Twoje wsparcie w rekrutacji

Wniosek urlopowy - co powinno się w nim znaleźć?

Wniosek urlopowy - co powinno się w nim znaleźć?
Planujesz wziąć urlop wypoczynkowy w pracy? Chcesz się udać na wakacje, wyjechać z rodziną, przyjaciółmi lub po prostu odpocząć od codziennej rutyny? Zastanawiasz się, jak złożyć wniosek o urlop i co dokładnie powinien on zawierać? Z poniższego artykułu dowiesz się jak go poprawnie napisać oraz kiedy i gdzie trzeba go złożyć.

Urlop – kto na to stwierdzenie nie uśmiecha się w duchu, a w głowie nie ma tysiąca pomysłów, jak można go przyjemnie spędzić, a przede wszystkim, gdzie? Jest to czas, który pozwala na regeneracje i nabranie siły do dalszej pracy, aż do następnego wolnego. Do urlopu wypoczynkowego ma prawo każdy, kto jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Mówi o tym kodeks pracy w art. 14: „Pracownik ma prawo do wypoczynku, który zapewniają przepisy o czasie pracy, dniach wolnych od pracy oraz o urlopach wypoczynkowych”. To, ile urlopu nam się należy, zależne jest od stażu pracy.  Co roku pracownik, którego staż zawodowy wynosi więcej niż 10 lat, ma do wykorzystania 26 dni urlopu.

W przypadku, gdy pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, ma on tylko 20 dni urlopu. Staż pracy, o którym mowa bierze pod uwagę również wcześniejszą edukację. Do okresów nauki zaliczamy m.in.: ukończenie szkoły zasadniczej (3 lata), szkoły zawodowej (3 lata), szkoły średniej zawodowej (5 lat), szkoły średniej ogólnokształcącej (4 lata), szkoły policealnej (6 lat), oraz szkoły wyższej (8 lat). Pracownik, który dopiero zaczął pracę, uzyskuje prawo do urlopu po każdym przepracowanym miesiącu (w wymiarze 1/12 urlopu, jaki przysługuje mu po przepracowanym roku).

Natomiast pracownik, który nie świadczy pełnego wymiaru czasu pracy, ma prawo do urlopu w wymiarze proporcjonalnym. Urlop dla pracowników zatrudnionych w pracy tymczasowej to 2 dni za każdy przepracowany miesiąc.
 

Urlop - co jeszcze warto wiedzieć?
 

Podczas urlopu pracownik dostaje 100% swojego wynagrodzenia. W przypadku, kiedy pracownik nie wykorzystał urlopu, a doszło do rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony, należy mu się za ten czas ekwiwalent pieniężny.

To Cię powinno też zainteresować: Urlop bezpłatny czy urlop płatny - o jaki wnioskować?

Oprócz urlopu wypoczynkowego można wziąć urlop na żądanie lub urlop okolicznościowy. Urlop na żądanie dostanie każda osoba zatrudniona na umowę o pracę, która ma prawo do urlopu wypoczynkowego. Można wykorzystać w ten sposób maksymalnie 4 dni. Mogą one być wybrane od razu bądź w różnym czasie. W przypadku urlopu okolicznościowego to pracownikowi należą się 2 dni. Taki urlop może być wzięty w związku ze: ślubem, narodzinami dziecka, zgonem i pogrzebem (bliskiej osoby).
 

Wniosek urlopowy - niezbędne elementy
 

Żeby dostać urlop w wyznaczonym przez siebie czasie należy złożyć wniosek o jego przydzielenie do przełożonego. Najczęściej składa się taki wniosek w formie pisemnej. Jeżeli w firmie nie istnieje plan urlopów – czyli termin, w którym pracownicy składają podania o urlop, wtedy trzeba złożyć wniosek stosunkowo wcześnie przed planowanym terminem urlopu. To daje szansę przełożonemu na odpowiednie zagospodarowanie tego czasu. Niektóre firmy mają gotowe wnioski urlopowe, uzupełniane przez pracownika. Jednak napisanie indywidualnie takiego wniosku nie jest trudne. Trzeba tylko pamiętać o kilku, niezbędnych elementach, które koniecznie muszą się w nim znaleźć.

W prawym górnym rogu powinny zostać zapisane: miejsce i data sporządzenia wniosku. Nieco poniżej, w lewym górnym rogu umieszcza się informację o osobie wnioskującej, czyli imię i nazwisko pracownika, jednostka, w której pracuje (dział, wydział, zespół) wraz z zajmowanym stanowiskiem. Z prawej strony (pod datą) zamieszcza się dane adresata. Uwzględnia się również dane firmy (nazwa i adres) oraz dane pracodawcy (przełożonego). Niżej, na środku strony zamieszcza się nazwę dokumentu tj. WNIOSEK O URLOP.

