!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Pracodawca

P.H.U TOPAZ Zbigniew Paczóski

P.H.U TOPAZ Zbigniew Paczóski

  

Podstawowe informacje o firmie

NIP: 8230003673

REGON: 710236842

KRS: -

ul. Kolejowa 8B 08-300 Sokołów Podlaski województwo mazowieckie powiat sokołowski gmina sokołów podlaski

Profil działalności

08.12.Z - Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu
10.12.Z - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
10.71.Z - Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
11.05.Z - Produkcja piwa
23.63.Z - Produkcja masy betonowej prefabrykowanej
41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.31.Z - Tynkowanie
43.34.Z - Malowanie i szklenie
43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
46.31.Z - Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
46.32.Z - Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
46.34.A - Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
47.25.Z - Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
47.11.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.30.Z - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
53.20.Z - Pozostała działalność pocztowa i kurierska
55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie
56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów
59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów
63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem
62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe

Uprawnienia

od 2011-08-29 do 2021-12-04 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży sklep spożywczo-przemysłowy "Topaz" nr 43 ul. Tarnowiecka 2 04-174 Warszawa; przedłużenie terminu ważności zezwolenia o 6 miesięcy (przepisy COVID-19), pierwotny termin 2021-06-04 (wprowadzone przez Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Warszawa)
od 2011-08-29 do 2021-12-04 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży sklep spożywczo-przemysłowy "Topaz" nr 43 ul. Tarnowiecka 2 04-174 Warszawa; przedłużenie terminu ważności zezwolenia o 6 miesięcy (przepisy COVID-19), pierwotny termin 2021-06-04 (wprowadzone przez Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Warszawa)
od 2011-08-29 do 2021-12-04 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży sklep spożywczo-przemysłowy "Topaz" nr 43 ul. Tarnowiecka 2 04-174 Warszawa; przedłużenie terminu ważności zezwolenia o 6 miesięcy (przepisy COVID-19), pierwotny termin 2021-06-04 (wprowadzone przez Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Warszawa)
od 2012-05-01 do 2022-04-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Sklep Spożywczo-Przemysłowy "TOPAZ" Nr 36, ul. J. Piłsudskiego 89A, 05-600 Grójec (wprowadzone przez Urząd Gminy i Miasta w Grójcu Grójec)
od 2012-05-01 do 2022-04-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Sklep Spożywczo-Przemysłowy "TOPAZ" Nr 36., ul. J. Piłsudskiego 89A, 05-600 Grójec (wprowadzone przez Urząd Gminy i Miasta w Grójcu Grójec)
od 2012-05-01 do 2022-04-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Sklep Spożywczo-Przemysłowy "TOPAZ" Nr 36, ul. J. Piłsudskiego 89A, 05-600 Grójec (wprowadzone przez Urząd Gminy i Miasta w Grójcu Grójec)
od 2013-06-01 do 2023-05-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Adres punktu sprzedaży - ul. Wolności 52 08-300 Sokołów Podlaski (wprowadzone przez Urząd Miasta Sokołów Podlaski)
od 2013-06-01 do 2023-05-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Adres punktu sprzedaży - ul. Wolności 52 08-300 Sokołów Podlaski (wprowadzone przez Urząd Miasta Sokołów Podlaski)
od 2013-06-01 do 2023-05-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Adres punktu sprzedaży - ul. Wolności 52 08-300 Sokołów Podlaski (wprowadzone przez Urząd Miasta Sokołów Podlaski)
od 2013-12-01 do 2023-11-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Sklep spożywczo-przemysłowy ul. Przemysłowa 7, 05-240 Tłuszcz (wprowadzone przez Urząd Miasta i Gminy Tłuszcz)
od 2013-12-01 do 2023-11-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży sklep spożywczo-przemysłowy ul. Przemysłowa 7, 05-240 Tłuszcz (wprowadzone przez Urząd Miasta i Gminy Tłuszcz)
od 2013-12-01 do 2023-11-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Sklep spożywczo-przemysłowy ul. Przemysłowa 7, 05-240 Tłuszcz (wprowadzone przez Urząd Miasta i Gminy Tłuszcz)
od 2014-06-09 do 2029-06-08 Koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż (wprowadzone przez Starosta sokołowski Sokołów Podlaski)
od 2015-04-01 do 2025-05-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży ul. Zawoda 33, 09-140 Raciąż (wprowadzone przez Urząd Miasta Raciąż)
od 2015-04-01 do 2025-05-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży ul. Zawoda 33, 09-140 Raciąż (wprowadzone przez Urząd Miasta Raciąż)
od 2015-04-01 do 2025-05-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży ul. Zawoda 33 09-140 Raciąż (wprowadzone przez Urząd Miasta Raciąż)
od 2015-10-23 do 2021-10-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Zezwolenie zostało wydane na sprzedaż w/w napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży przy ul. Lubelskiej 95B w Lubartowie. (wprowadzone przez Urząd Miasta Lubartów)
od 2015-10-23 do 2021-10-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Zezwolenie zostało wydane na sprzedaż w/w napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży przy ul. Lubelskiej 95B w Lubartowie. (wprowadzone przez Urząd Miasta Lubartów)
