Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - EMD MEDIA MIROSŁAW GAWĘDA

Oferty pracy MamNewsa.pl

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Adres

ul. Starowiejska 22B
34-120 Andrychów
województwo małopolskie
powiat wadowicki
gmina Andrychów

Adres do doręczeń

ul. Starowiejska 22B/412
34-120 Andrychów
województwo małopolskie
powiat wadowicki
gmina Andrychów

Dodatkowe informacje

NIP: 5492004643
REGON: 122441468

Profil działalności:

 • 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
 • 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 58.13.Z - Wydawanie gazet
 • 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 • 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza
 • 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 • 63.12.Z - Działalność portali internetowych
 • 63.91.Z - Działalność agencji informacyjnych
 • 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem
 • 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych
 • 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
 • 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
 • 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
 • 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • 74.20.Z - Działalność fotograficzna
 • 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
 • 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 90.03.Z - Artystyczna i literacka działalność twórcza
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 02-12-2011
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny
Źródło: GUS, CEIDG

Pracodawcy z miasta Andrychów