Treść takiego wniosku jest krótka i powinna zawierać tylko niezbędne informacje. Należeć do nich będzie prośba o udzielenie urlopu, termin, w jakim chce się go wykorzystać i liczbę dni roboczych przypadających na urlop pracownika.

Pod treścią wniosku, z prawej strony składa się podpis osoby wnioskującej. Poniżej po lewej stronie można umieścić akceptację przełożonego, wraz z jego podpisem. Następnie pracodawca musi zaakceptować i wyrazić zgodę na urlop pracownika.
 

Wniosek urlopowy - wzór
 

Konstrukcja wniosku urlopowego nie jest skomplikowana. Trzeba pamiętać, by zawierał on odpowiednią formę oraz składał się ze wszystkich, niezbędnych elementów.

Poniżej zostaje umieszczony wzór, jak taka formuła powinna wyglądać:

 

…………………………..                    

                                                                                                          (miejscowość, data)                 

        …………………………

        (imię i nazwisko pracownika)
 

         …………………………

         (stanowisko)

…………………………..                  

(dane firmy)                       
                     

…………………………..                 

  (dane przełożonego)             

 

Wniosek o urlop wypoczynkowy
 

Zwracam się z prośbą o udzielenie mi urlopu wypoczynkowego przysługującego za rok ……………., w wymiarze dni ……………, w terminie od ………….. do ………… .

 

Z poważaniem               

 

…………………………..              

                                                                                                              (podpis pracownika)           

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*) na udzielenie urlopu w terminie i wymiarze wskazanym w niniejszym wniosku.

 

         …………………………..

 (data, podpis pracodawcy)

 

*) niepotrzebne skreślić

 

Po wydrukowaniu i wypełnieniu wniosku o urlop zanosi się go do pracodawcy lub wręcza przełożonemu. Należy pamiętać, że samo złożenie wniosku nie oznacza przyzwolenia na urlop. Pracodawca musi wyrazić na to zgodę. Zgodnie z kodeksem pracy, każdej osobie spełniającej wyżej wymienione warunki urlop przysługuje. Dlatego często tę akceptację się dostaje. Jednak zdarzają się sytuacje, w których nie mogą oni wyrazić zgody na czyjąś nieobecność. Może być to spowodowane, głównie tym, że nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenie toku pracy. W takim przypadku pracownik ma prawo do ubiegania się o urlop w innym terminie.

Napisanie wniosku o urlop nie jest trudne, należy jedynie pamiętać o podstawowych elementach, które powinny się w nim zawierać. Co jest istotne to przede wszystkim to, aby przed rezerwacją wakacji najpierw złożyć go u pracodawcy i dostać od niego zgodę na planowanie wolnego czasu. Po zaakceptowanym wniosku nie pozostaje nic innego, jak tylko odliczanie dni do wakacji, a następnie wykorzystanie ich w najbardziej przyjemny sposób.

Oceń ten wpis
Wniosek urlopowy - co powinno się w nim znaleźć?
Ocena: nan, liczba głosów: 4

Opinie

Albin
2019-12-17, 13:35
Wzory są dostępne zapewne w każdej firmie no ale jeśli samemu ktoś chce taki wniosek dawać to dość powszechnie dostanie go przez takie porady.
Tadeusz
2019-12-03, 11:41
Schemat zawsze jest w firmie w jakimś wzorze lub można po prostu podać tylko informacje od kiedy do kiedy w kadrach i bez problemu takie coś przechodzi. Filozofii wielkiej tutaj nie ma.
Eugenia Kaczmarczyk
2019-05-14, 11:59
Każdy chyba wie, że za urlop wypoczynkowy ma 100% płatności. Bardzo fajnie na tej stronie jest pokazane, co musi zawierać wniosek o urlop okolicznościowy.
Eliza
2019-05-08, 17:06
Ponadto zwiększa się wykorzystanie premii, przywilejów i zachęt przez pracodawców do zatrudniania i zatrzymywania pracowników. U nas do 26 dni dodają 2 dodatkowe - fajnie co nie?
Remix
2019-05-02, 10:23
Ukończone studia wyższe (3-letnie studia licencjackie lub 5-letnie studia magisterskie) liczone są jako 8 lat w okresie zatrudnienia. W praktyce absolwenci uniwersytetów zyskują 26 lat urlopu po zaledwie 2 latach pracy.
Andrzej
2019-04-01, 11:47
Dobrze, że dajecie wzór. Szukałem teraz czegoś w necie i trafiłem tu i ot znalazłem wszystko co potrzebne w sytuacji. Prosta rzecz bo widzę, że wiele w temacie pracy tutaj jest.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.