od 2015-10-23 do 2021-10-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Zezwolenie zostało wydane na sprzedaż w/w napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży przy ul. Lubelskiej 95B w Lubartowie. (wprowadzone przez Urząd Miasta Lubartów)
od 2015-11-27 do 2021-10-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży Zezwolenie zostało wydane na sprzedaż ww. napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży gastronomicznej przy ul. Lubelskiej 95B w Lubartowie. (wprowadzone przez Urząd Miasta Lubartów)
od 2015-12-03 do 2024-01-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (wprowadzone przez Urząd Gminy Repki)
od 2015-12-03 do 2024-01-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (wprowadzone przez Urząd Gminy Repki)
od 2015-12-03 do 2024-01-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (wprowadzone przez Urząd Gminy Repki)
od 2016-02-02 do 2026-02-02 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wydzielone stoisko monopolowe usytuowane w sklepie spożywczo-przemysłowym, ul. Łojewska 3, 03-392 Warszawa (wprowadzone przez Prezydent m.st. Warszawy Warszawa)
od 2016-02-02 do 2026-02-02 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wydzielone stoisko monopolowe usytuowane w sklepie spożywczo-przemysłowym, ul. Trocka 10, 03-563 Warszawa (wprowadzone przez Prezydent m.st. Warszawy Warszawa)
od 2016-02-02 do 2026-02-02 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wydzielone stoisko monopolowe usytuowane w sklepie spożywczo-przemysłowym, ul. Trocka 10, 03-563 Warszawa (wprowadzone przez Prezydent m.st. Warszawy Warszawa)
od 2016-02-02 do 2026-02-02 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wydzielone stoisko monopolowe usytuowane w sklepie spożywczo-przemysłowym, ul. Łojewska 3, 03-392 Warszawa (wprowadzone przez Prezydent m.st. Warszawy Warszawa)
od 2016-02-02 do 2026-02-02 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wydzielone stoisko monopolowe usytuowane w sklepie spożywczo-przemysłowym, ul. Łojewska 3, 03-392 Warszawa (wprowadzone przez Prezydent m.st. Warszawy Warszawa)
od 2016-02-02 do 2026-02-02 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wydzielone stoisko monopolowe usytuowane w sklepie spożywczo-przemysłowym, ul. Trocka 10, 03-563 Warszawa (wprowadzone przez Prezydent m.st. Warszawy Warszawa)
od 2016-02-27 do 2022-12-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Sklep Spożywczo Przemysłowy ,,TOPAZ" Zbigniew Paczóski, ul Kościuszki 2, 21-412 Adamów (wprowadzone przez Urząd Gminy Adamów Adamów)
od 2016-02-27 do 2022-12-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Sklep Spożywczo Przemysłowy ,,TOPAZ" Zbigniew Paczóski , ul. Kościuszki 2, 21-412 Adamów. (wprowadzone przez Urząd Gminy Adamów Adamów)
od 2016-02-27 do 2022-12-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Sklep Spożywczo Przemysłowy ,,TOPAZ" Zbigniew Paczóski ul.Kościuszki 2, 21-412 Adamów (wprowadzone przez Urząd Gminy Adamów Adamów)
od 2017-04-01 do 2027-05-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Adres punktu sprzedaży - ul. Węgrowska 3, 08-300 Sokołów Podlaski (wprowadzone przez Urząd Miasta Sokołów Podlaski)
od 2017-04-01 do 2027-05-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Adres punktu sprzedaży - ul. Węgrowska 3, 08-300 Sokołów Podlaski (wprowadzone przez Urząd Miasta Sokołów Podlaski)
od 2017-04-01 do 2027-05-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Adres punktu sprzedaży - ul. Węgrowska 3, 08-300 Sokołów Podlaski (wprowadzone przez Urząd Miasta Sokołów Podlaski)
od 2017-06-01 do 2023-05-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - punkt sprzedaży: 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Józefa Mireckiego 15 (wprowadzone przez Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki)
od 2017-06-01 do 2023-05-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - punkt sprzedaży: 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Dąbrówki 52 (wprowadzone przez Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki)
od 2017-06-01 do 2023-05-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - punkt sprzedaży: 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Józefa Mireckiego 15 (wprowadzone przez Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki)
od 2017-06-01 do 2023-05-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - punkt sprzedaży: 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Dąbrówki 52 (wprowadzone przez Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki)
od 2017-06-01 do 2023-05-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - punkt sprzedaży: 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Dąbrówki 52 (wprowadzone przez Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki)
od 2017-06-01 do 2023-05-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - punkt sprzedaży: 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Józefa Mireckiego 15 (wprowadzone przez Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki)
od 2017-07-01 do 2027-06-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży ul. Zabielska 110, 21-300 Radzyń Podlaski (wprowadzone przez Urząd Miasta Radzyń Podlaski)
od 2017-07-01 do 2027-06-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Sklep Spoż.-Przemysłowy "TOPAZ" Nr 33 07-100 Węgrów, ul. Żeromskiego 21 (wprowadzone przez Urząd Miasta Węgrów)
od 2017-07-01 do 2027-06-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Sklep Spoż.-Przemysłowy "TOPAZ" Nr 33 07-100 Węgrów, ul. Żeromskiego 21 (wprowadzone przez Urząd Miasta Węgrów)
od 2017-07-01 do 2027-06-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży ul.Zabielska 110, 21-300 Radzyń Podlaski (wprowadzone przez Urząd Miasta Radzyń Podlaski)
