Twoje wsparcie w rekrutacji

Urlop rodzicielski? Nie zawsze jesteś pod ochroną...

Urlop rodzicielski? Nie zawsze jesteś pod ochroną...
Osoby, które przebywają na urlopie rodzicielskim korzystają ze szczególnych uprawnień. Te dotyczą między innymi ochrony zatrudnienia. Kiedy pracodawca może rozwiązać z takim pracownikiem umowę o pracę?

 

 Rozwiązanie umowy a urlop rodzicielskiNie w każdej sytuacji pracodawca będzie mógł rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem przebywającym na urlopie rodzicielskim. W takim przypadku trzeba przywołać art. 177 § 4 Kodeksu pracy: ?Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. W razie niemożności zapewnienia w tym okresie innego zatrudnienia, pracownicy przysługują świadczenia określone w odrębnych przepisach. Okres pobierania tych świadczeń wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze?. Jednocześnie też zatrudniony rodzic musi pamiętać, że w przypadku ogłoszenia upadłości lub też likwidacji zakładu pracy nie obowiązują żadne ochronne przepisy, które dotyczą bezpośrednio rozwiązywania umów o pracę.

Jakie artykuły nie mają zastosowania?

W przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy, wyłączone zostają wszelkie przepisy, które chronią pracowników przez wypowiedzeniem lub też rozwiązaniem nawiązanego stosunku pracy. Taki stan rzeczy wynika wprost z art. 41?§ 1 Kodeksu pracy. I tak, pracodawca nie musi kierować się odpowiednio art. 38, 39 i 41 Kodeksu pracy. Pierwszy z przywołanych dotyczy konieczności konsultowania z zakładową organizacją związkową zamiaru wypowiedzenia umowy, która została zawarta na czas nieokreślony; drugi ustanawia ochronę dla osób w wieku przedemerytalnym; trzeci zaś odnosi się bezpośrednio do sytuacji, w której pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, który przebywa na urlopie lub też jest nieobecny z innych, usprawiedliwionych powodów.

Rozwiązanie umowy z pracownikiem na urlopie rodzicielskim

Poza powyższym wyłączeniem przepisów w związku z ogłoszeniem upadłości lub likwidacji zakładu pracy, podmiot zatrudniający musi pamiętać o tym, aby rozwiązać zawarte z pracownikami umowy. Likwidacja działalności gospodarczej nie jest powodem, który skutkuje samoistnym wygaśnięciem umowy o pracę. Takie stanowisko podzielił również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 września 2001 roku (sygn. akt I PKN 830/00). W związku z powyższym na pracodawcy ciąży obowiązek rozwiązania zawartych z pracownikami umów i to w sposób, jaki został przewidziany prawem. Jednocześnie, co istotne, pracodawca musi dokonać tej czynności przed momentem, w którym jego przedsiębiorstwo de facto przestanie działać ? wówczas też byłoby brak podmiotu, który mógłby zawarte stosunki pracy rozwiązać.

To Cię powinno też zainteresować: Wniosek o urlop macierzyński

Likwidacja firmy a urlop rodzicielski i wychowawczy

W piśmiennictwie omawiającym likwidowanie nieruchomości podkreśla się, że to pewien proces, który rozłożony jest w czasie. W samym Kodeksie pracy zainteresowani nie znajdą szczegółowych przepisów związanych z likwidacją firmy i dlatego też konieczne jest odwołanie się do konkretnych ustaw, które regulują przeprowadzenie procesu likwidacji przedsiębiorstwa w zależności od jego formy prawnej. Takie stanowisko wyraził również Sąd Najwyższy, który stwierdził, że na gruncie prawa pracy pojęcie ?likwidacja odnosi się do pracodawcy, a więc jednostki organizacyjnej zatrudniającej pracowników? (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 2009 roku, sygn. akt II PK 147/09).

Ochrona pracownika pomimo likwidacji zakładu pracy

Nie w każdym przypadku likwidacji zakładu pracy pracownik, który przebywa na urlopie bezpłatnym nie będzie mógł korzystać z ochrony. Trzeba wskazać, że powyżej omówiona sytuacja odnosi się do takiego stanu rzeczywistego, w którym to dochodzi do stałego, jak i faktycznego unieruchomienia zakładu pracy. W związku z powyższym pracodawca nie będzie mógł zwolnić pracownika przebywającego na urlopie rodzicielskim wówczas, gdy likwidowana będzie jedynie jednostka organizacyjna zakładu. Wówczas pracownik korzysta w pełni z ochrony i może dochodzić swoich praw zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami.

Oceń ten wpis
Urlop rodzicielski? Nie zawsze jesteś pod ochroną...
Ocena: 5.0, liczba głosów: 30

Zobacz inne porady

Opinie

Pola
2019-05-13, 13:29
Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł w 2010 r., Że pracownice są uprawnione do miesięcznego wynagrodzenia w czasie urlopu macierzyńskiego, ale nie są one uprawnione do żadnych dodatków.
Opinion
2019-05-09, 12:06
Jeśli podejrzewasz, że twój menedżer próbuje cię usidlić, udokumentuj wszystko. Na przykład, jeśli po ogłoszeniu ciąży nagle zacząłeś otrzymywać słabe oceny wyników, mimo że wszystkie twoje oceny były pozytywne przedtem, śledzić te oceny.
Ronin
2019-05-04, 13:07
Jeśli dziecko jest pod opieką dwóch lub więcej krewnych, prawo do zasiłku otrzymuje jedna osoba, według własnego wyboru. Wybór należy do rodziców jaki jest opłacalny.
Kamila
2019-04-15, 12:52
Więcej jest takich przypadków. Kto wtedy przejmuje odpowiedzialność i mi płaci za urlop oraz np. z braku pracowania dalej jakąś odprawę lub inne świadczenia?
Zofia
2016-07-02, 11:54
Gdy jestem obecnie na 140-dniowym urlopie macierzyńskim i nastąpiła likwidacja zakładu pracy w którym pracuję, to czy w tej sytuacji
będę otrzymywać świadczenie z tytułu urlopu rodzicielskiego ?
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.