Twoje wsparcie w rekrutacji

Badania okresowe - ABC

Badania okresowe - ABC
Do obowiązków pracodawcy należy dbanie o swoich pracowników i ochrona ich zdrowia. Dlatego też okresowo wysyła wszystkich zatrudnionych na badania profilaktyczne. Na podstawie badań lekarz pracy może wydać orzeczenie, w którym zadecyduje, czy pracownik może zajmować dane stanowisko.


Jeśli jesteś pracownikiem przynajmniej raz w życiu musiałeś zgłosić się na badania okresowe do lekarza medycyny pracy. Taka profilaktyka ma za zadanie ocenę faktycznego stanu zdrowia zatrudnionego oraz zdiagnozowanie czy praca na danym stanowisku jest bezpieczna dla jego bezpieczeństwa i samopoczucia. Badania to nie tylko przykry obowiązek, ale również odpowiednia okazja dla pracownika, żeby sprawdzić stan swojego zdrowia. Badania okresowe do pracy są szybkie, bezpłatne i mogą ustrzec przed zbyt późną diagnozą wielu niebezpiecznych chorób.
 

Badania okresowe a kodeks pracy
 

Kodeks pracy w art. 211 zawiera informacje na temat obowiązków pracownika na dotyczących przestrzegania zasad higieny pracy, w tym zgłaszania się na wstępne, kontrolne i okresowe badania profilaktyczne. Bezwarunkowo pracownik musi się także stosować do poleceń lekarza. Podobne obowiązki ma pracodawca – musi dostosować się do informacji zawartych w orzeczeniu lekarza medycyny pracy. Obowiązkiem pracodawcy jest również wydanie skierowania oraz archiwizowanie orzeczeń w teczkach osobowych pracowników. Zatrudniony, który nie dysponuje aktualnym orzeczeniem lekarskim, nie może wykonywać obowiązków powierzonych mu na danym stanowisku. Nieprzestrzeganie tego przepisu grozi karą grzywny dla pracodawcy, która może sięgać aż do 30 tys. zł.

Każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę musi poddawać się badaniom okresowym. Liczbę wizyt określa lekarz medycyny pracy na podstawie aktualnego stanu zdrowia pracownika oraz warunków w jakich pracuje. Pracodawca może jednak wydać skierowanie na wcześniejsze badania, jeśli zatrudniony przenoszony jest na inne stanowisko lub jeśli uzna to za konieczne ze względu na stan zdrowia pracownika. Badania okresowe są dla pracownika bezpłatne,  ich koszty pokrywa pracodawca. Jeśli w orzeczeniu lekarskim stwierdzono, że pracownik ma przeciwskazania zdrowotne do pracy na danym stanowisku, pracodawca musi przenieść go na inne. Pracownikowi należy się także dodatek wyrównawczy, jeśli zmiana stanowiska oznaczała obniżenie zarobków.

W przypadku, gdy pracownik lub pracodawca nie zgadzają się z treścią orzeczenia lekarskiego, mogą wnioskować o powtórzenie badań. Odwołać można się w przeciągu 7 dni od daty wydania orzeczenia. Jeśli odwołanie zostanie uznane, kolejne badania będą przeprowadzone w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy, a nowe orzeczenie będzie ostateczne i już nie można się od niego odwołać.
 

Skierowanie na badania okresowe
 

Zatrudniający, aby wysłać pracownika na badania okresowe musi wydać skierowanie na badania w dwóch egzemplarzach – jedno dla pracownika, a drugie dla lekarza medycyny pracy. 

Jak wypełnić takie skierowanie? Na początku należy uzupełnić wszystkie dane personalne pracownika: imię i nazwisko, numer PESEL lub numer i serię dowodu oraz adres zamieszkania.

Następnie należy określić stanowisko pracy zatrudnionego, poprzez wyróżnienie rodzajów wykonywanych prac lub powierzone obowiązki, czas i sposób ich wykonywania wraz z podaniem przybliżonej liczby godzin w ciągu dnia, miesiąca lub roku.

W skierowaniu na badania pracodawca musi również opisać warunki pracy, uwzględniając wszelkie czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub uciążliwe na stanowisku pracownika. Mogą to być czynniki fizyczne lub chemiczne (należy podać ich nazwę oraz parametry), czynniki biologiczne (należy podać nazwę, rodzaj oraz źródło czynnika) oraz inne czynniki niebezpieczne lub uciążliwe (np. stresujące warunki pracy, hałas itd.). Na końcu należy podać łączną liczbę czynników szkodliwych i innych wynikających z pracy na danym stanowisku.

