!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Pracodawca

Carbo-Serwis Witold Mędrzecki

Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo

Podstawowe informacje o firmie

NIP: 2220071227

REGON: 271549240

KRS: -

ul. ks. Norberta Bończyka 74 41-400 Mysłowice województwo śląskie powiat mysłowice gmina mysłowice

Profil działalności

01.19.Z - Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
01.21.Z - Uprawa winogron
01.29.Z - Uprawa pozostałych roślin wieloletnich
01.30.Z - Rozmnażanie roślin
01.64.Z - Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
01.49.Z - Chów i hodowla pozostałych zwierząt
01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
01.62.Z - Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
01.63.Z - Działalność usługowa następująca po zbiorach
01.70.Z - Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową
02.10.Z - Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
02.20.Z - Pozyskiwanie drewna
02.30.Z - Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna
02.40.Z - Działalność usługowa związana z leśnictwem
07.21.Z - Górnictwo rud uranu i toru
03.11.Z - Rybołówstwo w wodach morskich
03.12.Z - Rybołówstwo w wodach śródlądowych
03.21.Z - Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich
03.22.Z - Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych
07.29.Z - Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych
05.10.Z - Wydobywanie węgla kamiennego
05.20.Z - Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu)
06.10.Z - Górnictwo ropy naftowej
06.20.Z - Górnictwo gazu ziemnego
07.10.Z - Górnictwo rud żelaza
08.11.Z - Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków
08.12.Z - Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu
08.91.Z - Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów
08.92.Z - Wydobywanie torfu
08.93.Z - Wydobywanie soli
08.99.Z - Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane
09.10.Z - Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
09.90.Z - Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
10.11.Z - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu
10.12.Z - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
10.13.Z - Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
10.20.Z - Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
10.31.Z - Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków
10.32.Z - Produkcja soków z owoców i warzyw
10.39.Z - Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
10.41.Z - Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
10.42.Z - Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
10.51.Z - Przetwórstwo mleka i wyrób serów
20.17.Z - Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
10.52.Z - Produkcja lodów
10.71.Z - Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
10.72.Z - Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek
10.73.Z - Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
10.81.Z - Produkcja cukru
10.82.Z - Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
10.83.Z - Przetwórstwo herbaty i kawy
10.84.Z - Produkcja przypraw
10.85.Z - Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
10.86.Z - Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
10.89.Z - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
10.91.Z - Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
10.92.Z - Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
10.61.Z - Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
10.62.Z - Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych
11.01.Z - Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
11.02.Z - Produkcja win gronowych
11.03.Z - Produkcja cydru i pozostałych win owocowych
11.04.Z - Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych
11.05.Z - Produkcja piwa
11.06.Z - Produkcja słodu
11.07.Z - Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych
12.00.Z - PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH
13.10.A - Produkcja przędzy bawełnianej
27.52.Z - Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
13.10.B - Produkcja przędzy wełnianej
13.10.C - Produkcja przędzy z włókien chemicznych
13.10.D - Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici
13.20.A - Produkcja tkanin bawełnianych
13.20.B - Produkcja tkanin wełnianych
13.20.C - Produkcja tkanin z włókien chemicznych
13.20.D - Produkcja pozostałych tkanin
13.30.Z - Wykończanie wyrobów włókienniczych
13.91.Z - Produkcja dzianin metrażowych
13.92.Z - Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych
13.93.Z - Produkcja dywanów i chodników
13.94.Z - Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych
13.95.Z - Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
14.19.Z - Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
13.96.Z - Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych
13.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
14.11.Z - Produkcja odzieży skórzanej
14.12.Z - Produkcja odzieży roboczej
14.13.Z - Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
14.14.Z - Produkcja bielizny
14.20.Z - Produkcja wyrobów futrzarskich
14.31.Z - Produkcja wyrobów pończoszniczych
14.39.Z - Produkcja pozostałej odzieży dzianej
15.11.Z - Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych
15.12.Z - Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich
15.20.Z - Produkcja obuwia
20.11.Z - Produkcja gazów technicznych
20.12.Z - Produkcja barwników i pigmentów
20.13.Z - Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
20.14.Z - Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
20.15.Z - Produkcja nawozów i związków azotowych
20.16.Z - Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych
20.20.Z - Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych
20.30.Z - Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
20.41.Z - Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
20.42.Z - Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
17.11.Z - Produkcja masy włóknistej
20.51.Z - Produkcja materiałów wybuchowych
20.52.Z - Produkcja klejów
20.53.Z - Produkcja olejków eterycznych
20.59.Z - Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
20.60.Z - Produkcja włókien chemicznych
21.10.Z - Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
21.20.Z - Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
22.11.Z - Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy
22.19.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
22.21.Z - Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
22.22.Z - Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
22.23.Z - Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
22.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
16.10.Z - Produkcja wyrobów tartacznych
16.21.Z - Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna
