!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PLON G. i J. Koroza

Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów,sklep ogrodniczy

Podstawowe informacje o firmie

NIP: 6692046836

REGON: 320683445

KRS: -

ul. Zwycięstwa 267 75-653 Koszalin województwo zachodniopomorskie powiat koszalin gmina koszalin

Profil działalności

01.30.Z - Rozmnażanie roślin
01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
46.22.Z - Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
45.40.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich
46.39.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
47.11.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.52.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
49.41.Z - Transport drogowy towarów
66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
77.29.Z - Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
77.34.Z - Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

Uprawnienia

od 2013-03-05 do Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków (wprowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie Koszalin)

Pozostałe informacje

Rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej: 15-12-2003
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Działalność jest prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych
Źródło: GUS, CEIDG

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.