Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 1061        SUBSKRYBUJE: 7262
Tematy, które interesują czytelników:  Co wpisać do CV, Prawa pracownika, Delegacja, Freelancer, Spóźnienie do pracy, Znajomość języków obcych, Motywacja, Marketing internetowy, Relokacja pracowników, Praca w IT, Kredyt, Kwestionariusz osobowy

Pracujesz jako stróż? Sprawdź, czy twój pracodawca nie narusza twoich praw!

Pracujesz jako stróż? Sprawdź, czy twój pracodawca nie narusza twoich praw!

Osoby, które pracują przy pilnowaniu mienia, jak i ochronie osób, mogą świadczyć pracę w systemie zrównoważonego czasu pracy. Co to oznacza w praktyce? Ile godzin ? w takim układzie ? może pracować zatrudniony?


W myśl obowiązujących przepisów prawa możliwe jest zastosowanie systemu zrównoważonego czasu pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób, a także pracowników zakładowych straży pożarnych i zakładowych służ ratowniczych. Zgodnie z art. 137 Kodeksu pracy jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 24 godzin i to w okresie rozliczeniowym, który nie przekracza 1 miesiąca. Warto jednak pamiętać, że kolejne przepisy dopuszczają możliwość przedłużenia tego okresu. I tak, zgodnie z art. 135 § 1 Kodeksu pracy, ?jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, może być stosowany system zrównoważonego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca?. Dalej, w szczególnie uzasadnionych ustawodawca ma prawo do przedłużenia okresu rozliczeniowego, jednak nie więcej niż do 3 miesięcy. Co jeszcze powinni wiedzieć w tej kwestii zainteresowani?

Ustalenia przedłużenia okresu rozliczeniowego

Każdy pracodawca ma obowiązek ustalić systemy i rozkład pracy, jak również okresy rozliczeniowe czasu pracy w dokumentach, które obowiązują wewnątrz zakładu pracy. Wynika to bezpośrednio z przepisów zawartych w Kodeksie pracy. I tak, pracodawca kwestie te powinien ustalić:

  • w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie albo obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy (art. 150 § 1),
  • powiadomić właściwego inspektora pracy, gdy nie działa w jego zakładzie pracy zakładowa organizacja związkowa lub też nie wyraża ona zgody na ustalenie lub zmianę systemów i rozkładów czasu pracy oraz okresów rozliczeniowych czasu pracy.

Co przysługuje pracownikowi?

Pracodawca, który wprowadza do zakładu pracy zrównoważony system czasu pracy musi pamiętać, że zatrudnionemu po każdym okresie wykonywania pracy w przedłużonym dobowym wymiarze czasu pracy przysługuje odpowiednio długi wypoczynek. Ten powinien trwać co najmniej tyle, ile łączna suma przepracowanych godzin i to niezależnie od wypoczynku tygodniowego. Warto przy tym podkreślić, że wypoczynek tygodniowy ? zgodnie z przepisami ? powinien wynosić co najmniej 35 kolejnych godzin. W takim układzie pracy istotne są też wolne niedziele, które przysługują osobom świadczącym pracę właśnie w ten dzień. Każdy pracownik ? wyjątkiem są tu zatrudnieni w systemie weekendowym ? który wykonuje pracę w niedzielę, powinien skorzystać co najmniej raz na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy.

To Cię powinno też zainteresować: Katalog zawodów - dlaczego dobrze do niego zajrzeć?

Praca po godzinach

W przypadku zrównoważonego czasu pracy zatrudnieni nie powinni świadczyć pracy w godzinach nadliczbowych. Możliwość taka ? co do zasady ? jest dopuszczona przez ustawodawcę, niemniej jednak dotyczy ona sytuacji wyjątkowych. Mowa tu choćby o konieczności przeprowadzenia akcji ratowniczej lub usunięcia awarii. Praca po godzinach może być też uzasadniona potrzebami samego pracodawcy i zazwyczaj wiąże się z natłokiem dodatkowej pracy i nie może być ona pogodzona z czynnościami planowanymi. W każdym z tych przypadków podmiot zatrudniający musi jednak liczyć się z dodatkowymi kosztami finansowymi, czyli wypłaceniem swoim pracownikom dodatkowych pieniędzy w zamian za pracowanie po godzinach.

Gdzie jeszcze ten system?

Poza ochroną mienia i osób, system zrównoważonego czasu pracy może być też zastosowany w innych sytuacjach. Mowa tu choćby o konieczności dozoru urządzeń. W takim przypadku pracownicy mogą świadczyć pracę w tym systemie, niemniej jednak w takich okolicznościach przedłużenie dobowego wymiaru czasu jest możliwe tylko do 16 godzin i to przy okresie rozliczeniowym, który nie przekracza jednego miesiąca. Z punktu widzenia pracownika istotnym jest, że ma miejsce odstępstwo od 11-godzinnego odpoczynku. Jednocześnie jednak w zamian zatrudniony powinien ? po ukończeniu pracy ? otrzymać prawo do odpoczynku i to w wymiarze minimum tylu godzin, ile przepracował.

Zobacz inne porady dla pracowników

Komentarze do wpisu

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.