Twoje wsparcie w rekrutacji

Ewidencja czasu pracy. Co musisz o niej wiedzieć?

Ewidencja czasu pracy. Co musisz o niej wiedzieć?
Prowadzenie ewidencji czasu pracy spoczywa na pracodawcy i nie jest zależne od ilości zatrudnianych osób. Jak uporać się z tym wymogiem, by ewentualna kontrola przeprowadzana w firmie w tym zakresie zakończyła się pozytywnie, bez nakładania na pracodawcę sankcji finansowych?

Zgodnie z art. 149 Kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek prowadzić ewidencję czasu pracy. Jest ona niezbędna do prawidłowego ustalenia wynagrodzenia i innych świadczeń przysługujących zatrudnionym. Jednocześnie pracodawca ma obowiązek udostępniać ewidencję pracownikom na ich żądanie. Z punktu widzenia pracodawców ważne powinno być jednak to, że nie zawsze konieczne będzie prowadzenie wspomnianej ewidencji. Ustawodawca przewidział, że nie będzie to wymagane np. w stosunku do pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy czy pracowników otrzymujących ryczałt za pracę w porze nocnej.

Co w ewidencji czasu pracy?

Aby prowadzić ewidencję czas pracy konieczne jest założenie przez pracodawcę karty ewidencji pracy. Powinna ona obejmować dane wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Poszczególne karty prowadzić można zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

Informacje, jakie powinny znaleźć się w każdej ewidencji dotyczą nie tylko pracy w poszczególnych dobach, lecz także pracy świadczonej w okresach urlopowych. Pracodawca nie powinien zapomnieć o dyżurach, urlopach i zwolnieniach czy innych usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecnościach swoich podwładnych w zakładzie pracy. Jeżeli w firmie pracują pracownicy młodociani, konieczne jest prowadzenie ewidencji o ich czasie pracy przy pracach wzbronionych (wykonywanie tych jest dozwolone wyłącznie w celu odbycia przez nich przygotowania zawodowego).

To nie lista obecności

Część pracodawców może błędnie interpretować przepisy. Należy podkreślić, że ewidencja czasu pracy nie jest tożsama z listą obecności. Kwestia ta jest o tyle istotna, że za brak prowadzenia ewidencji czasu pracy osób zatrudnionych lub za jej fałszowanie, na pracodawcę może zostać nałożona kara finansowa. Zgodnie z art. 281 Kodeksu pracy, grzywna, którą nakładają inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy, może wynosić do 30 000 zł.

To Cię powinno też zainteresować: Wymiar czasu pracy - wszystko co warto o nim wiedzieć

W jaki sposób prowadzić ewidencję czasu pracy?

W jaki sposób prowadzić ewidencję czasu pracy? Ustawodawca nie określa szczegółowego wzoru. Warto jednak pamiętać, że powinna ono zawierać dane pozwalające na określenie, ile godzin przepracował każdy pracownik i jakie wynagrodzenie mu się należy.

Fakt, że pracodawca nie określił dokładnie, w jaki sposób ma być prowadzona ewidencja czasu pracy sprawia, że możliwe jest jej prowadzenie w formie elektronicznej. Pracodawcy decydujący się na takie rozwiązanie muszą jednak pamiętać, że ewidencja czasu pracy ma charakter jawny. Oznacza to, że na każde żądanie pracownika musi ona zostać udostępniona. Elektroniczna forma może to uniemożliwiać lub znacząco utrudniać.

Pracodawcy, którzy zdecydują się na elektroniczną formę prowadzenia i przechowywania ewidencji czasu pracy swoich podwładnych muszą pamiętać, że fakt ten nie zwalnia ich od obowiązku przechowywania wszystkich wniosków składanych przez pracowników, np. o udzielenie urlopu. Przepisy w tej materii są precyzyjne – pracodawca nie może np. skanować wniosków, konieczne jest posiadanie oryginałów.

Oceń ten wpis
Ewidencja czasu pracy. Co musisz o niej wiedzieć?
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

naucz. Paulina
2019-12-11, 15:15
Ewidencja czasu pracy spoczywa na pracodawcy (art. 149 Kodeksu pracy). U nas w szkolnictwie na specjalnych kartach ewidencyjnych wpisujemy ilość godzin przepracowanych w danym dniu i jest miejsce na ewentualne zastępstwa. Dyrekcja to sprawdza i wyjdą godziny etatowe i nadliczbówki.
Wrona
2019-05-20, 12:30
Ewidencja czasu pracy - jako pracownik mnie to nie interesuje, bo to spoczywa - ten obowiązek na pracodawcy. U mnie pracodawca z tego co wiem, prowadzi taką ewidencję w sposób elektroniczny.
zlecenie
2019-05-08, 12:36
Jako pracodawca muszę wiedzieć dokładnie zasady takie, dobrze jednak że w firmie posiadam odpowiednich specjalistów jacy od wielu lat zajmują się tym wszystkim.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.