od 2017-10-01 do 2027-09-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Adres punktu sprzedaży - ul. Kolejowa 3A, 08-300 Sokołów Podlaski (wprowadzone przez Urząd Miasta Sokołów Podlaski)
od 2017-10-01 do 2027-09-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Adres punktu sprzedaży - ul. Kolejowa 3A, 08-300 Sokołów Podlaski (wprowadzone przez Urząd Miasta Sokołów Podlaski)
od 2017-10-01 do 2027-09-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży Adres punktu sprzedaży i podawania alkoholu - ul. Kolejowa 3A, 08-300 Sokołów Podlaski (wprowadzone przez Urząd Miasta Sokołów Podlaski)
od 2017-10-01 do 2027-09-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Adres punktu sprzedaży - ul. Kolejowa 3A, 08-300 Sokołów Podlaski (wprowadzone przez Urząd Miasta Sokołów Podlaski)
od 2017-10-20 do 2022-07-28 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Wydzielone stoisko monopolowe w Sklepie spożywczo-przemysłowym "TOPAZ" nr 71 w CENTRUM HANDLOWYM HopStop, ul. Pociskowa 4 lok. 1.06, 04-471 Warszawa (wprowadzone przez Prezydent m.st. Warszawy Warszawa)
od 2017-10-20 do 2022-07-28 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Wydzielone stoisko monopolowe w Sklepie spożywczo-przemysłowym "TOPAZ" nr 71 w CENTRUM HANDLOWYM HopStop, ul. Pociskowa 4 lok. 1.06, 04-471 Warszawa (wprowadzone przez Prezydent m.st. Warszawy Warszawa)
od 2017-10-20 do 2022-07-28 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Sklep spożywczo-przemysłowy "TOPAZ" nr 71 w CENTRUM HANDLOWYM HopStop, ul. Pociskowa 4 lok. 1.06, 04-471 Warszawa (wprowadzone przez Prezydent m.st. Warszawy Warszawa)
od 2017-11-02 do 2021-11-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Sklep spożywczo-przemysłowy TOPAZ Nr 32 - ul. Sokołowska 47, 08-110 Siedlce (wprowadzone przez Urząd Miasta Siedlce)
od 2017-11-02 do 2021-11-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Sklep spożywczo-przemysłowy TOPAZ Nr 32 - ul. Sokołowska 47, 08-110 Siedlce (wprowadzone przez Urząd Miasta Siedlce)
od 2017-12-01 do 2022-02-28 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Sklep spożywczo-przemysłowy TOPAZ Nr 54 - ul. Janowska 93, 08-110 Siedlce (wprowadzone przez Urząd Miasta Siedlce)
od 2017-12-01 do 2022-02-28 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Sklep spożywczo-przemysłowy TOPAZ Nr 54 - ul. Janowska 93, 08-110 Siedlce (wprowadzone przez Urząd Miasta Siedlce)
od 2017-12-01 do 2022-02-28 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Sklep spożywczo-przemysłowy TOPAZ Nr 54 - ul. Janowska 93, 08-110 Siedlce (wprowadzone przez Urząd Miasta Siedlce)
od 2018-06-01 do 2023-05-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Sklep Spożywczo-Przemysłowy TOPAZ nr 58 - ul. Armii Krajowej 5, 08-110 Siedlce (wprowadzone przez Urząd Miasta Siedlce)
od 2018-06-01 do 2023-05-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Sklep Spożywczo-Przemysłowy TOPAZ nr 58 - ul. Armii Krajowej 5, 08-110 Siedlce (wprowadzone przez Urząd Miasta Siedlce)
od 2018-06-01 do 2023-05-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Sklep Spożywczo-Przemysłowy TOPAZ nr 58 - ul. Armii Krajowej 5, 08-110 Siedlce (wprowadzone przez Urząd Miasta Siedlce)
od 2018-06-05 do 2025-05-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - punkt sprzedaży - 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Tadeusza Kościuszki 1 (wprowadzone przez Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki)
od 2018-06-05 do 2025-05-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - punkt sprzedaży: 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Tadeusza Kościuszki 1 (wprowadzone przez Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki)
od 2018-06-05 do 2025-05-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - punkt sprzedaży: 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Tadeusza Kościuszki 1 (wprowadzone przez Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki)
od 2018-06-29 do 2024-06-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży Restauracja w Hotelu "Hetman" - ul. Warszawska 133, 08-110 Siedlce (wprowadzone przez Urząd Miasta Siedlce)
od 2018-06-29 do 2024-06-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży Restauracja w Hotelu "Hetman" - ul. Warszawska 133, 08-110 Siedlce (wprowadzone przez Urząd Miasta Siedlce)
od 2018-06-29 do 2024-06-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży Restauracja w Hotelu "Hetman" - ul. Warszawska 133, 08-110 Siedlce (wprowadzone przez Urząd Miasta Siedlce)
od 2018-07-01 do 2023-06-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Sklep Spożywczo-Przemysłowy "TOPAZ" nr 34 - ul. Brzeska 131, 08-110 Siedlce (wprowadzone przez Urząd Miasta Siedlce)
od 2018-07-01 do 2023-06-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Sklep Spożywczo-Przemysłowy "TOPAZ" nr 34 - ul. Brzeska 131, 08-110 Siedlce (wprowadzone przez Urząd Miasta Siedlce)
od 2018-07-01 do 2028-06-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Sklep spożywczo-przemysłowy "TOPAZ" nr 30 przy ul. Staszica 4 07-100 Węgrów (wprowadzone przez Urząd Miasta Węgrów)
od 2018-07-01 do 2023-06-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Sklep Spożywczo-Przemysłowy "TOPAZ" nr 34 - ul. Brzeska 131, 08-110 Siedlce (wprowadzone przez Urząd Miasta Siedlce)
od 2018-08-01 do 2028-07-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Sklep Spożywczo-Przemysłowy "TOPAZ" nr 35, ul. 11 Listopada 83, 17-300 Siemiatycze (wprowadzone przez Urząd Miasta Siemiatycze)
