Twoje wsparcie w rekrutacji

Wypłata na... dwa rachunki bankowe?

Wypłata na... dwa rachunki bankowe?
Pracodawca jest zobowiązany wypłacać pracownikowi wynagrodzenie za wykonaną pracę. Nie ma przeszkód, aby swój obowiązek wypełniał dokonując przelewu na wskazane przez pracownika konto. Co jednak w sytuacji, gdy pracownik wnioskuje o przelewanie wypracowanej pensji na dwa rachunki prowadzone w różnych bankach?

Kwestie wypłaty wynagrodzenia zostały szczegółowo uregulowane w Kodeksie pracy. Zgodnie z art. 86 § 1 pracodawca jest obowiązany do tego, aby wypłacać pensje w miejscu, terminie i czasie określonym w regulaminie racy lub innych przepisach prawa pracy. Dodatkowo ustawodawca przewidział sytuacje, w której pracownik będzie chciał, aby pensja była mu przekazywana na jego rachunek bankowy. Obowiązek wypłaty wynagrodzenia może być bowiem spełniony w inny sposób niż do rąk pracownika, jeżeli:

  • stanowi tak układ zbiorowy pracy,
  • pracownik uprzednio wyraził zgodę na piśmie.

Oznacza to, że przekazywanie wynagrodzenia na rachunek bankowy jest w pełni dozwolone. Wątpliwości budzi jednak pytanie, co w sytuacji, gdy pracownik wnioskuje o przekazywanie jego wynagrodzenia na dwa różne rachunki bankowe, które prowadzone są w różnych bankach. Jak wyglądają formalności, w tym również kwestia ponoszenia opłat za przelew?

Na dwa rachunki? To możliwe

Kwestia przelewania wynagrodzenia na dwa rachunki pracownika prowadzone dla niego przez dwa różne banki nie jest uregulowana szczegółowo w przepisach, choć ? co warto zauważyć ? nie ma przeszkód, aby pracodawca taki wniosek swojego podwładnego uwzględnił. Warto przy tym poruszyć kwestie kosztów, które są generowane przez dokonanie przelewu. Zasadniczo koszt pierwszego przelewu powinien uregulować pracodawca, gdyż to jego obowiązkiem jest wręczyć pracownikowi wynagrodzenie. Co do kosztów kolejnego przelewu, strony mają pełną dowolność. Oznacza to, że zapłacić może zarówno pracownik, jak i pracodawca ? konieczne jest po prostu dokonanie odpowiednich ustaleń. Jeżeli pracodawca nie chce pokrywać kosztów drugiego przelewu, to powinien pamiętać o tym, aby w aktach osobowych pracownika znalazł się stosowny dokument, na podstawie którego będzie on potrącał z pensji swojego podwładnego pieniądze tytułem wykonania tej operacji.

Kiedy wniosek pracownika?

O przekazywanie wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownik powinien wnioskować tylko wówczas, gdy w zakładzie pracy nie obowiązuje układ zbiorowy pracy lub chce on, aby wynagrodzenie było przekazywane na dwa różne rachunki bankowe. Jeżeli bowiem w firmie obowiązuje układ zbiorowy pracy, to wystarczy pismo informacyjne, w którym osoba zainteresowana wskaże numer rachunku bankowego.

Wniosek pracownika będzie wymagany wówczas, gdy pensja będzie miała być przekazywana na dwa rachunki bankowe. W takiej sytuacji pracownik powinien dokładnie określić, jakie kwoty, na który rachunek mają zostać przekazane. Dodatkowo konieczne jest wskazanie daty, od której pensja ma być w ten sposób wypłacana.

Wygodniejsza forma

Z punktu widzenia pracodawcy przekazywanie wynagrodzenia na rachunek bankowy pracowników może być wygodniejsze, zwłaszcza jeżeli firma jest duża lub sprawami kadrowymi zajmuje się zewnętrzne biuro rachunkowe. W takiej sytuacji bowiem wystarczy dyspozycja przelewów, nie jest konieczne uruchamianie kasy czy nawet zatrudnienie dodatkowej osoby, które będzie wypłacała wynagrodzenie zatrudnionym. Z drugiej strony, pracodawca nie powinien wykluczyć możliwości, w której pracownik zażąda wypłaty części wynagrodzenia do rąk własnych, części zaś na rachunek bankowy. I w takim przypadku jest jednak konieczne uregulowanie tej kwestii między zainteresowanymi stronami.

Oceń ten wpis
Wypłata na... dwa rachunki bankowe?
Ocena: 5.0, liczba głosów: 13
Tematy, które interesują czytelników:  Staż a praktyka, Umowa o dzieło, List motywacyjny wzór

Zobacz inne porady

Opinie

prac. Lulek
2019-05-21, 07:24
Wypłata na... dwa rachunki bankowe z tego co wiem, jest możliwa. Nie ma wprawdzie przepisów takich, ale można to zgłosić w księgowości i nie powinno być problemu, aby wypłata była przeprowadzana na 2 rachunki bankowe pracownika.
Darek
2019-05-08, 13:27
Dobrze znać zasady tego, według mnie to u nas kwestia dobrowolna działu. Takie prośby gdy są zgodne z prawem są realizowane w sposób odpowiedni przez właściwe działy.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.