!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Pracodawca

i-projekt Łukasz Kłak

i-projekt Łukasz Kłak

i-projekt Łukasz Kłak Specjalizujemy się w projektowaniu sieci, przyłączy i instalacji technologicznych, gazowych, wodnych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych oraz ogrzewania. Zajmujemy się tworzeniem projektów drogowych oraz projektów instalacji Odnawialnych Źródeł Energii. Prowadzimy nadzory inwestorskie. Wykonujemy również dokumentacje urządzeń i zbiorników ciśnieniowych, które przekazywane są do Urzędu Dozoru Technicznego.

Podstawowe informacje o firmie

NIP: 6332013409

REGON: 240847868

KRS: -

ul. Czajki 3
44-122 Gliwice
województwo śląskie
powiat gliwice
gmina gliwice

Profil działalności

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
71.11.Z - Działalność w zakresie architektury
71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
73.11.Z - Działalność agencji reklamowych
73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Pozostałe informacje

Rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej: 01-03-2008
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny
Źródło: GUS, CEIDG

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.