16.22.Z - Produkcja gotowych parkietów podłogowych
16.23.Z - Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
16.24.Z - Produkcja opakowań drewnianych
16.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
17.12.Z - Produkcja papieru i tektury
17.21.Z - Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
17.22.Z - Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych
17.23.Z - Produkcja artykułów piśmiennych
17.24.Z - Produkcja tapet
17.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
18.11.Z - Drukowanie gazet
18.12.Z - Pozostałe drukowanie
18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi
18.20.Z - Reprodukcja zapisanych nośników informacji
19.10.Z - Wytwarzanie i przetwarzanie koksu
23.31.Z - Produkcja ceramicznych kafli i płytek
19.20.Z - Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
23.11.Z - Produkcja szkła płaskiego
23.12.Z - Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego
23.13.Z - Produkcja szkła gospodarczego
23.14.Z - Produkcja włókien szklanych
23.19.Z - Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne
23.20.Z - Produkcja wyrobów ogniotrwałych
23.64.Z - Produkcja zaprawy murarskiej
23.32.Z - Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny
23.41.Z - Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych
23.42.Z - Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych
23.43.Z - Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych
23.44.Z - Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych
23.49.Z - Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych
23.51.Z - Produkcja cementu
23.52.Z - Produkcja wapna i gipsu
23.61.Z - Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
23.62.Z - Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu
23.63.Z - Produkcja masy betonowej prefabrykowanej
23.65.Z - Produkcja cementu wzmocnionego włóknem
23.69.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
23.70.Z - Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
23.91.Z - Produkcja wyrobów ściernych
23.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
24.10.Z - Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych
24.20.Z - Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
24.31.Z - Produkcja prętów ciągnionych na zimno
24.32.Z - Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno
24.33.Z - Produkcja wyrobów formowanych na zimno
24.34.Z - Produkcja drutu
24.41.Z - Produkcja metali szlachetnych
24.42.A - Produkcja aluminium hutniczego
24.42.B - Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium
24.43.Z - Produkcja ołowiu, cynku i cyny
24.44.Z - Produkcja miedzi
24.45.Z - Produkcja pozostałych metali nieżelaznych
24.46.Z - Wytwarzanie paliw jądrowych
24.51.Z - Odlewnictwo żeliwa
24.52.Z - Odlewnictwo staliwa
24.53.Z - Odlewnictwo metali lekkich
24.54.A - Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi
24.54.B - Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
27.11.Z - Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
27.51.Z - Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
27.12.Z - Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
27.20.Z - Produkcja baterii i akumulatorów
27.31.Z - Produkcja kabli światłowodowych
27.32.Z - Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
27.33.Z - Produkcja sprzętu instalacyjnego
27.40.Z - Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
27.90.Z - Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
29.10.A - Produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych
29.10.B - Produkcja samochodów osobowych
29.10.C - Produkcja autobusów
29.10.D - Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów
25.92.Z - Produkcja opakowań z metali
29.10.E - Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
29.20.Z - Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep
29.31.Z - Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
29.32.Z - Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
30.11.Z - Produkcja statków i konstrukcji pływających
30.12.Z - Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych
30.20.Z - Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
30.30.Z - Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
30.40.Z - Produkcja wojskowych pojazdów bojowych
30.91.Z - Produkcja motocykli
30.92.Z - Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich
30.99.Z - Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
25.12.Z - Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
25.21.Z - Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
25.29.Z - Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
25.30.Z - Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
25.40.Z - Produkcja broni i amunicji
25.50.Z - Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
25.61.Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych
25.71.Z - Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców
25.72.Z - Produkcja zamków i zawiasów
25.73.Z - Produkcja narzędzi
25.91.Z - Produkcja pojemników metalowych
25.93.Z - Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
25.94.Z - Produkcja złączy i śrub
25.99.Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
26.11.Z - Produkcja elementów elektronicznych
26.12.Z - Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
26.80.Z - Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
26.30.Z - Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
26.40.Z - Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
26.60.Z - Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
26.51.Z - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
26.52.Z - Produkcja zegarków i zegarów
26.70.Z - Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
28.11.Z - Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
28.12.Z - Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
28.13.Z - Produkcja pozostałych pomp i sprężarek
28.14.Z - Produkcja pozostałych kurków i zaworów
28.15.Z - Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
31.02.Z - Produkcja mebli kuchennych
31.03.Z - Produkcja materaców
28.21.Z - Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
28.22.Z - Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
28.23.Z - Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
28.24.Z - Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych
28.25.Z - Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
28.29.Z - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
28.30.Z - Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
28.41.Z - Produkcja maszyn do obróbki metalu
28.49.Z - Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
28.91.Z - Produkcja maszyn dla metalurgii
28.92.Z - Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
28.93.Z - Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
