Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - Miasto Będzin

Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

Oferty pracy Miasto Będzin

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Archiwalne ogłoszenia

PIELĘGNIARKA
Zawód: pielęgniarka   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Będzin
Szczegóły
Zakres obowiązków
Miejsce pracy Żłobek Miejski nr 3 w Będzinie, ul. Sportowa 1.

1)Dbanie o bezpieczeństwo dzieci;
2)Rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych dzieci;
3)Współpraca z opiekunami w zakresie opieki nad dzieckiem;
4)Korzystanie z posiadanej wiedzy i umiejętności w celu zagwarantowania dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej;
5)Obserwacja dzieci pod kątem rozwoju psychomotorycznego i stanu zdrowia;
6)Wczesne reagowanie na niepokojące objawy ze strony zdrowia dziecka, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, zapewnienie pomocy dziecku, które zachorowało w żłobku (wezwanie pogotowia, powiadomienie rodziców);
7) Utrzymywanie kontaktu z rodzicami w zakresie problemów pielęgnacyjnych,
udzielanie wskazówek i porad;
8) Kształtowanie u dzieci prozdrowotnych nawyków dot. żywienia i higieny;
9) Kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród dzieci, rodziców i personelu
żłobka;
10) Prowadzenie wymaganej dokumentacji;
11) Prowadzenie analizy zachorowalności wśród dzieci;
12) Nadzór nad stanem higienicznym pomieszczeń kuchennych i magazynowych;
13) Prowadzenie apteczki;
14) Prowadzenie ewidencji badań okresowych i książeczek zdrowia pracowników;
15) Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora żłobka,
wynikających z organizacji pracy.

Wynagrodzenie: podstawia + premia regulaminowa 20% + wysługa lat.
I umowa na okres próbny 3 miesiące.
II umowa na czas określony 12 miesięcy.
III umowa na czas nieokreślony.

Godziny pracy do ustalenia z pracodawcą.

Pracodawca oferuje:
- pracę w nowo powstałej placówce
- stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
- wolne weekendy
- pracę w miłej atmosferze, w młodym zespole

Pełne ogłoszenie o naborze dostępne na:
http://www.bedzin.pl/strona-1124-nabor_na_stanowiska_pomocnicze_i.html
Wymagania
Wykształcenia:
średnie zawodowe, medyczne, kierunek: pielęgniarka/położna
Inne wymagania:
Wymagania niezbędne:
1)posiada wykształcenie: średnie medyczne w zawodzie pielęgniarka/położna, licencjat pielęgniarstwa/położnictwa lub tytuł magistra pielęgniarstwa/ położnictwa oraz prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;
2)posiada obywatelstwo polskie;
3)daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
4)posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
5)nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;
6)wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
7)posiada nieposzlakowaną opinię;
8)nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne;
9)posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku (książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych i zaświadczenie od lekarza medycyny pracy).
Wymagania dodatkowe:
1)kreatywność i komunikatywność
2)umiejętność pracy w zespole
3)wysoka kultura osobista
4)sumienność i zaangażowanie
5)cierpliwość
6)komunikatywność
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
KUCHARZ / KUCHARKA
Zawód: kucharz/szef kuchni   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Będzin
Szczegóły
Zakres obowiązków
Miejsce pracy Żłobek Miejski nr 3 w Będzinie, ul. Sportowa 1.

1) Przyjmowanie za pokwitowaniem w raportach żywieniowych produktów spożywczych z magazynu,
2) Dbałość o racjonalne zużycie produktów spożywczych wydanych z magazynu,
3) Kontrolowanie jakości surowców i produktów spożywczych otrzymanych z magazynu,
4) Dbałość o wysoki stopień higieny osobistej przy produkcji i dystrybucji potraw,
5) Przestrzeganie i wdrażanie na stanowisku pracy przepisów związanych z bezpieczeństwem żywności na wszystkich etapach produkcji potraw w celu zapewnienia bezpieczeństwa gotowej potrawy a w szczególności:
6) Prawidłowe prowadzenie procesów technologicznych,
7) Prawidłowe prowadzenie procesów obróbki wstępnej,
8) Przestrzeganie prawidłowych parametrów procesów termicznych podczas przygotowywania żywności,
9) Prawidłowe prowadzenie procesów mycia i dezynfekcji,
10) Prawidłowe postępowanie z produktami wysokiego ryzyka m.in.: jajami, świeżym mięsem, świeżym drobiem i rybami,
11) Stosowanie zasad i procedur systemu HACCP oraz monitorowanie punktów kontrolnych występujących na etapie przechowywania i przygotowywania posiłków,
12) Dbałość o stan techniczny i utrzymanie w czystości, naczyń urządzeń, sprzętu AGD i pomieszczeń kuchennych,
13) Właściwe pobieranie i przechowywanie próbek posiłków,
14) Współpraca z pozostałym personelem w celu zapewnienia sprawnej organizacji pracy maksymalnie dobrych warunków pobytu dzieci,
15) Informowanie dyrektora o wszelkich wydarzeniach zakłócających tok pracy lub mogących mieć znaczenie dla bezpieczeństwa dzieci i działalności żłobka,
16) Przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów bhp i ppoż.,
17) Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających z potrzeb placówki.

Wynagrodzenie: podstawia + premia regulaminowa 20% + wysługa lat.
I umowa na okres próbny 3 miesiące.
II umowa na czas określony 12 miesięcy.
III umowa na czas nieokreślony.

Godziny pracy do ustalenia z pracodawcą.

Pracodawca oferuje:
- pracę w nowo powstałej placówce z w pełni wyposażoną nowoczesną kuchnią
- stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
- wolne weekendy
- pracę w miłej atmosferze, w młodym zespole

Pełne ogłoszenie o naborze dostępne na:
http://www.bedzin.pl/strona-1124-nabor_na_stanowiska_pomocnicze_i.html
Wymagania
Wykształcenia:
zasadnicze zawodowe, gastronomiczne
pomaturalne/policealne, gastronomiczne
Uprawnienia:
doświadczenie zawodowe (wymagany staż - lata: 1)
Inne wymagania:
1) wykształcenie gastronomiczne (zawodowe, technik, policealne) lub ukończony kurs gastronomiczny kwalifikacyjny,
2) doświadczenie w pracy na stanowisku kucharz,
3) posiada obywatelstwo polskie;
4) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
5) nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;
6) wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
7) posiada nieposzlakowaną opinię;
8) nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne;
9) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku (książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych i zaświadczenie od lekarza medycyny pracy).
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
Miasto Będzin
42-500 Będzin
11 Listopada 20

Pracodawcy z miasta Będzin