Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁOBRZEGACH

Oferty pracy GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁOBRZEGACH

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Archiwalne ogłoszenia

FIZJOTERAPEUTA W OŚRODKU WSPARCIA W KORNIAKTOWIE POŁUDNIOWYM
Zawód: fizjoterapeuta   |  Rodzaj: umowa o pracę
Białobrzegi
Szczegóły
Zakres obowiązków
- współpraca przy opracowywaniu i realizacji indywidualnego planu wsparcia każdego uczestnika,
- prowadzenie kinezyterapii,
- rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych - zgodnie z zaleceniami lekarskimi,
- opracowywanie i wdrażanie programów prozdrowotnych,
- organizowanie i prowadzenie zajęć rekreacyjnych, aktywizujących ruchowo, sportowych,
- inicjowanie i podejmowanie niezbędnych działań zmierzających do urozmaicenia zajęć,
- podejmowanie działań edukacyjnych wobec uczestników.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), medyczne
Inne wymagania:
- wykształcenie: wyższe magisterskie,
- posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu fizjoterapeuty,
- nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
- życiorys zawodowy (CV),
- list motywacyjny,
- kserokopia dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu),
- kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje do wykonywania zawodu fizjoterapeuty,
- oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie, że osoba ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
- oświadczenie o stanie zdrowia,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Przy zatrudnieniu kandydat będzie musiał dostarczyć zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku.

Przewidywany termin zawarcia umowy z wyłonionym kandydatem: sierpień2020 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w pok. 3 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Białobrzegi 37-114, Białobrzegi 4 lub pocztą z dopiskiem: FIZJOTERAPEUTA - OW w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r. do godziny 15.00. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji/przyszłych rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1).
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
FIZJOTERAPEUTA W OŚRODKU WSPARCIA W KORNIAKTOWIE POŁUDNIOWYM
Zawód: fizjoterapeuta   |  Rodzaj: umowa o pracę
Białobrzegi
Szczegóły
Zakres obowiązków
- współpraca przy opracowywaniu i realizacji indywidualnego planu wsparcia każdego uczestnika,
- prowadzenie kinezyterapii,
- rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych - zgodnie z zaleceniami lekarskimi,
- opracowywanie i wdrażanie programów prozdrowotnych,
- organizowanie i prowadzenie zajęć rekreacyjnych, aktywizujących ruchowo, sportowych,
- inicjowanie i podejmowanie niezbędnych działań zmierzających do urozmaicenia zajęć,
- podejmowanie działań edukacyjnych wobec uczestników.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), medyczne
Inne wymagania:
- wykształcenie: wyższe magisterskie,
- posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu fizjoterapeuty,
- nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
- życiorys zawodowy (CV),
- list motywacyjny,
- kserokopia dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu),
- kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje do wykonywania zawodu fizjoterapeuty,
- oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie, że osoba ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
- oświadczenie o stanie zdrowia,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Przy zatrudnieniu kandydat będzie musiał dostarczyć zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku.

Przewidywany termin zawarcia umowy z wyłonionym kandydatem: sierpień2020 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w pok. 3 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Białobrzegi 37-114, Białobrzegi 4 lub pocztą z dopiskiem: FIZJOTERAPEUTA - OW w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r. do godziny 15.00. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji/przyszłych rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1).
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
FIZJOTERAPEUTA W OŚRODKU WSPARCIA W KORNIAKTOWIE POŁUDNIOWYM
Zawód: fizjoterapeuta   |  Rodzaj: umowa o pracę
Białobrzegi
Szczegóły
Zakres obowiązków
- współpraca przy opracowywaniu i realizacji indywidualnego planu wsparcia każdego uczestnika,
- prowadzenie kinezyterapii,
- rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych - zgodnie z zaleceniami lekarskimi,
- opracowywanie i wdrażanie programów prozdrowotnych,
- organizowanie i prowadzenie zajęć rekreacyjnych, aktywizujących ruchowo, sportowych,
- inicjowanie i podejmowanie niezbędnych działań zmierzających do urozmaicenia zajęć,
- podejmowanie działań edukacyjnych wobec uczestników.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), medyczne
Inne wymagania:
- wykształcenie: wyższe magisterskie,
- posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu fizjoterapeuty,
- nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
- życiorys zawodowy (CV),
- list motywacyjny,
- kserokopia dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu),
- kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje do wykonywania zawodu fizjoterapeuty,
- oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie, że osoba ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
- oświadczenie o stanie zdrowia,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Przy zatrudnieniu kandydat będzie musiał dostarczyć zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku.

Przewidywany termin zawarcia umowy z wyłonionym kandydatem: sierpień2020 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w pok. 3 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Białobrzegi 37-114, Białobrzegi 4 lub pocztą z dopiskiem: FIZJOTERAPEUTA - OW w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r. do godziny 15.00. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji/przyszłych rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1).
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
PRACOWNIK DS. ŚWIADCZEŃ DLA RODZIN
Zawód: urzędnik   |  Rodzaj: umowa o pracę
Białobrzegi
Szczegóły
Zakres obowiązków
a) Prowadzenie spraw i przygotowywanie projektów orzeczeń administracyjnych dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczenia jednorazowego, zasiłków dla opiekuna, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, karty dużej rodziny, świadczeń pieniężnych i niepieniężnych (posiłków) z pomocy społecznej,
b) Prowadzenie bieżącej analizy ekonomicznej przyznanych kwot świadczeń,
c) Stosowanie dostępnych systemów teleinformatycznych przy realizacji zadań,
d) Przygotowywanie danych sprawozdawczych z zakresu realizowanych zadań,
e) Przygotowywanie danych do zapotrzebowani i planów budżetowych.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Inne wymagania:
Wymagania niezbędne:
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni z praw publicznych,
- kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią,
- posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
- wykształcenie wyższe.

Wymagania dodatkowe:
- wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku prawo, administracja lub ekonomia,
- biegła znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustalaniu i wypalcie zasiłków dla opiekunów, ustawy o karcie dużej rodziny, ustawy o wspieraniu kobiet i rodzin Za życiem, ustawy o pomocy społecznej,
- biegła znajomość obsługi komputera, minimum 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z realizacją zadań z zakresu świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych lub wychowawczych oraz praktyczna znajomość programów AMAZIS świadczenia rodzinne, NEMEZIS fundusz alimentacyjny, IZYDA świadczenia wychowawcze, POMOST
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Adres

4
37-114 Białobrzegi
województwo podkarpackie
powiat łańcucki
gmina Białobrzegi

Dodatkowe informacje

NIP: 8151569920
REGON: 69000744700000

Pracodawcy z miasta Białobrzegi