!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Pracodawca

Makronex Stone Marek Klyta

Makronex Stone Marek Klyta

Makronex Stone: nasze umiejętności, wiedza i 30 letnie doświadczenie pozwalają na tworzenie wyrobów kamiennych, które są funkcjonalne trwałe i piękne.

Podstawowe informacje o firmie

NIP: 9541266493

REGON: 270604160

KRS: -

ul. Jaworowa 1A
41-404 Mysłowice
województwo śląskie
powiat mysłowice
gmina mysłowice

Profil działalności

08.11.Z - Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków
08.12.Z - Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu
23.70.Z - Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
31.02.Z - Produkcja mebli kuchennych
31.01.Z - Produkcja mebli biurowych i sklepowych
31.09.Z - Produkcja pozostałych mebli
41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
49.41.Z - Transport drogowy towarów
68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie
59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów
68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
79.11.B - Działalność pośredników turystycznych
79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki
93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem

Pozostałe informacje

Rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej: 20-06-2005
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny
Źródło: GUS, CEIDG

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.