!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Pracodawca - prawa i obowiązki

Zmiany w Kodeksie pracy 2022 - ewolucja czy rewolucja w przepisach?

4 lipca 2022

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 7 głosów

7 głosów

0 komentarzy

Zmiany w Kodeksie pracy 2022 - ewolucja czy rewolucja w przepisach?
Na początku sierpnia mija termin, w którym Polska musi wdrożyć dyrektywę dotyczącą przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz tak zwaną dyrektywę rodzicielską. To wymusza na ustawodawcy wprowadzenie zmian w Kodeksie pracy. Jak mają wyglądać nowe przepisy i co zmieni się pracowników oraz pracodawców?

Z tego artykułu dowiesz się:

 • z czego wynikają zmiany w Kodeksie pracy,
 • jakie są proponowane zmiany dotyczące pracy zdalnej,
 • jakie będą zmiany w zakresie umów na okres próbny,
 • jakie zmienią się przepisy dotyczące umów na czas określony,
 • jakie zmiany są zapowiadane w zakresie urlopu rodzicielskiego,
 • jakie inne zmiany mają być wprowadzone w Kodeksie pracy.

Przeczytaj też: Prawa pracownika – nawet nie wiesz, ile Ci się należy

Nowe zmiany w Kodeksie pracy 2022

Nowelizacja Kodeksu pracy jest związana z nałożonym na Polskę obowiązkiem wdrożenia dwóch unijnych dyrektyw. Od kiedy zmiany w Kodeksie pracy mogą wejść w życie? Dyrektywa w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej musi zostać wdrożona do 1 sierpnia 2022 roku, natomiast tak zwana dyrektywa rodzicielska – do 2 sierpnia. Jak będzie wyglądał nowy Kodeks pracy? Zmiany będą dotyczyły między innymi UZUPEŁNIĆ

Kodeks pracy – zmiany dotyczące pracy zdalnej

Jeszcze stosunkowo niedawno praca zdalna była mało popularna i spotykana tylko w niektórych firmach, których pracownicy z możliwości wykonywania swoich obowiązków z domu mogli korzystać jedynie w określonym wymiarze. Sytuacja całkowicie zmieniła się po wybuchu pandemii COVID-19, kiedy to przedsiębiorstwa masowo decydowały się na pracę zdalną, jeśli tylko pozwał na to charakter pracy zatrudnionych w nim osób.

Przewidywane zmiany w Kodeksie pracy regulują pojęcie i warunki świadczenia pracy zdalnej. Zgodnie z proponowaną definicją, praca zdalna jest pracą wykonywaną całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą (w tym w miejscu zamieszkania pracownika), w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Jakie zmiany w Kodeksie pracy dotyczące pracy zdalnej mają zostać wprowadzone? Przede wszystkim konieczne będzie ustalenie warunków pracy zdalnej w porozumieniu ze związkami zawodowymi lub – jeśli u danego pracodawcy one nie funkcjonują – w stosownym regulaminie po przeprowadzeniu konsultacji z przedstawicielami pracowników. Zarówno w porozumieniu, jak i regulaminie, mają zostać określone:

 • grupy pracowników, które mogą wykonywać pracę w trybie zdalnym;
 • zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów związanych z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, kosztów energii elektrycznej i dostępu do łączy telekomunikacyjnych oraz innych kosztów bezpośrednio wynikających z wykonywania pracy;
 • zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego w przypadku niezapewnienia przez pracodawcę materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej;
 • zasady porozumiewania się pracodawcy i pracownika, dotyczące między innymi sposobu potwierdzania obecności pracownika na stanowisku pracy;
 • zasady kontroli wykonywania pracy przez pracownika;
 • zasady kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • zasady montażu, inwentaryzacji, konserwacji i serwisu narzędzi, które zostały powierzone pracownikowi.

Video

Kodeks pracy 2022 – zmiany w zakresie umów na okres próbny

Na jakie inne zmiany w Kodeksie pracy należy się przygotować? Nowe przepisy przewidują także zmiany w umowach na okres próbny. Pracownik, który wykonywał pracę co najmniej pół roku, w tym również na podstawie umowy na okres próbny, będzie miał prawo, by wystąpić do pracodawcy o formę zatrudnienia, która zapewnia bardziej przewidywalne i bezpieczniejsze warunki pracy. Zgodnie z zapisami nowelizacji, pracodawca będzie musiał udzielić pisemnej odpowiedzi wraz z uzasadnieniem w ciągu miesiąca. I choć dziś pracownicy też mają takie prawo, aktualnie pracodawca nie musi się do takiego wniosku odnosić.