od 2018-08-01 do 2028-07-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Sklep Spożywczo-Przemysłowy "TOPAZ" nr 35, ul. 11 Listopada 83, 17-300 Siemiatycze (wprowadzone przez Urząd Miasta Siemiatycze)
od 2018-08-01 do 2028-07-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Sklep Spożywczo-Przemysłowy "TOPAZ" nr 35, ul. 11 Listopada 83, 17-300 Siemiatycze (wprowadzone przez Urząd Miasta Siemiatycze)
od 2018-10-01 do 2029-09-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Adres punktu sprzedaży - ul. Kolejowa 8B, 08-300 Sokołów Podlaski (wprowadzone przez Urząd Miasta Sokołów Podlaski)
od 2018-10-01 do 2029-09-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Adres punktu sprzedaży - ul. Kolejowa 8B, 08-300 Sokołów Podlaski (wprowadzone przez Urząd Miasta Sokołów Podlaski)
od 2018-10-01 do 2029-09-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Adres punktu sprzedaży - ul. Magistracka 4, 08-300 Sokołów Podlaski (wprowadzone przez Urząd Miasta Sokołów Podlaski)
od 2018-10-01 do 2029-09-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Adres punktu sprzedaży - ul. Kolejowa 8B, 08-300 Sokołów Podlaski (wprowadzone przez Urząd Miasta Sokołów Podlaski)
od 2018-10-01 do 2029-09-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Adres punktu sprzedaży - ul. Magistracka 4, 08-300 Sokołów podlaski (wprowadzone przez Urząd Miasta Sokołów Podlaski)
od 2018-10-01 do 2029-09-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Adres punktu sprzedaży - ul. Magistracka 4, 08-300 Sokołów Podlaski (wprowadzone przez Urząd Miasta Sokołów Podlaski)
od 2018-11-14 do 2022-06-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży PHU TOPAZ Sklep Spożywczy Nr 61 ul. Tomaszowska 40a 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą (wprowadzone przez Urząd Gminy Nowe Miasto nad Pilicą)
od 2018-11-14 do 2022-06-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży PHU TOPAZ Sklep Spożywczy Nr 61 ul. Tomaszowska 40a 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą (wprowadzone przez Urząd Gminy Nowe Miasto nad Pilicą)
od 2018-11-14 do 2022-06-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży PHU TOPAZ Sklep Spożywczy Nr 61 ul. Tomaszowska 40a 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą (wprowadzone przez Urząd Gminy Nowe Miasto nad Pilicą)
od 2018-11-22 do 2028-05-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży BAR TOP DRIVE, UL. ALEJA WĘGROWSKA 2C, 07-130 ŁOCHÓW (wprowadzone przez Urząd Miejski Łochów)
od 2018-12-01 do 2024-11-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży Browar Restauracyjny - ul. Armii Krajowej 5, 08-110 Siedlce (wprowadzone przez Urząd Miasta Siedlce)
od 2018-12-01 do 2022-11-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży ul. Jagiellończyka 1, 17-312 Drohiczyn (wprowadzone przez Urząd Miejski w Drohiczynie Drohiczyn)
od 2018-12-01 do 2022-11-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży ul. Jagiellończyka 1, 17-312 Drohiczyn (wprowadzone przez Urząd Miejski w Drohiczynie Drohiczyn)
od 2018-12-01 do 2022-11-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży ul. Jagiellończyka 1, 17-312 Drohiczyn (wprowadzone przez Urząd Miejski w Drohiczynie Drohiczyn)
od 2018-12-01 do 2024-11-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży Browar Restauracyjny - ul. Armii Krajowej 5, 08-110 Siedlce (wprowadzone przez Urząd Miasta Siedlce)
od 2018-12-01 do 2024-11-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży Browar Restauracyjny - ul. Armii Krajowej 5, 08-110 Siedlce (wprowadzone przez Urząd Miasta Siedlce)
od 2019-01-01 do 2029-05-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży sklep spożywczo - przemysłowy "TOPAZ" nr 37, ul. Aleja Węgrowska 2b, 07-130 Łochów (wprowadzone przez Urząd Miejski Łochów)
od 2019-01-01 do 2022-12-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży sklep spożywczo-przemysłowy-06-100 Pułtusk, ul. Jana Pawła II nr 4/6 (wprowadzone przez Urząd Miejski w Pułtusku Pułtusk)
od 2019-01-01 do 2022-12-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży sklep spożywczo-przemysłowy-06-100 Pułtusk, ul. Jana Pawła II nr 4/6 (wprowadzone przez Urząd Miejski w Pułtusku Pułtusk)
od 2019-01-01 do 2029-05-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży sklep spożywczo - przemysłowy "TOPAZ" nr 37, ul. Aleja Węgrowska 2b, 07-130 Łochów (wprowadzone przez Urząd Miejski Łochów)
od 2019-01-01 do 2029-05-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży sklep spożywczo - przemysłowy "TOPAZ" nr 37, ul. Aleja Węgrowska 2b, 07-130 Łochów (wprowadzone przez Urząd Miejski Łochów)
od 2019-01-01 do 2022-12-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży sklep spożywczo-przemysłowy-06-100 Pułtusk, ul. Jana Pawła II nr 4/6 (wprowadzone przez Urząd Miejski w Pułtusku Pułtusk)
od 2019-02-01 do 2029-01-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Radzyń Podlaski, ul. Zabielska 110 (stacja paliw) (wprowadzone przez Urząd Miasta Radzyń Podlaski)
od 2019-02-01 do 2029-01-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Radzyń Podlaski. ul. Zabielska 110 (stacja paliw) (wprowadzone przez Urząd Miasta Radzyń Podlaski)
od 2019-02-01 do 2029-01-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Radzyń Podlaski, ul. Zabielska 110 (stacja paliw) (wprowadzone przez Urząd Miasta Radzyń Podlaski)
od 2019-04-03 do 2022-04-03 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży sklep spożywczo-przemysłowy 07-106 Miedzna ul. Ogrodowa 3A (wprowadzone przez Urząd Gminy Miedzna)
