Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 3994        SUBSKRYBUJE: 7537
Tematy, które interesują czytelników:  Choroba zawodowa, Warunki szkodliwe, Opłacalne kierunki studiów

Urlop bezpłatny - kiedy i jak możesz z niego skorzystać?

Urlop bezpłatny - kiedy i jak możesz z niego skorzystać?
Urlop bezpłatny jest przerwą w świadczeniu pracy, bez prawa do wynagrodzenia. Oznacza to, że stosunek pracy trwa nadal, jednak jest na dany okres czasu zawieszany. Nie jest jednak obowiązkiem pracodawcy, by go udzielać pracownikom. Sprawdź, w jakich sytuacjach możesz liczyć na przychylność pracodawcy i otrzymać urlop bezpłatny, a także jak wpłynie on na Twój staż pracy, zarobki i ubezpieczenie zdrowotne

Zdarzyć się może, że losowa sytuacja zmusi Cię do dłuższej przerwy od pracy. Jeśli nie chcesz zrywać stosunku pracy z obecnym pracodawcą rozwiązaniem będzie urlop. Niestety, zagwarantowane ustawowo prawo do corocznego, płatnego urlopu wypoczynkowego jest w wymiarze ograniczonym. Możesz jednak zwrócić się do pracodawcy o udzielenie urlopu dodatkowego – bezpłatnego, ponad wymiar urlopu wypoczynkowego.


Urlop bezpłatny – podstawa prawna


Kwestia urlopu bezpłatnego została zawarta w art. 174 Kodeksu pracy i stanowi, że udzielenie tego urlopu może nastąpić wyłącznie z inicjatywy pracownika i na jego wniosek. Tym samym, pracodawca bez wniosku nie może wysłać pracownika na urlop bezpłatny, np. w przypadku kłopotów finansowych, ani też zwiększać wymiaru urlopu bezpłatnego niż ten wnioskowany przez pracownika. Maksymalny wymiar urlopu bezpłatnego nie został określony w kodeksie pracy, zatem pracownik może wnioskować o udzielenie mu urlopu w dowolnym czasie i wymiarze.

Należy jednak pamiętać, że udzielenie urlopu bezpłatnego zależy wyłącznie od decyzji pracodawcy. Pracownik nie może więc rościć o taki urlop, a pracodawca nie musi udzielić tego urlopu. Ponadto decyzja pracodawcy nie wymaga uzasadnienia, a pracownik nie może się od niej w żaden sposób odwołać do wyższych instancji. Wymiar urlopu bezpłatnego może być krótszy, aniżeli ten o który wnioskował pracownik, jednak powinno się to odbyć w porozumieniu stron. W czasie urlopu bezpłatnego stosunek pracy nadal trwa, a pracownik zostaje objęty szczególną ochroną – oznacza to, że pracodawca nie może wypowiedzieć mu umowy o pracę ani zmienić warunków pracy i płacy.


Wniosek o urlop bezpłatny


Udzielenie pracownikowi urlopu bezpłatnego następuje wyłącznie na pisemny wniosek pracownika. Co ważne – pracownik nie ma obowiązku uzasadniania takiego wniosku. Może go jednak umotywować, dzięki czemu istnieje większe prawdopodobieństwo, że zostanie on pozytywnie rozpatrzony przez pracodawcę. Odpowiedź na wniosek powinna być pisemna, niezależnie od tego, czy został on przyjęty czy odrzucony. Prawidłowy wniosek o urlop bezpłatny powinien zawierać dane takie jak:

 • dane pracownika oraz zajmowane stanowisko,
 • dane pracodawcy,
 • miejscowość i data sporządzania wniosku,
 • nagłówek o treści: „Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego” lub podobny,
 • prośba o udzielenie urlopu na daną liczbę dni, wraz z uwzględnieniem dnia początkowego i końcowego tegoż urlopu,
 • ewentualne umotywowanie wniosku,
 • informację, że podstawą prawną do wniosku art. 174 Kodeksu pracy,
 • podpis pracownika,
 • miejsce na podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej.


