Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 1086        SUBSKRYBUJE: 6809

Zwolnienie lekarskie - z czym się wiąże i jak jakich formalności należy dopilnować?

Zwolnienie lekarskie - z czym się wiąże i jak jakich formalności należy dopilnować?

Zwolnienie lekarskie, czyli tzw. L4, możemy otrzymać od lekarza w celu usprawiedliwienia nieobecności w pracy z powodu choroby. Procedura wydaje nieskomplikowana, ale czy na pewno? Jest kilka ważnych kwestii, o których trzeba wiedzieć i pamiętać.

Zwolnienie mogą otrzymać osoby, które zostały ubezpieczone w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Można wziąć je stricte dla siebie, z powodu własnej choroby i niezdolności do pracy, albo w celu opieki nad chorym członkiem rodziny. Rocznie przysługuje nam 14 dni na opiekę chorego, oraz do 60 dni na opiekę nad dzieckiem do 14. roku życia.


Kiedy należy dostarczyć zwolnienie lekarskie?


Zwolnienie musi być dostarczone do pracodawcy w ciągu 7 dni od daty wystawienia. Nie musimy robić tego osobiście – możemy wysłać je drogą pocztową (pod uwagę brana jest data na stemplu), albo może to zrobić upoważniona osoba trzecia. Warto o tym pamiętać – w sytuacji niedostarczenia zwolnienia lekarskiego, nie otrzymamy od pracodawcy pieniędzy. Jeśli spóźnimy się z doniesieniem dokumentu (przekroczymy czas 7 dni), otrzymamy świadczenie chorobowe niższe aż o 25%.


Jakie wynagrodzenie przysługuje na zwolnieniu lekarskim?


Zwykle gdy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim otrzymuje 80% swojej stałej pensji. Wyjątkowymi sytuacjami są zwolnienia na czas trwania ciąży lub zwolnienia z powodu wypadków w pracy lub w drodze z/do niej. Jak najszybciej obliczyć ile pieniędzy dostaniemy? Wysokość naszej pensji dzielimy przez 30 (bez znaczenia ile dni liczył dany miesiąc), otrzymaną wartość mnożymy przez liczbę dni kalendarzowych podczas których byliśmy na zwolnieniu. Z tej kwoty dopiero obliczamy 80%.


Warto wiedzieć i pamiętać, że przez pierwsze 33 dni w roku płaci nam pracodawca, a dopiero od 34 dnia – ZUS. Inaczej jest jednak w przypadku osób powyżej 55 lat – wtedy ZUS wypłaca wynagrodzenie wcześniej – od 15. dnia. Sytuacja jest wyjątkowa także w przypadku małych firm (do 20 osób zatrudnionych) i własnych działalności gospodarczych – wtedy ZUS płaci już od początku.


Jak długo może trwać zwolnienie lekarskie?


Długość zwolnienia lekarskiego jest różna w zależności od przyczyny, przez którą byliśmy zmuszeni je wziąć. Trzeba jednak pamiętać, że pracownikom przysługuje maksymalnie 182 dni. W czasie trwania zwolnienia nie wolno podejmować żadnej innej pracy. Jednostki wypłacające wynagrodzenie mają prawo skontrolować stan i działania pracownika. Odpowiednio: w ciągu pierwszych 33 dni może to zrobić nasz pracodawca, od 34. dnia – pracownicy ZUSu.


Czy można wziąć zwolnienie lekarskie wstecz?


Rzadko mamy pełny wpływ na stan zdrowia i różne wypadki losowe, dlatego zdarzają się sytuację, że nie przewidzieliśmy jak długo zajmie nam dojście do sił by wrócić do pracy. Niedyspozycja oszacowana na kilka dni może okazać się poważną przypadłością wymagającą dłuższego leczenia. Czy jest wtedy możliwe, by wziąć zwolnienie lekarskie z datą wsteczną, tj. wypisać je na datę, która nastąpiła wcześniej, niż dzień, w którym zwolnienie zostało wystawione? Tak, ale muszą być spełnione pewne warunki.


Zwolnienia lekarskie wystawia się zazwyczaj w dniu badania, które potwierdza niezdolność pracownika do pracy. Jeśli zaistnieje sytuacja, że badanie lekarskie i jego wyniki wyraźnie wskazują, że pracownik w danym terminie (poprzedzającym wystawienie zwolnienia) był faktycznie niedysponowany, zwolnienie może być wystawione ze wsteczną datą. Trzeba jednak pamiętać, że przesunięcie terminu zwolnienia lekarskiego wstecz nie może być większe niż 3 dni.