Zmiany w Kodeksie pracy dotyczące umów na czas określony

Zmiany w Kodeksie pracy mają obejmować także umowy zawierane na czas określony. Jeśli nowe przepisy wejdą w życie w proponowanym kształcie, przy wypowiedzeniu umowy terminowej pracodawca będzie miał obowiązek uzasadnienia swojej decyzji. Obecnie umowy na czas określony często są wypowiadane bez podania przyczyny – po nowelizacji pracodawca będzie musiał takie wypowiedzenie umotywować.

Zmiany w urlopie rodzicielskim w nowym Kodeksie pracy

Kolejne zmiany w Kodeksie pracy niesie ze sobą konieczność wdrożenia tak zwanej dyrektywy rodzicielskiej. Jej celem jest zachęcenie do równego dzielenia się obowiązkami opiekuńczymi między obojgiem rodziców. Będą oni mogli liczyć na ułatwienia, które pozwolą im na pogodzenie życia zawodowego z rodzinnym.

Kluczową zmianą jest wydłużenie urlopu rodzicielskiego. Teraz wynosi on 32 tygodnie w przypadku ciąży pojedynczej oraz 34 tygodnie przy ciąży mnogiej. Po wprowadzeniu nowych przepisów urlop rodzicielski ma wynosić odpowiednio 41 i 43 tygodnie. Każdy rodzic będzie miał przy tym prawo do 9 tygodni urlopu, które nie będą mogły zostać przeniesione na drugiego rodzica. Co ważne, urlop rodzicielski nie będzie musiał być wykorzystywany od razu. Będzie mógł on zostać rozłożony na maksymalnie pięć części w okresie do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6. rok życia.

Zapowiadane zmiany mają objąć również urlopy ojcowskie. Aktualnie ojcowie mogą skorzystać z dwutygodniowego urlopu do 24. miesiąca życia dziecka – po zmianach okres ten zostanie skrócony do 12. miesiąca.

Video

Kodeks Pracy 2022 – co jeszcze zmieni się dla pracowników i pracodawców?

Wśród zmian, jakie mają zostać wprowadzone w Kodeksie pracy, wskazuje się też na elastyczną organizację czasu pracy między innymi dla rodziców dzieci do 8 lat. Jeśli pracodawca nie uwzględni wniosku pracownika o elastyczną organizację czasu pracy, na przykład poprzez odmowę przejścia na pracę zdalną, będzie musiał na piśmie poinformować o przyczynie swojej decyzji lub innym możliwym terminie skorzystania z tego rozwiązania.

Ponadto po zmianie przepisów, bez zgody pracownika pracodawcy nie będą mogli zlecać pracy w nocy, godzinach nadliczbowych oraz delegacji osobom, które opiekują się dzieckiem do 8. roku życia. Obecnie granica ta jest ustalona na 4 lata.

Proponowane zmiany w Kodeksie pracy mają dotyczyć także urlopów. Na mocy dyrektywy do polskiego porządku prawnego wejdzie urlop opiekuńczy, wynoszący 5 dni. Urlop opiekuńczy ma być udzielany na wniosek pracownika, który musi zapewnić opiekę dziecku lub innemu członkowi rodziny, który z uwagi na stan zdrowia wymaga opieki lub wsparcia.

W Kodeksie pracy ma zostać ujęte również zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej. Ma ono przysługiwać w razie zaistnienia pilnych spraw rodzinnych, wynikających z choroby lub wypadku. Pracownik będzie miał prawo do skorzystania ze zwolnienia w wymiarze 2 dni lub 16 godzin w roku kalendarzowym, a za każdy dzień będzie mu należeć się połowa wynagrodzenia.

Dyrektywa dotycząca przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz tak zwaną dyrektywa rodzicielska mają zostać wdrożone przez Polskę odpowiednio do 1 i 2 sierpnia 2022 roku. W związku z ich wprowadzeniem zapowiadane są liczne zmiany w Kodeksie pracy, obejmujące między innymi pracę zdalną, umowy na okres próbny i czas określony, urlopy rodzicielskie, elastyczną organizację czasu pracy oraz urlopy opiekuńcze.

Podziel się

Komentarze

Nikt jeszcze nie dodał komentarza do tego artykułu.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.