Twoje wsparcie w rekrutacji

Zmiana warunków pracy? Poinformuj pracowników!

Zmiana warunków pracy? Poinformuj pracowników!
Jeżeli prowadzisz firmę i zatrudniasz pracowników, to doskonale wiesz, że posiadasz mnóstwo obowiązków, które wynikają bezpośrednio z tego faktu. Nie tylko musisz dbać o urlopy, przelewać wynagrodzenia w terminie, ale również informować ? i to pisemnie ? o ewentualnych zmianach warunków pracy. Dlaczego to tak ważne?

Zmiana warunków pracy

Ustawodawca chroni pracowników, niemniej wyraźnie też zakreśla ich obowiązki. Aby mogli oni je właściwie wypełniać, niezbędne jest poinformowanie zatrudnionych o wszelkich zmianach w tym zakresie. Z tego względu, w Kodeksie pracy, każdy pracodawca może znaleźć odpowiednie artykuły wskazujące na to, w jaki sposób należy informować pracowników o zmianach.

Gdzie są zapisane obowiązki i warunki?

Warunki zatrudnienia i obowiązki mogą wynikać z różnych źródeł. Część może znajdować się bezpośrednio w zawartej przez pracodawcę z pracownikiem umowie, zaś niektóre aspekty mogą być regulowane w przepisy zakładowe. Kwestia ta zależna jest zwłaszcza od wielkości przedsiębiorstwa ? w małych firmach trudno bowiem o akta zakładowe. Są one niejako zastępowane przez informacje dodatkowe, czyli informacje o warunkach zatrudnienia. Sporządzane są one indywidualnie, zatem w każdym przypadku zmian, istotne jest spisanie stosownego aneksu i poinformowanie konkretnego pracownika.

Zgodnie z art. 29§3 Kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek poinformować zatrudnionego w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracy, uwzględniając w informacji dodatkowej takie dane, jak:

 • obowiązująca dobowa i tygodniowa norma czasu pracy,
 • częstotliwość wypłat wynagrodzenia za pracę,
 • wymiar przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,
 • obowiązująca długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
 • układ zbiorowy pracy, którym pracownik jest objęty.

Ponadto, pracodawca, który nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy, gdyż prowadzi przedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 20 pracowników, dodatkowo informuje o:

 • porze nocnej,
 • miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia,
 • przyjętym sposobie potwierdzania przez pracownika przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwienia nieobecności w pracy.

Przyjmuje się, że zatrudniający powinien poinformować swoich pracowników o zmianach w sposób indywidualny, czyli w każdym przypadku sama informacja powinna mieć charakter zindywidualizowany. Zatrudniający może też powołać się na konkretne przepisy prawa pracy, które regulują dane warunki zatrudnienia.

Informacja dodatkowa do umowy o pracę  - zanim nadejdą zmiany

Wyżej podkreślono, że każdy pracodawca zobowiązany jest do udzielenia każdemu pracownikowi określonych informacji związanych z warunkami zatrudnienia i to najpóźniej w terminie 7 dnia od momentu podpisania umowy. Jak wynika z praktyki, większość pracodawców przekazuje stosowny zestaw informacji już w chwili podpisywania przez pracownika dokumentów. Z drugiej strony, taki zbiór danych jest dynamiczny. Oznacza to tyle, że w firmie mogą zajść zmiany, o których też należy poinformować pracowników. W takim przypadku pracodawca ma obowiązek dokonania aktualizacji informacji tak, aby była ona zgodna z rzeczywistym stanem rzeczy. I tym razem w Kodeksie pracy znaleźć można szczegółowe wytyczne. Zgodnie z art. 29§3? pracodawca musi zmodyfikować wcześniej podane informacje, jeżeli zmiany dotyczą:

 • dobowej lub tygodniowej normy czasu pracy,
 • częstotliwości wypłaty wynagrodzenia,
 • objęcia układem zbiorowym pracy,
 • wymiaru urlopu i długości wypowiedzenia.

 W tym przypadku ustawodawca zobowiązuje pracodawcę terminem miesięcznym, co oznacza, że ma on obowiązek umożliwienia pracownikom zaznajomienia się z aktualizacją nie później niż w terminie miesiąca od wejścia w życie wszelkich zmian.

To Cię powinno też zainteresować: Zakres obowiązków pracownika można rozszerzyć

 

Dodatkowa informacja do umowy o pracę a prawo

Przepisy nie zawsze jednoznacznie odpowiadają na wszystkie pytania. I tak jest w tej kwestii. Niedopatrzeniem ustawodawcy jest ? w tym przypadku ? jest brak określenia sposobu zamieszczania danych w informacji dodatkowej. Specjaliści z zakresu prawa pracy wskazują zwłaszcza na brak regulacji, która umożliwiałaby na zbiorcze ujęcie w informacji dodatkowej zmian warunków zatrudnienia, które nastąpić miałyby w okresie obowiązywania umowy. Fachowcy sprzeczają się w tej kwestii, również interpretacje urzędów są niejednolite.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej stoi na stanowisku, że zatrudniający w informacji dodatkowej może uwzględnić przyszłe zmiany warunków zatrudnienia, choć oczywiście w zakresie czasowym umowy, które dotyczy ta zmiana. Z takim poglądem nie zgadza się jednak Główny Inspektor Pracy. Swój pogląd podpiera art. 29§3? Kodeksu pracy:

Pracodawca informuje pracownika na piśmie o zmianach jego warunku zatrudnienia [?] niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian, a w przypadku gdy rozwiązanie umowy o pracę miałoby nastąpić przed upływem tego terminu ? nie później niż do dnia rozwiązania umowy.

W związku z powyższym, GIP wnioskuje, że pracodawca jest zobowiązany przekazywać pracownikowi informacje o zmianie jego warunków zatrudnienia na bieżąco. Niezależnie jednak od kwestii spornych, jedno jest istotne ? pracodawca zawsze ma obowiązek przekazywać dane o modyfikacjach tak, aby ten mógł się z nimi zapoznać.

Oceń ten wpis
Zmiana warunków pracy? Poinformuj pracowników!
Ocena: 5.0, liczba głosów: 26

Zobacz inne porady

Opinie

Wawrzyczej
2019-05-21, 11:32
Zmiana warunków pracy? Poinformuj pracowników! Pracodawca zgodnie z przepisami może pracownikom zmienić warunki pracy. Należy o tym wiedzieć, czy musi się pracownik na to zgodzić, co się stanie jak się nie zgodzi. Pracodawca dokładnie powinien wytłumaczyć to pracownikom, dlaczego to robi, czy zarabiać będą dzięki temu więcej...
Ramona
2019-05-08, 14:34
Każda informacja powinna być odpowiednio potwierdzona by pracownik wiedział co go po zmianach obowiązuje. Trzeba to także wykonać zgodnie z wszystkimi zasadami.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.