28.94.Z - Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
28.95.Z - Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego
28.96.Z - Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów
28.99.Z - Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
31.01.Z - Produkcja mebli biurowych i sklepowych
31.09.Z - Produkcja pozostałych mebli
32.11.Z - Produkcja monet
32.12.Z - Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych
32.13.Z - Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
32.20.Z - Produkcja instrumentów muzycznych
32.30.Z - Produkcja sprzętu sportowego
32.40.Z - Produkcja gier i zabawek
32.91.Z - Produkcja mioteł, szczotek i pędzli
32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
32.50.Z - Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
33.17.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn
33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
33.15.Z - Naprawa i konserwacja statków i łodzi
33.16.Z - Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych
33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
33.19.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej
35.12.Z - Przesyłanie energii elektrycznej
45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
35.13.Z - Dystrybucja energii elektrycznej
35.14.Z - Handel energią elektryczną
35.21.Z - Wytwarzanie paliw gazowych
35.22.Z - Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
35.23.Z - Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
46.22.Z - Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
35.30.Z - Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
36.00.Z - POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
37.00.Z - ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych
38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
38.22.Z - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
38.31.Z - Demontaż wyrobów zużytych
38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych
39.00.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad
46.23.Z - Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
46.24.Z - Sprzedaż hurtowa skór
42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli
42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę
43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.31.Z - Tynkowanie
43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej
43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z - Malowanie i szklenie
43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.31.Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.40.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich
46.11.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
46.12.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
46.13.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
46.14.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
46.15.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
46.16.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
46.17.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
46.21.Z - Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
47.23.Z - Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
46.31.Z - Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
46.32.Z - Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
46.33.Z - Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
46.34.A - Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
46.34.B - Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
46.35.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
47.24.Z - Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
46.36.Z - Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
46.37.Z - Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
46.38.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
46.39.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
46.41.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
46.42.Z - Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
46.43.Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
46.44.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
46.45.Z - Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
46.46.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
46.47.Z - Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
46.48.Z - Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
46.52.Z - Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
46.61.Z - Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
46.62.Z - Sprzedaż hurtowa obrabiarek
46.63.Z - Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
46.64.Z - Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
46.65.Z - Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
46.66.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
46.71.Z - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
46.72.Z - Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
46.75.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
46.76.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
47.25.Z - Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
47.11.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.21.Z - Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.22.Z - Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.26.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.29.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.30.Z - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.42.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.43.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.51.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.52.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.53.Z - Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.54.Z - Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.59.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.62.Z - Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.63.Z - Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.64.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.65.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.72.Z - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.73.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.74.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.75.Z - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.77.Z - Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.79.Z - Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
49.10.Z - Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy
49.20.Z - Transport kolejowy towarów
49.31.Z - Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
49.32.Z - Działalność taksówek osobowych
49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
49.41.Z - Transport drogowy towarów