od 2019-05-01 do 2024-04-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Browar Restauracyjny - ul. Armii Krajowej 5, 08-110 Siedlce (wprowadzone przez Urząd Miasta Siedlce)
od 2019-05-01 do 2024-04-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży SKLEP NR 20 (wprowadzone przez Urząd Miasta Stoczek Łukowski)
od 2019-05-01 do 2024-04-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży SKLEP NR 20 (wprowadzone przez Urząd Miasta Stoczek Łukowski)
od 2019-05-01 do 2024-04-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży SKLEP NR 20 (wprowadzone przez Urząd Miasta Stoczek Łukowski)
od 2019-06-01 do 2026-05-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - punkt sprzedaży: 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Konstytucji 3 Maja 2 (wprowadzone przez Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki)
od 2019-06-01 do 2026-05-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - punkt sprzedaży: 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Mikołaja Kopernika 2 (wprowadzone przez Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki)
od 2019-06-01 do 2026-05-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - punkt sprzedaży: 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Mikołaja Kopernika 2 (wprowadzone przez Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki)
od 2019-06-01 do 2026-05-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - punkt sprzedaży: 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Konstytucji 3 Maja 2 (wprowadzone przez Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki)
od 2019-06-01 do 2025-05-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY "TOPAZ" NR 13 UL. KORDIANA 6 21-560 MIĘDZYRZEC PODLASKI (wprowadzone przez Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski)
od 2019-06-01 do 2025-05-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY "TOPAZ" NR 13 UL. KORDIANA 6 21-560 MIĘDZYRZEC PODLASKI (wprowadzone przez Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski)
od 2019-06-01 do 2026-05-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - punkt sprzedaży: 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Konstytucji 3 Maja 2 (wprowadzone przez Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki)
od 2019-06-01 do 2026-05-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - punkt sprzedaży: 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Targowa 1 (wprowadzone przez Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki)
od 2019-06-01 do 2026-05-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - punkt sprzedaży: 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Targowa 1 (wprowadzone przez Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki)
od 2019-06-01 do 2025-05-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY "TOPAZ" NR 13 UL. KORDIANA 6 21-560 MIĘDZYRZEC POLASKI (wprowadzone przez Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski)
od 2019-06-01 do 2026-05-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - punkt sprzedaży: 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Mikołaja Kopernika 2 (wprowadzone przez Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki)
od 2019-06-01 do 2026-05-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - punkt sprzedaży: 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Targowa 1 (wprowadzone przez Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki)
od 2019-07-01 do 2029-06-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Sklep Topaz, 11 Listopada 27, Białobrzegi (wprowadzone przez Urząd Miasta i Gminy Białobrzegi)
od 2019-07-01 do 2029-06-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Sklep Topaz, 11 Listopada 27, Białobrzegi (wprowadzone przez Urząd Miasta i Gminy Białobrzegi)
od 2019-07-01 do 2029-06-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Sklep Topaz, 11 Listopada 27, Białobrzegi (wprowadzone przez Urząd Miasta i Gminy Białobrzegi)
od 2019-07-01 do 2029-06-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Sklep spożywczo-przemysłowy "TOPAZ" Nr 33 przy ul. Żeromskiego 21, Węgrów (wprowadzone przez Urząd Miasta Węgrów)
od 2019-09-01 do 2029-08-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Sklep spożywczo-przemysłowy "TOPAZ" nr 30 przy ul. Staszica 4 07-100 Węgrów (wprowadzone przez Urząd Miasta Węgrów)
od 2019-09-01 do 2029-08-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Sklep spożywczy-przemysłowy "TOPAZ" nr 30 przy ul. Staszica 4 07-100 Węgrów (wprowadzone przez Urząd Miasta Węgrów)
od 2019-09-21 do 2029-09-21 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Sklep spożywczo-przemysłowy "TOPAZ" nr 72 ul. K. Szpotańskiego 4 lok. 014, 04-760 Warszawa Galeria Handlowa Ferio Wawer (wprowadzone przez Prezydent m.st. Warszawy Warszawa)
od 2019-09-21 do 2029-09-21 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Sklep spożywczo-przemysłowy "TOPAZ" nr 72 ul. K. Szpotańskiego 4 lok. 014, 04-760 Warszawa Galeria Handlowa Ferio Wawer (wprowadzone przez Prezydent m.st. Warszawy Warszawa)
od 2019-09-21 do 2029-09-21 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Sklep spożywczo-przemysłowy "TOPAZ" nr 72 ul. K. Szpotańskiego 4 lok. 014, 04-760 Warszawa Galeria Handlowa Ferio Wawer (wprowadzone przez Prezydent m.st. Warszawy Warszawa)
od 2019-12-01 do 2022-11-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 19-300 Ełk, ul. Mickiewicza 19 (wprowadzone przez Urząd Miasta Ełku Ełk)
od 2019-12-01 do 2022-11-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 19-300 Ełk, ul. Mickiewicza 19 (wprowadzone przez Urząd Miasta Ełku Ełk)