Okresowe badania lekarskie kończą się wydaniem orzeczenia przez lekarza medycyny pracy, które stwierdza pojawienie się przeciwskazań do pracy na danym stanowisku lub brak przeciwskazań do pracy na stanowisku opisanym przez pracodawcę. Lekarz medycyny pracy wydaje takie orzeczenie w dwóch egzemplarzach – jedno dla pracodawcy, drugie dla pracownika. Pracodawca ma obowiązek przechowywania orzeczenia w teczce zawierającej dane osobowe zatrudnionego.
 

Badania okresowe pracowników
 

Zgłoszenie się na badania okresowe za skierowaniem pracodawcy jest obowiązkiem każdego pracownika. Jeśli odmówi, może to grozić nawet zerwaniem umowy. Konieczność poddania się badaniom okresowym dotyczy wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i pracowników narażonych na działanie czynników niebezpiecznych dla zdrowia. Obowiązek odbycia badań mają także doktoranci, którzy w trakcie studiowania są narażeni na szkodliwe czynniki. Badania dotyczą także osób pozbawionych wolności, które pracują w ramach odbywania kary.

Według Kodeksu pracy zatrudniony ma obowiązek zgłoszenia się na okresowe badania przed rozpoczęciem nowej pracy; po zmianie stanowiska lub charakteru pracy; zaraz przed zakończeniem daty ważności ostatniego orzeczenia lub po urlopie chorobowym, który wynosił więcej niż 30 dni. Na podstawie wyników badań okresowych lekarz medycyny pracy decyduje, czy zatrudniony może wykonywać obowiązki powierzone mu na danym stanowisku.

Badania okresowe trzeba przeprowadzać podczas godzin pracy (chyba, że pracujemy w trybie weekendowym lub wieczornym), a pracownikom należy się wynagrodzenie za czas nieobecności. Udając się do gabinetu lekarza medycyny pracy pracownik powinien zabrać ze sobą skierowanie z dokładnym opisem dotyczącym charakteru stanowiska, na którym pracuje, rodzaju badań, jakie ma mieć wykonane oraz z aktualnymi wynikami badań.

Badania okresowe pracowników nie powinny odbywać się rzadziej niż co pięć lat i częściej niż raz do roku. Rodzaj badań powinien być opisany na skierowaniu – mogą być to badania ogólnie, ale również dodatkowe, dopasowane do specyfiki danego stanowiska. Zakres badań może być różnorodny. Najczęściej jednak są to badania okulistyczne, badania ciśnienia krwi, badania krwi i moczu, badania laryngologiczne oraz badania cukru we krwi. Charakter niektórych stanowisk pracy wymaga szeregu dodatkowych badań, np. EKG (jeśli w pracy jesteśmy narażeni na promieniowanie elekromagnetyczne), badania neurologiczne, badania ustalające poziom cholesterolu, spirometria czy test psychotechniczny.

Należy pamiętać, że badania okresowe to konieczny obowiązek zarówno pracowników, jak i pracodawców. Kodeks pracy jasno określa, że pracodawca powinien dbać o bezpieczeństwo higieny pracy osób, które zatrudnia, a tym samym kierować je na badania. Dopuszczenie pracownika do pracy na danym stanowisku bez aktualnego orzeczenia lekarskiego jest karalne. Również pracownik, nie tylko ze względu na Kodeks pracy, ale również dla swojego bezpieczeństwa i zdrowia, musi wykonywać polecenia pracodawcy i regularnie poddawać się badaniom okresowym. 

Oceń ten wpis
Badania okresowe - ABC
Ocena: nan, liczba głosów: 28

Opinie

eureka
2019-12-11, 11:37
To ważna rzecz jest pozwala także wszystkim co nie leczą się dowiedzieć się podstawowych rzeczy. Wiemy jednak, że różne są opinie na ten temat i to raczej przysłowiowe zakreślenie obecności.
pracownik
2019-05-20, 06:44
Takie badania to konieczność i to nie tylko dla nowych pracowników, ale już i pracujących. Badania okresowe to obowiązek nie tylko pracowników, ale i pracodawców. Lekarz medycyny pracy wyda oświadczenie, czy pracownik nadaje się do pracy na dane stanowisko.
Bolimer
2019-05-07, 16:40
Na każdym stanowisku muszą być takie badania. Pokazuje to wtedy pracownikom czy nadają się do pracy lub informuje ich co jest złego z ich zdrowiem i tak dalej.
Remik
2019-04-17, 08:11
W wielu zawodach jest to przydatne. Można wtedy odkryć jakieś niedyspozycje co jest ważne z punktu widzenia zdolności do pracy jak i człowieka jaki może się w ten sposób dowiedzieć o zdrowiu.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.