Wynagrodzenie - przepisy i rodzaje

Wynagrodzenie, zgodnie z definicją prawną, to wszelkie świadczenia należne pracownikowi za wykonaną przez niego pracę. Zwykle ma formę pieniężną, ale w określonych sytuacjach wynagrodzenie może być uzupełnione przez inne formy zapłaty, np. karnety, zniżki, bony itp. Czasem do podstawowego wynagrodzenia przysługują pracownikom dodatki np. za pracę w szczególnych warunkach. Wszystkie premie i dodatkowe wynagrodzenia muszą być ustalone w regulaminie, przepisach płacowych lub w umowie o pracę. 

Wysokość i rodzaje wynagrodzenia

Wysokość wynagrodzenia ustala się najczęściej według przepracowanego czasu, zgodnie z obranym systemem czasowym. Kwota ta jest wtedy stała, a wyniki pracy nie mają na nią wpływu. Nie oznacza to jednak, że nie może ulec zmianie – może zostać np. okazjonalnie podwyższona z pomocą premii. Wynagrodzenie w systemie czasowym jest wypłacane systematycznie, z określoną z góry częstotliwością – raz w miesiącu, na koniec dnia itp., zgodnie z zapisem umowy. Jeśli jest to możliwe, ustala się także dokładną datę przekazania wynagrodzenia.

Na niektórych stanowiskach pracuje się na tzw. akord. Wtedy otrzymuje się wynagrodzenie ściśle zależne od wyników pracy, czyli wynagrodzenie akordowe. Wysokość wynagrodzenia zależy więc od zaangażowania pracownika i jego ilościowych, wymiernych wyników pracy. W momencie podpisywania umowy, pracownik musi zostać dokładnie poinformowany przez pracodawcę o zasadach tego systemu wynagrodzenia. Pod uwagę bierze się stawkę akordową, normy pracy, wymagania odnośnie wykonywanych obowiązków i inne, istotne w danej branży aspekty.

W pracy, w której wynagrodzenie jest uzależnione od jakościowych, długoterminowych wyników pracy osoby zatrudnionej, stosuje się często system i wynagrodzenie premiowe. Może ono występować równocześnie z wynagrodzeniem czasowym i/lub akordowym.

W handlu istnieje także wynagrodzenie prowizyjne. Wysokość takiego wynagrodzenia jest kwotą procentową, powiązaną z wartościami przeprowadzonych transakcji i udzielonych usług. Pracownik musi zostać poinformowany o wysokości procentu, jaki mu przysługuje i innych zasadach dotyczących przydzielania mu wynagrodzenia.

Ustalenie sposobu wynagradzania powinno nastąpić w taki sposób, aby odpowiadało specyfice danej pracy i kwalifikacjom niezbędnym do jej świadczenia. Musi także uwzględniać ilość i jakość pracy, jaka jest możliwa do wykonania w danym czasie. Warto też pamiętać, że pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na drugą osobę.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka