Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 1060        SUBSKRYBUJE: 7263
Tematy, które interesują czytelników:  Urlop wypoczynkowy, Trzynastka, Jak zmienić pracę

Wynagrodzenie za pracę - do ręki czy może na konto?

Wynagrodzenie za pracę - do ręki czy może na konto?

Każda osoba, która świadczy pracę ma prawo do wynagrodzenia. To wypłacane może być zarówno do ręki, jak i na rachunek bankowy. Od kogo jednak zależy to, w jakiej formie pracownik będzie odbierać wypłatę?

Kwestia wypłaty wynagrodzenia została uregulowana w Kodeksie pracy. Zgodnie z art. 86 § 1 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany wypłacać wynagrodzenie ?w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy?. Oznacza to, że każdy zainteresowany tym tematem pracownik informacji o tym, w jaki sposób pracodawca będzie wypłacał mu wynagrodzenie powinien szukać w regulaminie pracy lub innych przepisach prawa pracy, w tym w szczególności w układach zbiorowych pracy. Jeżeli są tam stosowne zapisy, które umożliwiają wypłatę wynagrodzenia pracownikowi zarówno w gotówce, jak i na konto, to każdy zatrudniony ma prawo wyboru formy.

Kiedy pojawia się problem?

Pytanie o to, w jaki sposób pracodawca powinien wypłacać wynagrodzenie za pracę pojawia się najczęściej w sytuacji, gdy podmiot zatrudniający spełnia swój obowiązek przez wypłacanie pensji w firmowej kasie. Otóż, pracownik, który przebywa na zwolnieniu lekarskim i nie ma możliwości odebrać osobiście swojego wynagrodzenia, może ? jeżeli istnieją stosowne zapisy w wyżej wymienionych dokumentach ? zażądać od pracodawcy, aby przelał on wynagrodzenie na wskazany rachunek bankowy.

Z punktu widzenia osób zatrudnionych istotną kwestią powinno być również to, że nie każdy pracodawca jest zobowiązany do tworzenia regulaminu pracy. Ten wymóg dotyczy tych pracodawców, którzy zatrudniają powyżej 20 osób. Jeżeli zatem zakład pracy jest stosunkowo niewielki, to warto pamiętać o treści art. 86 § 3 Kodeksu pracy. Zgodnie z nim, obowiązek wypłacania wynagrodzenia ?może być spełniony w inny sposób niż do rąk pracownika, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie?.

Wyjątek od zasady

Z powyżej cytowanego przepisu wyraźnie wynika, że pracodawca powinien wypłacać wynagrodzenie w formie pieniężnej, zaś wypłacenie go w inny sposób jest traktowane przez ustawodawcę jako wyjątek od tej zasady. Oznacza to, że pracodawca w praktyce nie ma możliwości narzucenia pracownikowi wypłat pensji wyłącznie w formie bezgotówkowej. Aby było to możliwe ? zgodnie z przepisami ? musi on uzyskać od swojego podwładnego pisemną zgodę lub zawrzeć stosowne zapisy w układzie zbiorowym pracy. Zasada ta działa również w drugą stronę ? pracownik może złożyć wniosek, ale nie oznacza to, że pracodawca jest zobowiązany rozpatrzyć go pozytywnie. Oznacza to, że w praktyce wniosek o wypłacanie wynagrodzenia przelewem na wskazane konto bankowe nie będzie dla pracodawcy wiążący.

Upoważnienie do odbioru wynagrodzenia

Pracodawca, który odrzucił podanie pracownika i wypłaca wynagrodzenie wyłączenie do rąk własnych, musi pamiętać o tym, że jego podwładny ma prawo do upoważnienia osób trzecich do odbioru pieniędzy. Jest to możliwe, gdyż zastosowanie w takiej sytuacji mają przepisy Kodeksu cywilnego, które odnoszą się do możliwości działania za pośrednictwem pełnomocnika. Warto przy tym wskazać na dyspozycję, która została przez ustawodawcę ustalona w art. 29 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Na jego podstawie wynagrodzenie pracodawca powinien wypłacić również małżonkowi pracownika (ale tylko temu, który pozostaje we wspólnym pożyciu) w sytuacji, gdy małżonek, który pracuje nie może działać osobiście z uwagi na przemijającą przeszkodę. Taką może być choćby choroba.

Zobacz inne porady dla pracowników

Komentarze do wpisu

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.