49.42.Z - Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
49.50.A - Transport rurociągami paliw gazowych
49.50.B - Transport rurociągowy pozostałych towarów
50.10.Z - Transport morski i przybrzeżny pasażerski 
50.20.Z - Transport morski i przybrzeżny towarów
50.30.Z - Transport wodny śródlądowy pasażerski 
50.40.Z - Transport wodny śródlądowy towarów
51.10.Z - Transport lotniczy pasażerski
51.21.Z - Transport lotniczy towarów
51.22.Z - Transport kosmiczny
52.10.A - Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
52.22.A - Działalność usługowa wspomagająca transport morski
52.22.B - Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy
52.23.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
52.24.A - Przeładunek towarów w portach morskich
52.24.B - Przeładunek towarów w portach śródlądowych
52.24.C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
52.29.A - Działalność morskich agencji transportowych
52.29.B - Działalność śródlądowych agencji transportowych
52.29.C - Działalność pozostałych agencji transportowych
53.10.Z - Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)
53.20.Z - Pozostała działalność pocztowa i kurierska
55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.30.Z - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie
56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów
58.11.Z - Wydawanie książek
58.12.Z - Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
58.13.Z - Wydawanie gazet
58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza
58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów
59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
60.10.Z - Nadawanie programów radiofonicznych
60.20.Z - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
61.30.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
63.12.Z - Działalność portali internetowych
63.91.Z - Działalność agencji informacyjnych
63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem
62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne
64.91.Z - Leasing finansowy
64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów
64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
65.12.Z - Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
66.12.Z - Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
66.21.Z - Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
66.22.Z - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
66.29.Z - Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
66.30.Z - Działalność związana z zarządzaniem funduszami
68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
69.10.Z - Działalność prawnicza
69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
71.11.Z - Działalność w zakresie architektury
71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
71.20.A - Badania i analizy związane z jakością żywności
71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne
72.11.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
73.11.Z - Działalność agencji reklamowych
73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej
74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
74.20.Z - Działalność fotograficzna
74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami
74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
75.00.Z - DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA
77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
77.22.Z - Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.
91.02.Z - Działalność muzeów
77.29.Z - Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
77.31.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
77.34.Z - Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
77.35.Z - Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej
78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
79.11.A - Działalność agentów turystycznych
79.11.B - Działalność pośredników turystycznych
95.21.Z - Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki
79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej
79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
80.10.Z - Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa
80.20.Z - Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
81.29.Z - Pozostałe sprzątanie
80.30.Z - Działalność detektywistyczna
81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.22.Z - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
82.20.Z - Działalność centrów telefonicznych (call center)
82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
82.92.Z - Działalność związana z pakowaniem
82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
84.25.Z - Ochrona przeciwpożarowa
86.10.Z - Działalność szpitali
86.21.Z - Praktyka lekarska ogólna
86.22.Z - Praktyka lekarska specjalistyczna
86.23.Z - Praktyka lekarska dentystyczna
86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna
86.90.B - Działalność pogotowia ratunkowego
86.90.C - Praktyka pielęgniarek i położnych
86.90.D - Działalność paramedyczna
86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
87.10.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską
87.20.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
87.30.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
87.90.Z - Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
88.10.Z - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
88.91.Z - Opieka dzienna nad dziećmi
88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.03.Z - Artystyczna i literacka działalność twórcza
90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych
91.01.A - Działalność bibliotek
91.01.B - Działalność archiwów
91.03.Z - Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
91.04.Z - Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody
92.00.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI
93.11.Z - Działalność obiektów sportowych
93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem
93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
95.12.Z - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
95.22.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego
95.23.Z - Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych
95.24.Z - Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego
95.25.Z - Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii
95.29.Z - Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
96.01.Z - Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
96.02.Z - Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
96.03.Z - Pogrzeby i działalność pokrewna
96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Pozostałe informacje

Rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej: 09-12-2015
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny
Źródło: GUS, CEIDG

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.