!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Urząd Pracy, ZUS, PIP i Urząd Skarbowy

Czym jest układ zbiorowy pracy?

7 marca 2022

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 10 głosów

10 głosów

4 komentarze

Czym jest układ zbiorowy pracy?
W zakładzie pracy obowiązywać mogą różne akty prawa. Poza Kodeksem pracy czy regulaminami mowa również o układzie zbiorowym pracy. Ten, najprościej mówiąc, jest porozumieniem wypracowanym między pracodawcą a związkami zawodowymi w zakresie treści stosunków pracy.

Układ zbiorowy pracy nie zawsze funkcjonuje w zakładzie pracy. Dużo zależy tu od porozumienia się pracodawcy ze związkami zawodowymi, które działają w firmie. Warto jednak zauważyć, że ustalenie takiego jest równoznaczne z tym, że rozszerzone zostają uprawnienia pracowników z tytułu nawiązanego stosunku pracy i to w porównaniu z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa pracy. Informacje dotyczące zarówno zawierania, rejestracji czy też rozwiązywania układów zbiorowych pracy można znaleźć w Kodeksie pracy. Ogólną zasadą jest jednak to, że żaden zapis, który znajdzie się w układzie nie może być dla pracowników mniej korzystny niż przepisy prawa pracy. Co warto wiedzieć o układzie zbiorowym pracy?

Zawarcie układu

Przy omawianiu zagadnienia układu zbiorowego pracy pojawia się pytanie o to, w jaki sposób może on zostać zawarty. Otóż, zgodnie z przepisami, powinien on zostać wypracowany w trakcie rokowań pracodawcy z organizacjami związkowymi. Jeszcze przed tym, gdy strony rozpoczną negocjacje, podmiot zatrudniający pracowników jest zobowiązany udzielić przedstawicielom związków zawodowych prowadzących rokowania szczegółowych informacji o swojej sytuacji ekonomicznej (obowiązek ten obejmuje głównie informacje objęte sprawozdawczością Głównego Urzędu Statystycznego). Jednocześnie ? co istotne ? osoby, które będą miały dostęp do tych danych są zobowiązane do zachowania tajemnicy ? uznaje się, że te informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wypracowany układ zbiorowy pracy może zostać zawarty zarówno na czas określony, jak i na czas nieokreślony ? tu decydują zainteresowane strony. W przypadku pierwszej, istnieje możliwość przedłużenia układu o kolejny okres.

Rejestracja jest ważna

Zanim układ zbiorowy pracy zacznie obowiązywać, niezbędne jest jego zarejestrowanie. W jaki sposób tego dokonać? Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, rejestracji dokonuje minister właściwy do spraw pracy dla układów ponadzakładowych i jednocześnie właściwy okręgowy inspektor pracy dla układów zakładowych. Warto przy tym pamiętać o konieczności sprawdzenia jego zapisów z przepisami prawa pracy ? w sytuacji sprzeczności, niezbędne będzie dokonanie odpowiednich korekt.

Układ zbiorowy pracy powinien wejść w życie w terminie, który został w nim określony. Jednocześnie należy pamiętać, że od tej zasady może nastąpić odstępstwo ? układ zaczyna obowiązywać nie wcześniej niż z dniem zarejestrowania. Jeżeli konieczne jest wprowadzenie zmian, to modyfikacji dokonuje się w drodze tzw. protokołów dodatkowych (te stają się integralną częścią układu).

Układ kontra umowy

Jeżeli w zakładzie pracy wprowadzony zostaje układ zbiorowy pracy, to jego postanowienia są z całą pewnością dla pracowników korzystniejsze niż zapisy poczynione w umowach. Z tego też względu moment, w którym układ zaczyna obowiązywać jest również chwilą, w której niezbędne jest zmodyfikowanie treści zawartych stosunków pracy. Zmiana następuje przy tym z mocy samego prawa (nie jest konieczne fizyczne zmienianie zapisów, które znalazły się w umowie o pracę) ? pracowników zaczynają obowiązywać korzystniejsze zapisy.

Może zdarzyć się tak, że w układzie zbiorowym pracy znajdą się również zapisy, które będą mniej korzystne dla pracowników (jest to dopuszczalne, gdyż w umowach zawartych z pracownikami mogły znaleźć się punkty przyznające dodatkowe uprawnienia lub świadczenia). W takiej sytuacji konieczne jest wypowiedzenie pracownikom dotychczasowych umów o pracę czy funkcjonujących w zakładzie pracy regulaminów.

To może Cię również zainteresować

Obowiązki pracodawcy - co musi Twój szef?

Podziel się

4 komentarze

prac. Filip

prac. Filip

U mnie w zakładzie pracy mamy zakładowy układ zbiorowy pracy, który zawarł pracodawca i zakładowa organizacja związkowa. My z niego jesteśmy zadowoleni. Wiele ciekawych rzeczy opisanych jest w tym artykule.
Waluś

Waluś

Podam definicję: Układ zbiorowy pracy – uregulowane działem jedenastym Kodeksu pracy porozumienie normatywne, zawierane pomiędzy pracodawcą (pracodawcami) albo organizacjami pracodawców a organizacją związkową albo organizacjami związkowymi.
Witkacy

Witkacy

Takie artykuły są dobre. Wtedy człowiek wie lepiej co to jest, albo jakie są zasady zatrudnienia np. w takiej spółdzielni. Wiedza ni eboli, ale jeszcze lepiej jak jest dobrze przedstawiona.
Janka

Janka

Dobrze jest wiedzieć na czym polega zbiorowy stosunek pracy. W wielu firmach takich jak spółdzielnie takie coś się praktykuje. Chyba górnicy także są tak zatrudniani?

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.