od 2019-12-01 do 2022-11-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 19-300 Ełk, ul. Mickiewicza 19 (wprowadzone przez Urząd Miasta Ełku Ełk)
od 2019-12-07 do 2027-06-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Ogródek 33 (wprowadzone przez Urząd Gminy Grębków)
od 2019-12-07 do 2027-06-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Ogródek 33 (wprowadzone przez Urząd Gminy Grębków)
od 2019-12-07 do 2027-06-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Ogródek 33 (wprowadzone przez Urząd Gminy Grębków)
od 2019-12-09 do 2024-12-18 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Sklep spożywczo-przemysłowy TOPAZ nr 62 05-640 Mogielnica ul. Grójecka 16 (wprowadzone przez Urząd Gminy i Miasta w Mogielnicy Mogielnica)
od 2019-12-19 do 2024-12-18 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Sklep spożywczo-przemysłowy TOPAZ nr 62 05-640 Mogielnica ul. Grójecka 16 (wprowadzone przez Urząd Gminy i Miasta w Mogielnicy Mogielnica)
od 2019-12-19 do 2024-12-18 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Sklep spożywczo-przemysłowy TOPAZ nr 62 05-640 Mogielnica ul. Grójecka 16 (wprowadzone przez Urząd Gminy i Miasta w Mogielnicy Mogielnica)
od 2020-01-18 do 2022-01-18 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscowości Dębe Wielkie ul. gen. Jana Skrzyneckiego 2 (wprowadzone przez Urząd Gminy Dębe Wielkie)
od 2020-01-18 do 2022-01-18 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscowości Dębe Wielkie ul. gen. Jana Skrzyneckiego 2 (wprowadzone przez Urząd Gminy Dębe Wielkie)
od 2020-01-18 do 2022-01-18 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscowości Dębe Wielkie ul. gen. Jana Skrzyneckiego 2 (wprowadzone przez Urząd Gminy Dębe Wielkie)
od 2020-01-28 do 2023-01-27 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY TOPAZ NR 27 07-200 WYSZKÓW UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 173 (wprowadzone przez Urząd Miejski w Wyszkowie Wyszków)
od 2020-04-01 do 2022-06-01 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Sklep spożywczo-przemysłowy 07-106 Miedzna ul. Ogrodowa 3A (wprowadzone przez Urząd Gminy Miedzna)
od 2020-04-01 do 2022-06-01 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Sklep spożywczo-przemysłowy 07-106 Miedzna ul. Ogrodowa 3A (wprowadzone przez Urząd Gminy Miedzna)
od 2020-06-01 do 2028-05-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - punkt sprzedaży: 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Warszawska 250/96 (wprowadzone przez Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki)
od 2020-06-01 do 2028-05-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - punkt sprzedaży: 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Warszawska 250/96 (wprowadzone przez Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki)
od 2020-06-01 do 2028-05-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - punkt sprzedaży: 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Warszawska 250/96 (wprowadzone przez Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki)
od 2020-07-01 do 2025-06-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 157 (wprowadzone przez Urząd Miasta Siedlce)
od 2020-08-01 do 2022-08-01 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY "TOPAZ" Nr 67, ul. Grójecka 70 lokal nr 4/0/4060/Uż, 02-359 Warszawa (wprowadzone przez Prezydent m.st. Warszawy Warszawa)
od 2020-08-01 do 2022-08-01 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY "TOPAZ" Nr 67, ul. Grójecka 70 lokal nr 4/0/4060/Uż, 02-359 Warszawa (wprowadzone przez Prezydent m.st. Warszawy Warszawa)
od 2020-08-01 do 2022-08-01 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY "TOPAZ" Nr 67, ul. Grójecka 70 lokal nr 4/0/4060/Uż, 02-359 Warszawa (wprowadzone przez Prezydent m.st. Warszawy Warszawa)
od 2020-09-01 do 2030-06-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży sklep Jabłonna Lacka (wprowadzone przez Urząd Gminy Jabłonna Lacka)
od 2020-09-01 do 2030-06-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży sklep Jabłonna Lacka (wprowadzone przez Urząd Gminy Jabłonna Lacka)
od 2020-09-01 do 2030-06-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży sklep Jabłonna Lacka (wprowadzone przez Urząd Gminy Jabłonna Lacka)
od 2020-09-30 do 2022-10-01 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Sklep spożywczo-przemysłowy "TOPAZ" ul. Warszawska 46, 05-310 Kałuszyn (wprowadzone przez Urząd Miasta i Gminy Kałuszyn)
od 2020-09-30 do 2022-10-01 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Sklep spożywczo-przemysłowy "TOPAZ" ul. Warszawska 46, 05-310 Kałuszyn (wprowadzone przez Urząd Miasta i Gminy Kałuszyn)
od 2020-09-30 do 2022-10-01 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Sklep spożywczo-przemysłowy "TOPAZ" ul. Warszawska 46, 05-310 Kałuszyn (wprowadzone przez Urząd Miasta i Gminy Kałuszyn)
od 2020-12-01 do 2025-11-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 08-110 Siedlce, ul. Daszyńskiego 3 (wprowadzone przez Urząd Miasta Siedlce)
od 2020-12-01 do 2025-11-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 08-110 Siedlce, ul. Daszyńskiego 3 (wprowadzone przez Urząd Miasta Siedlce)
od 2020-12-01 do 2025-11-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 08-110 Siedlce, ul. Daszyńskiego 3 (wprowadzone przez Urząd Miasta Siedlce)
od 2020-12-01 do 2025-11-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 47 (wprowadzone przez Urząd Miasta Siedlce)
