Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 30171        SUBSKRYBUJE: 7197
Tematy, które interesują czytelników:  Wypowiedzenie przez pracodawcę, Palenie w pracy, Staż pracy a zlecenie, Ubezpieczenie zdrowotne, Ocena okresowa pracownika, CV po angielsku, Urlop na żądanie

Zmiana warunków pracy? Poinformuj pracowników!

Zmiana warunków pracy? Poinformuj pracowników!
Jeżeli prowadzisz firmę i zatrudniasz pracowników, to doskonale wiesz, że posiadasz mnóstwo obowiązków, które wynikają bezpośrednio z tego faktu. Nie tylko musisz dbać o urlopy, przelewać wynagrodzenia w terminie, ale również informować ? i to pisemnie ? o ewentualnych zmianach warunków pracy. Dlaczego to tak ważne?

Zmiana warunków pracy

Ustawodawca chroni pracowników, niemniej wyraźnie też zakreśla ich obowiązki. Aby mogli oni je właściwie wypełniać, niezbędne jest poinformowanie zatrudnionych o wszelkich zmianach w tym zakresie. Z tego względu, w Kodeksie pracy, każdy pracodawca może znaleźć odpowiednie artykuły wskazujące na to, w jaki sposób należy informować pracowników o zmianach.

Gdzie są zapisane obowiązki i warunki?

Warunki zatrudnienia i obowiązki mogą wynikać z różnych źródeł. Część może znajdować się bezpośrednio w zawartej przez pracodawcę z pracownikiem umowie, zaś niektóre aspekty mogą być regulowane w przepisy zakładowe. Kwestia ta zależna jest zwłaszcza od wielkości przedsiębiorstwa ? w małych firmach trudno bowiem o akta zakładowe. Są one niejako zastępowane przez informacje dodatkowe, czyli informacje o warunkach zatrudnienia. Sporządzane są one indywidualnie, zatem w każdym przypadku zmian, istotne jest spisanie stosownego aneksu i poinformowanie konkretnego pracownika.

Zgodnie z art. 29§3 Kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek poinformować zatrudnionego w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracy, uwzględniając w informacji dodatkowej takie dane, jak:

 • obowiązująca dobowa i tygodniowa norma czasu pracy,
 • częstotliwość wypłat wynagrodzenia za pracę,
 • wymiar przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,
 • obowiązująca długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
 • układ zbiorowy pracy, którym pracownik jest objęty.

Ponadto, pracodawca, który nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy, gdyż prowadzi przedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 20 pracowników, dodatkowo informuje o:

 • porze nocnej,
 • miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia,
 • przyjętym sposobie potwierdzania przez pracownika przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwienia nieobecności w pracy.

Przyjmuje się, że zatrudniający powinien poinformować swoich pracowników o zmianach w sposób indywidualny, czyli w każdym przypadku sama informacja powinna mieć charakter zindywidualizowany. Zatrudniający może też powołać się na konkretne przepisy prawa pracy, które regulują dane warunki zatrudnienia.

Informacja dodatkowa do umowy o pracę  - zanim nadejdą zmiany

Wyżej podkreślono, że każdy pracodawca zobowiązany jest do udzielenia każdemu pracownikowi określonych informacji związanych z warunkami zatrudnienia i to najpóźniej w terminie 7 dnia od momentu podpisania umowy. Jak wynika z praktyki, większość pracodawców przekazuje stosowny zestaw informacji już w chwili podpisywania przez pracownika dokumentów. Z drugiej strony, taki zbiór danych jest dynamiczny. Oznacza to tyle, że w firmie mogą zajść zmiany, o których też należy poinformować pracowników. W takim przypadku pracodawca ma obowiązek dokonania aktualizacji informacji tak, aby była ona zgodna z rzeczywistym stanem rzeczy. I tym razem w Kodeksie pracy znaleźć można szczegółowe wytyczne. Zgodnie z art. 29§3? pracodawca musi zmodyfikować wcześniej podane informacje, jeżeli zmiany dotyczą:

 • dobowej lub tygodniowej normy czasu pracy,
 • częstotliwości wypłaty wynagrodzenia,
 • objęcia układem zbiorowym pracy,
 • wymiaru urlopu i długości wypowiedzenia.

 W tym przypadku ustawodawca zobowiązuje pracodawcę terminem miesięcznym, co oznacza, że ma on obowiązek umożliwienia pracownikom zaznajomienia się z aktualizacją nie później niż w terminie miesiąca od wejścia w życie wszelkich zmian.

To Cię powinno też zainteresować: Zakres obowiązków pracownika można rozszerzyć

 

Dodatkowa informacja do umowy o pracę a prawo

Przepisy nie zawsze jednoznacznie odpowiadają na wszystkie pytania. I tak jest w tej kwestii. Niedopatrzeniem ustawodawcy jest ? w tym przypadku ? jest brak określenia sposobu zamieszczania danych w informacji dodatkowej. Specjaliści z zakresu prawa pracy wskazują zwłaszcza na brak regulacji, która umożliwiałaby na zbiorcze ujęcie w informacji dodatkowej zmian warunków zatrudnienia, które nastąpić miałyby w okresie obowiązywania umowy. Fachowcy sprzeczają się w tej kwestii, również interpretacje urzędów są niejednolite.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej stoi na stanowisku, że zatrudniający w informacji dodatkowej może uwzględnić przyszłe zmiany warunków zatrudnienia, choć oczywiście w zakresie czasowym umowy, które dotyczy ta zmiana. Z takim poglądem nie zgadza się jednak Główny Inspektor Pracy. Swój pogląd podpiera art. 29§3? Kodeksu pracy:

Pracodawca informuje pracownika na piśmie o zmianach jego warunku zatrudnienia [?] niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian, a w przypadku gdy rozwiązanie umowy o pracę miałoby nastąpić przed upływem tego terminu ? nie później niż do dnia rozwiązania umowy.

W związku z powyższym, GIP wnioskuje, że pracodawca jest zobowiązany przekazywać pracownikowi informacje o zmianie jego warunków zatrudnienia na bieżąco. Niezależnie jednak od kwestii spornych, jedno jest istotne ? pracodawca zawsze ma obowiązek przekazywać dane o modyfikacjach tak, aby ten mógł się z nimi zapoznać.

Oceń ten wpis
Zmiana warunków pracy? Poinformuj pracowników!
Ocena: 5.0, liczba głosów: 26

Zobacz inne porady

Opinie

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.