!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Urząd Pracy, ZUS, PIP i Urząd Skarbowy

Bony z urzędów pracy cieszą się popularnością

7 marca 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 16 głosów

16 głosów

4 komentarze

Bony z urzędów pracy cieszą się popularnością
Jeżeli od dłuższego czasu bezskutecznie poszukujesz pracy i jesteś osobą poniżej 30. roku życia, rozwiązaniem może być skorzystanie z pomocy urzędu pracy, dokładniej z bonów. Badania potwierdzają, że cieszą się one ogromnym zainteresowaniem wśród młodych bezrobotnych.

Reforma urzędów pracy przeprowadzona została w maju 2014 r. Od tamtego czasu bezrobotni mają szereg narzędzi do dyspozycji, by szybciej odnaleźć się na rynku pracy. Jednym z nich są bony. Z badań wynika, że cieszą się one największą popularnością. Obok bonów szkoleniowych, osoby młode skorzystać mogą z bonów na zasiedlenie, szkoleniowych, na zatrudnienie i stażowych. Czym różnią się poszczególne bony? Jakimi powinieneś się szczególnie zainteresować, jeżeli nie możesz znaleźć zatrudnienia przez dłuższy czas?

Bon na zasiedlenie

Czym są bony na zasiedlenie? Takie przyznawane są przez starostę tym bezrobotnym, którzy podejmują zatrudnienie lub otwierają działalność gospodarczą poza miejscem dotychczasowego zamieszkana (co najmniej 80 km od dotychczasowego miejsca zamieszkania). Bon na zasiedlenie jest przyznawany w wysokości określonej w umowie, ale maksymalnie jest to 200% przeciętego wynagrodzenia. Aby otrzymać wsparcie w takiej postaci, osoba podejmująca zatrudnienie lub otwierająca firmę musi jeszcze:

  • tytułem wynagrodzenia za pracę lub tytułem przychodu osiągać kwotę w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie i podlegać z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym,
  • być zatrudniona lub prowadzić działalność przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Bezrobotny, który otrzymał bon na zasiedlenie musi pamiętać o konieczności dopełnienia szeregu formalności. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami jest on zobowiązany do:

  • dostarczenia do powiatowego urzędu pracy dokumentu potwierdzającego podjęcie zatrudnienia lub założenie działalności gospodarczej – w ciągu 30 dni licząc od dnia otrzymania bonu,
  • złożenia w powiatowym urzędzie pracy oświadczenia o spełnieniu warunku odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca wykonywania pracy – w ciągu 30 dni licząc od dnia otrzymania bonu,
  • poinformowania powiatowego urzędu pracy o utracie zatrudnienia lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej – w ciągu 7 dni od momentu od zdarzenia,
  • udokumentowania pozostawania w zatrudnieniu lub prowadzenia działalności gospodarczej (przez okres 6 miesięcy) – do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu.

Bezrobotny, który nie wywiąże się z powyższych obowiązków będzie zmuszony zwrócić otrzymaną kwotę pomocy w terminie 30 dni od dnia doręczenia stosowanego wezwania.

Bon szkoleniowy – by zdobywać doświadczenie

Ten rodzaj wsparcia cieszy się dużą popularnością wśród osób pozostających w rejestrach powiatowych urzędów pracy. Jego uzyskanie przez bezrobotnego to gwarancja skierowania go na szkolenia, dzięki którym będzie mógł podnieść swoje kwalifikacje. W ramach bonu szkoleniowego, do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia, możliwe jest sfinansowanie kosztów:

  • jednego lub kilku szkoleń (również kursu zawodowego),
  • koszów badań lekarskich (również psychologicznych),
  • przejazdu na szkolenia w wysokości: 150 zł (gdy szkolenia trwa do 150 godzin) lub 200 zł (gdy szkolenia trwa powyżej 150 godzin),
  • zakwaterowania – osoba bezrobotna można liczyć na kwotę od 550 zł do 1500 zł w zależności od długości trwania szkolenia.

Jeżeli koszty szkolenia lub kursu zawodowego przekraczają wysokość przeciętnego wynagrodzenia, osoba bezrobotna jest zobowiązana samodzielnie pokryć resztę kosztów.

A może bon zatrudnieniowy?

Na bony zatrudnieniowe liczyć mogą osoby podejmujące zatrudnienie. Przyznanie takiego wsparcia odbywa się na podstawie przygotowanego odpowiednio wcześniej planu działania. Zyskuje zarówno bezrobotny, jak i jego pracodawca. Ten ostatni może liczyć na refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne przez powiatowy urząd pracy.

Jeżeli pracodawca podpisze ze starostą umowę, może liczyć na refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne przez okres 12 miesięcy. Jednocześnie jest zobowiązany do zatrudniania osoby skierowanej przez okres 18 miesięcy i dalszego utrzymywania zatrudnienia przez okres 6 miesięcy po zakończeniu refundacji.

Bony stażowe cieszą się największą popularnością

Dotychczas z bonów stażowych skorzystało ok. 9500 bezrobotnych. Tego rodzaj pomocy to gwarancja, że bezrobotny odbędzie staż u pracodawcy (przez okres 6 miesięcy), a po jego zakończeniu będzie miał zatrudnienie przez okres kolejnych 6 miesięcy.

Osoby korzystające z bonu stażowego mogą liczyć na sfinansowanie kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania stażu (łącznie do wysokości 600 zł) i kosztów przeprowadzenia niezbędnych badań.

Bony stażowe zostały tak opracowane, by zachęcać pracodawców do przyjmowania stażystów. Pracodawca, który zatrudni skierowaną do niego osobę (po odbyciu przez nią stażu) na okres 6 miesięcy, może wystąpić z wnioskiem o wypłatę premii. Ta wynosi 1513,50 zł.

To może Cię również zainteresować

Urząd pracy - sprzymierzeniec czy wróg?

Podziel się

4 komentarze

Jadzia

Jadzia

Bony z urzędów pracy cieszą się popularnością. Ciekawe informacje w tym artykule. Z wnioskiem o przyznanie bonu stażowego wystąpić musi jednak sam bezrobotny.
Norbert

Norbert

Bony z urzędów pracy cieszą się popularnością- o tym nie wiedziałem. Teraz wiem. Nikt mi nie powiedział, a mogłem takie bony otrzymać.
Onna1

Onna1

Pierwsze słyszę takie coś, kilka razy byłem zarejestrowany w takim urzędzie i nawet nigdy takiego tematu nie było. Chyba, że takie działania realizują urzędy pracy z innych funduszy?
Hubert

Hubert

Wszystkie korzystne opcje dla każdego bezrobotnego cieszą się popularnością. Bony także. Ja jednak jak byłem na bezrobociu nie pamiętam takiej opcji u nas w Szczecinie.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.