od 2020-12-16 do 2023-12-15 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Sklep spożywczo-przemysłowy TOPAZ nr 27; ul. Świętojańska 173 07-200 Wyszków (wprowadzone przez Urząd Miejski w Wyszkowie Wyszków)
od 2020-12-16 do 2023-12-15 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Sklep spożywczo-przemysłowy TOPAZ nr 27; ul. Świętojańska 173 07-200 Wyszków (wprowadzone przez Urząd Miejski w Wyszkowie Wyszków)
od 2021-01-30 do 2027-01-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Sklep Spożywczo-Przemysłowy TOPAZ Cash&Carry Stare Opole ul. Warszawska 55A, 08-103 Siedlce (wprowadzone przez Urząd Gminy Siedlce)
od 2021-01-30 do 2027-01-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Sklep Spożywczo-Przemysłowy TOPAZ Cash&Carry Stare Opole ul. Warszawska 55A, 08-103 Siedlce (wprowadzone przez Urząd Gminy Siedlce)
od 2021-01-30 do 2027-01-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Sklep Spożywczo-Przemysłowy TOPAZ Cash&Carry Stare Opole ul. Warszawska 55A, 08-103 Siedlce (wprowadzone przez Urząd Gminy Siedlce)
od 2021-02-23 do 2025-02-22 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Sklep "TOPAZ" Nr.78, 08-420 Miastków Kościelny ul. Garwolińska 7. (wprowadzone przez Urząd Gminy Miastków Kościelny)
od 2021-02-23 do 2025-02-22 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Sklep "TOPAZ" Nr.78, 08-420 Miastków Kościelny ul. Garwolińska 7. (wprowadzone przez Urząd Gminy Miastków Kościelny)
od 2021-02-23 do 2025-02-22 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Sklep "TOPAZ" Nr.78, 08-420 Miastków Kościelny ul. Garwolińska 7 (wprowadzone przez Urząd Gminy Miastków Kościelny)
od 2021-03-01 do 2025-06-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży ul. Sokołowska 157, 08-110 Siedlce (wprowadzone przez Urząd Miasta Siedlce)
od 2021-03-01 do 2025-06-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży ul. Sokołowska 157, 08-110 Siedlce (wprowadzone przez Urząd Miasta Siedlce)
od 2021-03-16 do 2023-03-16 Zezwolenie na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwem (wprowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Warszawa)
od 2021-03-16 do 2022-03-15 Zezwolenie na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu (wprowadzone przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii Warszawa)
od 2021-03-16 do 2023-03-16 Zezwolenie na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa (wprowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Warszawa)
od 2021-04-01 do 2026-03-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 08-110 Siedlce, ul. Wyszyńskiego 9 (wprowadzone przez Urząd Miasta Siedlce)
od 2021-04-01 do 2026-03-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 08-110 Siedlce, ul. Wyszyńskiego 9 (wprowadzone przez Urząd Miasta Siedlce)
od 2021-04-01 do 2026-03-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 08-110 Siedlce, ul. Wyszyńskiego 9 (wprowadzone przez Urząd Miasta Siedlce)
od 2021-05-01 do 2026-04-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży ul. Warszawska 133, 08-110 Siedlce (wprowadzone przez Urząd Miasta Siedlce)
od 2021-05-01 do 2026-04-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży ul. Warszawska 133, 08-110 Siedlce (wprowadzone przez Urząd Miasta Siedlce)
od 2021-05-01 do 2026-04-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży ul. Warszawska 133, 08-110 Siedlce (wprowadzone przez Urząd Miasta Siedlce)
od 2021-05-16 do 2031-05-16 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wydzielone stoisko w sklepie spożywczo-przemysłowym "TOPAZ nr 75" ul. Hawajska 11 Warszawa (wprowadzone przez Prezydent m.st. Warszawy Warszawa)
od 2021-05-16 do 2031-05-16 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wydzielone stoisko w sklepie spożywczo-przemysłowym "TOPAZ nr 75" ul. Hawajska 11 Warszawa (wprowadzone przez Prezydent m.st. Warszawy Warszawa)
od 2021-05-16 do 2031-05-16 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży sklep spożywczo-przemysłowy "TOPAZ nr 75" ul. Hawajska 11 Warszawa (wprowadzone przez Prezydent m.st. Warszawy Warszawa)
od 2021-06-01 do 2026-05-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 7 (wprowadzone przez Urząd Miasta Siedlce)
od 2021-06-01 do 2026-05-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 7 (wprowadzone przez Urząd Miasta Siedlce)
od 2021-06-01 do 2026-05-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 7 (wprowadzone przez Urząd Miasta Siedlce)
od 2021-07-01 do 2029-06-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Sklep spożywczo-przemysłowy "TOPAZ" nr 53 przy ul. Wyszyńskiego 7 07-100 Węgrów (wprowadzone przez Urząd Miasta Węgrów)
od 2021-07-01 do 2029-06-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Sklep spożywczo-przemysłowy "TOPAZ" nr 53 przy ul. Wyszyńskiego 7 07-100 Węgrów (wprowadzone przez Urząd Miasta Węgrów)
od 2021-07-01 do 2029-06-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Sklep spożywczo-przemysłowy "TOPAZ" nr 53 przy ul. Wyszyńskiego 7 07-100 Węgrów (wprowadzone przez Urząd Miasta Węgrów)
od 2021-10-01 do 2032-09-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Adres punktu sprzedaży - ul. Piłsudskiego 24, 08-300 Sokołów Podlaski (wprowadzone przez Urząd Miasta Sokołów Podlaski)
od 2021-10-01 do 2032-09-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Adres punktu sprzedaży - ul. Piłsudskiego 24, 08-300 Sokołów Podlaski (wprowadzone przez Urząd Miasta Sokołów Podlaski)
od 2021-10-01 do 2032-09-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Adres punktu sprzedaży - ul. Piłsudskiego 24, 08-300 Sokołów Podlaski (wprowadzone przez Urząd Miasta Sokołów Podlaski)

