na wyposażeniu Placówki SG oraz środki czystości niezbędne do utrzymania porządku w pomieszczeniach;
praca w budynku dwukondygnacyjnym wyposażonym w zewnętrzną windę, a także toaletę przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Adres

ul. gen. Józefa Bema 100
15-370 Białystok
województwo podlaskie
powiat Białystok
gmina Białystok

Dodatkowe informacje

NIP: 5422072792
REGON: 05044003600000

Pracodawcy z miasta Białystok