Urlop bezpłatny a ubezpieczenie zdrowotne


Urlop bezpłatny oznacza zawieszenie wykonywania obowiązków pracowniczych, a tym samym to, że pracodawca nie opłaca za ten okres składek ZUS za pracownika przebywającego na takim urlopie. W konsekwencji następuje przerwa w ubezpieczeniu chorobowym. Nie mniej jednak przez pierwszych 30 dni urlopu pracownik ma prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej, przysługujących mu w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Po tym czasie traci on prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. Aby jednak być objętym ochroną, może zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez członka rodziny albo samodzielnie opłacać dobrowolną składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Pracownikowi przebywającemu na urlopie bezpłatnym nie przysługuje bowiem prawo do wynagrodzenia chorobowego, zasiłku opiekuńczego, chorobowego, macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego. Również zwolnienie lekarskie nie przerywa tego urlopu.

To Cię powinno też zainteresować: Urlop bezpłatny czy urlop płatny - o jaki wnioskować?


Urlopy bezpłatne – inne rodzaje

 

 • Szczególny urlop bezpłatny. Urlop bezpłatny na czas wykonywania pracy u innego pracodawcy stanowi szczególny rodzaj urlopu bezpłatnego. Okres urlopu bezpłatnego, który zostaje udzielony na pracę u innego pracodawcy, wliczany jest do okresu pracy u dotychczasowego pracodawcy. Jest to szczególny rodzaj urlopu bezpłatnego, ponieważ w tej sytuacji to pracodawca wychodzi z jego inicjatywą. W tej sytuacji to pracodawca za wyrażoną na piśmie zgodą pracownika, udziela mu urlopu bezpłatnego, w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy. Między pracodawcami zawierane jest porozumienie, w którym określają czas na jaki pracownik uzyskuje wolne na pracę u innego pracodawcy.

 

 • Obowiązkowy urlop bezpłatny. Mamy z nim do czynienia, jeśli pracownik zostaje powołany do pełnienia różnych funkcji, regulowanych przepisami prawa. Udzielany jest najczęściej w przypadku osób przechodzących na urlop wychowawcy; wykonujących działalność związkową; pełniących funkcję radnego, posła lub senatora; pełniących służbę konsularno-dyplomatyczną; policjantów; młodocianym na okres ferii szkolnych, którzy uczęszczają do szkoły dla pracujących. Ponadto obowiązkowego urlopu bezpłatnego udziela się na takie aktywności jak: czas odbywania obowiązkowych ćwiczeń wojskowych lub służby wojskowej; praca po skierowaniu za granicę w celu realizacji budownictwa eksportowego czy na czas realizacji projektu wynalazczego.


Urlop bezpłatny w świadectwie pracy


Informacja o wykorzystaniu urlopu bezpłatnego jest umieszczana w świadectwie pracy. Odnotowuje się ją wraz z okresem, w jakim miało to miejsce, a także podstawą prawną jego udzielenia w ust. 4 pkt 2 świadectwa. Celem zamieszczania tej informacji jest możliwość wyłączenia wymienionych okresów ze stażu pracy pracownika. Istnieją jednak nieliczne wyjątki, np. urlop bezpłatny udzielony na czas pracy u innego pracodawcy – wówczas okres urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u dotychczasowego pracodawcy.


Podsumowując – przepisy prawa obejmują szeroką ochroną pracowników, którym zostaje udzielony urlop bezpłatny. Pracownik po jego wykorzystaniu ma prawo do powrotu do pracy, a pracodawca nie może mu odmówić przyjęcia go z powrotem. Jeśli więc zaistnieje potrzeba podjęcia takiego urlopu, złóż wniosek o urlop bezpłatny do pracodawcy, bez obaw o utratę swojego angażu!

Oceń ten wpis
Urlop bezpłatny - kiedy i jak możesz z niego skorzystać?
Ocena: 5.0, liczba głosów: 15

Zobacz inne porady

Opinie

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.