Pozostałe informacje

Rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej: 08-10-1993
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny
Źródło: GUS, CEIDG

Oferty pracy P.H.U TOPAZ Zbigniew Paczóski

Archiwalne oferty pracodawcy

 • Kasjer -sprzedawca

  P.H.U TOPAZ Zbigniew Paczóski
  • Mogielnica
  • umowa o pracę
  • kasjer
  • Zakres obowiązków

   Twoje główne zadania:

   • zapewnienie profesjonalnej obsługi Klientów zgodnie ze standardami firmy
   • obsługa kasy fiskalnej
   • dbałość o właściwą ekspozycję produktów oraz monitorowanie terminów przydatności do spożycia

   Wymagania

   Oczekiwania:

   • dyspozycyjność (praca w systemie 2-zmianowym)
   • rzetelność i uczciwość
   • mile widziane doświadczenie w pracy w sklepie
   • komunikatywność
   • aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych (lub gotowość do ich uzupełnienia)

   Oferujemy

   Ci:

   • umowę o pracę
   • wynagrodzenie zawsze na czas oraz dobrą atmosferę pracy
   • talony na święta
   • stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie
   • opiekę medyczną i ubezpieczenie na życie
   • możliwość rozwoju zawodowego i awansu
 • Kelner/ka_Brofaktura

  P.H.U TOPAZ Zbigniew Paczóski
  • Siedlce
  • umowa o pracę
  • kelner
  • Zakres obowiązków

   Twoje główne zadania:

   • obsługa Gości Restauracji i serwowanie potraw zgodnie z obowiązującymi standardami jakości obsługi
   • stała współpraca z zespołem kuchni, baru itd.

   Wymagania

   Jeśli jesteś miłą i dyspozycyjną osobą oraz lubisz kontakt z ludźmi to ta praca jest dla Ciebie:

   • Oczekujemy minimum 1 rok doświadczenia na stanowisku kelner/kelnerka
   • zarówno pracę w pełnym wymiarze, ale możesz się zgłosić również jeśli chcesz pracować tylko w weekendy.
   • Wymagamy aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych lub gotowości do ich szybkiego uzupełnienia
   • mile widziani pracownicy z Ukrainy z dobrym językiem polskim

   Oferujemy


   • pracę w miłej atmosferze, w młodym zespole - w naszej klimatycznej restauracji
   • umowę o pracę lub umowę zlecenie (wg preferencji kandydata) i wynagrodzenie zawsze na czas
   • atrakcyjne warunki finansowe i możliwości rozwoju
   • prywatną opiekę medyczną dla Pracowników i ich rodzin
   • ubezpieczenie na życie
 • Pracownik Baru Top Drive_umowa zlecenie_ Lubartów

  P.H.U TOPAZ Zbigniew Paczóski
  • Lubartów
  • umowa zlecenie
  • obsługa gastronomii
  • Zakres obowiązków

   Twoje główne zadania:

   • zapewnienie profesjonalnej obsługi i budowanie pozytywnych relacji z Klientami
   • przygotowywanie potraw Top Drive zgodnie ze standardami Baru
   • dbałość o porządek i czystość na stanowisku pracy
   • obsługa kasy fiskalnej

   Wymagania

   Oczekiwania:

   • mile widziani Kandydaci ze statusem ucznia lub studenta
   • mile widziane doświadczenie w pracy związanej z gastronomią i/lub z kasą fiskalną
   • dyspozycyjność i otwartość na pracę zmianową
   • komunikatywność i pozytywne nastawienie do Klientów
   • aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych (lub gotowość do ich szybkiego uzupełnienia)

   Oferujemy

   • umowę zlecenie i wynagrodzenie zawsze na czas
   • zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
   • możliwość rozwoju i pracę w bardzo dobrej atmosferze, w młodym zespole

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.