Twoje wsparcie w rekrutacji

Umowa o pracę. Jak ją przygotować?

Umowa o pracę. Jak ją przygotować?
Zatrudnianie pracowników wiąże się z koniecznością podpisania umowy. Pracodawca może wybierać zarówno wśród szerokiego katalogu umów o pracę, jak i umów cywilnoprawnych (np. zlecenie). Jakie elementy powinna zawierać umowa o pracę, aby była wiążąca?

Aktualnie umowa o pracę jest jedną z najpopularniejszych umów. Pracownikowi gwarantuje stabilne zatrudnienie, pracodawca zaś ? na jej podstawie ? może egzekwować od swojego podwładnego konkretne zachowania. Można zatem powiedzieć, że sprawdza się ona najlepiej wśród wszystkich dostępnych umów. Aby była jednak ważna, pracodawca nie można zapomnieć, że muszą się w niej znaleźć pewne elementy. Poza tymi, które są niezbędne, strony mogą w dowolny sposób kształtować poszczególne punkty, które znajdą się w dokumencie.

Katalog umów o pracę

Z punktu widzenia pracodawcy istotne powinno być to, że umowa o pracę może zostać zawarta na pewien okres. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, wyróżnić można:

 • umowę na czas określony ? wówczas strony umowy nie muszą wskazywać, do kiedy umowa o pracę będzie obowiązywać,
 • umowę na czas określony ? tu strony są zobowiązane do wskazania daty lub zdarzenia, które spowoduje rozwiązanie umowy,
 • umowę na czas wykonywania określonej pracy ? przy podpisaniu takiej umowy pracownik będzie wykonywał pracę tak długo, aż wykona zadania, na jakie umówił się ze swoim przełożonym.

Jednocześnie przedsiębiorca zainteresowany zatrudnieniem pracownika musi pamiętać, że nie zawsze będzie miał zupełną dowolność w wyborze rodzaju umowy. Umowa o pracę musi zostać podpisana w sytuacji, gdy dochodzi do nawiązania stosunku pracy. Definicję tego znaleźć można w art. 22 § 1 Kodeksu pracy: ?Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem". Aby zatem zatrudnienie miało charakter stosunku pracy, niezbędne jest spełnienie wszystkich poniżej wymienionych elementów:

 • podporządkowanie pracownika kierownictwu pracodawcy,
 • odpłatność wykonywanej pracy,
 • wykonywanie pracy osobiście przez pracownika,
 • powtarzanie pracy w codziennych (lub dłuższych) odstępach czasowych,
 • świadczona praca jest wykonywana na ryzyko pracodawcy,
 • praca świadczona jest przez pracownika w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę.

Jeżeli brakuje choć jednego z wymienionych punktów, to przedsiębiorca może rozważyć podpisanie jednej z umów cywilnoprawnych.

Jakie elementy są niezbędne?

Jak wspomniano, strony, które decydują się na podpisanie umowy o pracę nie mają całkowitej dowolności. Istotne jest bowiem, aby w przygotowanym dokumencie znalazły się pewne składniki. Zgodnie z art. 29 § 1 Kodeksu pracy umowa o pracę musi określać strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności zaś:

 • rodzaj pracy,
 • miejsce wykonywania pracy,
 • wynagrodzenie za pracę, które odpowiadać będzie rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,
 • wymiar czasu pracy,
 • termin rozpoczęcia pracy.

Strony są również zobowiązane do tego, aby umowę o pracę zawrzeć na piśmie. W sytuacji, gdy ten warunek nie zostanie spełniony, to nie jest ona nieważna, ale wówczas pracodawca powinien ? najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika ? potwierdzić osobie zatrudnionej na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy i jej warunków. Przedsiębiorca, który nie dostosuje się do tych wymogów może mieć spore problemy ? takie zaniechanie jest traktowane jako wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

Oceń ten wpis
Umowa o pracę. Jak ją przygotować?
Ocena: 3.5, liczba głosów: 28

Opinie

Paula
2019-12-17, 11:24
Chyba to dotyczy pracodawcy jaki nie ma swoich ludzi od tego. W ten sposób przydają się wszelakie wzory z tym związane inaczej łatwo to przecież ogarnąć.
Olek
2019-12-05, 12:18
Umowa o pracę jest z pewnością rodzajem umowy, z którą wiele osób ma do czynienia. Nigdy się jednak nie zaSTANAWIAŁEM JAK TO W PRAKTYCE WYGLĄDA, ŻE MUSI BYĆ TAK A NIE INACZEJ?
Sergiej
2019-05-07, 15:39
Chociaż w większości przypadków będzie jasne, kto jest pracownikiem, czasami nie jest to aż tak jasne. Na przykład firma pragnąca uniknąć przepisów prawa pracy, podatków i ubezpieczeń społecznych może nalegać, aby wszystkie osoby pracujące dla firmy były samozatrudnione.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.