Co oznaczają literowe kody na zwolnieniu lekarskim?


Lekarz wystawiający L4 ma obowiązek określić wysokość wynagrodzenia na podstawie okoliczności, które mają wpływ na prawo do uzyskania go przez pracownika. W opisywaniu zaświadczeń stosowany jest system kodów literowych. Każdy z nich ma przypisane określone znaczenie:


• kod A – niezdolność do pracy powstała po przerwie mniejszej niż 60 dni, będąca wynikiem tej samej choroby, która była przyczyną zwolnienia przed przerwą;
• kod B – niezdolność do pracy przypadająca na okres ciąży;
• kod C – niezdolność do pracy spowodowana nadużyciem alkoholu;
• kod D – niezdolność do pracy spowodowana zachorowaniem na gruźlicę;
• kod E – niezdolność do pracy spowodowana chorobą zakaźną, która rozwija się dłużej niż 14 dni.


Warto wiedzieć, że na pisemny wniosek pracownika lekarz może nie umieścić na zwolnieniu kodu „B” lub „E”. Kody przypisane są tylko do bardzo określonych przypadków, więc zdarza się, że lekarz pozostawia to pole puste. Brak kodu nie powoduje utraty prawa do uzyskania zasiłku, ale uwaga – brak wpisu kodu „B” i „D” jest niewątpliwie niekorzystny. Kobiety w ciąży dostaną bowiem mniejszy zasiłek, a chorzy na gruźlicę – krótszy okres przydzielania zasiłku (182 dni zamiast 270).


Podsumowując – na co uważać, biorąc zwolnienie lekarskie?


Nie oszukiwać. Jeśli pracodawca lub pracownicy ZUSu dowiedzą się, że zwolnienie lekarskie zostało wystawione bez faktycznej przyczyny, można stracić wypłacony zasiłek, a nawet zostać dyscyplinarnie zwolnionym z pracy. Absolutnie nie można brać zwolnienia lekarskiego by wyjechać na wakacje, zrobić remont w domu itp. W szczególności niezgodne z prawem będzie także dorabianie w innym miejscu.


Wiedzieć o kontrolach. Pracodawca w każdej chwili może skontrolować stan swojego pracownika i przebieg jego leczenia. Nie trzeba chyba wspominać o portalach społecznościowych, na których pracownik może nieopatrznie zamieścić informacje, które mogą zdradzić, że jego choroba jest symulowana. ZUS najczęściej kontroluje zwolnienia lekarskie wystawione z powodu schorzeń narządów ruchu, układu krążenia i oddechowego oraz na tle psychosomatycznym. Warto mieć świadomość, że kontroli z urzędu podlegają zwolnienia dłuższe niż 33 dni.


Pilnować terminów. Zaświadczenie od lekarza musi być wystawione najpóźniej 3 dni od zachorowania (z datą „wsteczną”) i dostarczone do pracodawcy w ciągu 7 dni. Zapominalscy nie dostaną świadczenia zdrowotnego, a spóźnialscy – mniejsze o aż 25%. Zwolnienie nie musi być dostarczone osobiście, więc w razie problemów z mobilnością warto poprosić o pomoc bliską osobę lub wysłać dokument pocztą. W wielu miejscach pracy możliwe jest także zgłoszenie tej sprawy drogą telefoniczną, mailową itp.


Pamiętać o wszystkich. Jeśli pracownik jest zatrudniony w kilku różnych miejscach, u różnych pracodawców, musi dostarczyć zaświadczenie każdemu z nich. Lekarz ma obowiązek na prośbę interesanta wystawić odpowiednią liczbę kopii, z odpowiednimi danymi pracodawców.


Wiedzieć o wyjątkach. Zwolnienie lekarskie przysługuje wyłącznie osobom opłacającym odpowiednie składki ubezpieczeniowe. Są jednak sytuacje, kiedy pracownik może otrzymać świadczenie z ZUSu, nawet gdy tego nie robi. Jest to możliwe, kiedy:


• pracownik zachorował w ciągu (najwyżej) 14 dni od ustania ubezpieczenia (np. rozwiązania umowy o pracę) i jego niedyspozycja trwała (co najmniej) 30 dni;
• pracownik zachorował na chorobę zakaźną w ciągu (najwyżej) 3 miesięcy od daty ustania ubezpieczenia (np. rozwiązania umowy o pracę) i chorował przez (co najmniej) 30 dni.

Zobacz inne porady dla pracowników

Komentarze do wpisu

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.