Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 4129        SUBSKRYBUJE: 7502
Tematy, które interesują czytelników:  Typy osobowości, Biurko w biurze, Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Urlop okolicznościowy

Urlop okolicznościowy
Każdemu pracownikowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego. Ustawodawca przewidział jednak także i inne formy urlopu, w tym urlop okolicznościowy. Jest to płatne zwolnienie, które przysługuje w związku z zaistnieniem szczególnych okoliczności. W jaki sposób i kiedy należy starać się o urlop okolicznościowy?

Pracownik, który świadczy pracę w oparciu o umowę o pracę korzysta z szerokiej ochrony i przywilejów, które ustanowione zostały przez ustawodawcę. Jednym z jego praw jest możliwość skorzystania z urlopu okolicznościowego, czyli odpłatnego dnia lub dni wolnego od świadczenia pracy, gdy zaistniały szczególne okoliczności, jak choćby ślub, narodziny cz pogrzeb. Trzeba przy tym zauważyć, że prawo do urlopu okolicznościowego nie wynika bezpośrednio z Kodeksu pracy, ale rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

Potoczny termin

W wyżej wymienionym rozporządzeniu zainteresowani nie znajdą pojęcia ?urlop okolicznościowy?. To określenie jest wyłącznie potoczne. Ustawodawca przewiduje ?udzielenie pracownikowi płatnego zwolnienia od pracy na czas wystąpienia w jego życiu określonych wydarzeń?. W praktyce kadrowej jednak pojęcie ?urlop okolicznościowy? zostało przyjęte i każdy zainteresowany doskonale wie, o jaki urlop chodzi. Z drugiej strony, w zależności od okoliczności, jaka ma miejsce, pracownik może ubiegać o 1 lub też 2 dni płatnego urlopu.

Konieczny wniosek

Z punktu widzenia zatrudnionego, który stara się o udzielenie mu urlopu okolicznościowego ważne jest, że powinien on złożyć stosowny wniosek. Inaczej mówiąc, podmiot zatrudniający udziela urlopu tylko i wyłącznie na wniosek zainteresowanego. Od pracownika zależy zaś, w jakim terminie wykorzysta przysługujące mu dni wolne. W tym przypadku ustawodawca chroni zatrudnionego uznając, że obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie wolnego dodatkowego dnia podwładnemu, gdy zachodzą ku temu określone okoliczności.

2 dni niekoniecznie łącznie

Z powyższego stanowiska ustawodawcy wynika, że pracownik nie musi wykorzystywać przysługujących mu dni łącznie. Jeżeli do wykorzystania, zgodnie z przepisami, ma 2 dni urlopu okolicznościowego, to może zawnioskować o ich udzielenie w dogodnych dla siebie terminach. Jedynym ograniczeniem jest tu to, że dni wolne powinny wiązać się bezpośrednio z wydarzeniem. Jeżeli występuje zbyt długi odstęp czasu pomiędzy zdarzeniem uzasadniającym a urlopem, to pracodawca ma prawo udzielić odmowy przyznania dni wolnych.

Wymiar urlopu

Zgodnie z § 15 wyżej wskazanego rozporządzenia, pracownikowi może przysługiwać jeden dzień lub dwa dni wolnego od świadczenia pracy. Zgodnie z przepisem, w razie:

  • ślubu pracownika, urodzenia się jego dziecka, zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy ? pracownikowi przysługują 2 dni,
  • ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką ? pracownikowi przysługuje 1 dzień.

Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy

Co do zasady pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za skorzystanie z dnia wolnego, który jest urlopem okolicznościowym. W takim przypadku nie świadczy on pracy, niemniej jednak ustawodawca, z uwagi na doniosłość wyżej wymienionych zdarzeń przewiduje, że ten dzień jest dniem wolnym odpłatnym. Warto pamiętać, że pracownik ? w takim przypadku ? musi jednak złożyć wniosek o jego udzielenie.

Inne możliwości

Z punktu widzenia pracownika istotna jest też treść § 6 rozporządzenia: ?Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji albo organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenie?. Wynika z tego, że pracownik może skorzystać z odpłatnego dnia wolnego również wówczas, gdy ? dla przykładu ? rozwodzi się.

Oceń ten wpis
Urlop okolicznościowy
Ocena: 4.5, liczba głosów: 16

Zobacz inne porady

Opinie

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.