Pracownik - rodzic i jego prawa

Pracownik - rodzic i jego prawa
Każdy pracownik, który jednocześnie jest rodzicem, może skorzystać z dodatkowych dni wolnego, które przysługują mu w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem do 14-go roku życia. Co warto wiedzieć o tego rodzaju zwolnieniach z pracy?

Każdemu pracownikowi, który opiekuje się dzieckiem do 14-go roku życia, przysługują w każdym roku kalendarzowym 2 dni zwolnienia od pracy. Wolne dni, co warto podkreślić, są płatne. Oznacza to, że pracownik otrzyma wynagrodzenie za ten dzień. Należy też zauważyć, że ? zgodnie z art. 189? Kodeksu pracy, w przypadku gdy oboje rodzice lub też opiekunowie będą zatrudnieni, z tego prawa skorzystać może tylko jedno z nich. Co jeszcze należy wiedzieć o prawach pracowników w tym zakresie?

Wniosek bez uzasadnienia

Żaden rodzic lub opiekun, który chce skorzystać ze swojego prawa nie musi motywować składanego wniosku. W takim przypadku wystarczające jej po prostu jego wypełnienie i określenie dnia lub dni, w których pracownik chce mieć wolne. Należy jednak pamiętać, że rodzic lub też opiekun, który chce korzystać ze swojego prawa, musi złożyć stosowne oświadczenie o zamiarze lub też braku zamiaru korzystania z przysługującego mu uprawniania. Pracodawca, który żąda od zatrudnionego takiej deklaracji,powinien przy tym powołać się na § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku o prowadzeniu przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Co może pracodawca?

Przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników wychowujących dzieci do 14-go roku życia, może żądać złożenia oświadczenia przez poszczególnych podwładnych. Dzieje się tak dlatego, że sam wymóg poinformowania pracodawcy o zamiarze lub braku zamiaru korzystania z płatnych dni wolnych powstaje z uwagi na wychowywanie dziecka. W praktyce też, co ważne, pracodawca ma obowiązek przechowywać takie oświadczenie zatrudnionego w jego aktach osobowych. Samo zaś wyegzekwowanie dopełnienia obowiązku pracownika jest możliwe dzięki temu, że ustawodawca dokładnie wskazał informacje, których to podmiot zatrudniający może żądać od pracownika. Zgodnie z art. 22? Kodeksu pracy jest to katalog zamknięty, który obejmuje takie informacje, jak:

  • imię (imiona) i nazwisko,
  • imiona rodziców,
  • datę urodzenia,
  • miejsce zamieszkania,
  • wykształcenie,
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
  • innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy,
  • numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL),
  • innych danych osobowych niż określone powyżej, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.

 W większości zakładów pracy zatrudniony wypełnia po prostu kwestionariusz osobowy, w którym uzupełnić może poszczególne rubryki.

To Cię powinno też zainteresować: Praca na urlopie macierzyńskim - poradnik

Dlaczego tak?

Każdy pracownik jest zobowiązany złożyć stosowne oświadczenie głównie z uwagi na fakt, iż tylko jeden z pracujących opiekunów może korzystać z pełnopłatnych dni wolnych. W takim przypadku niezbędne jest również dodanie informacji, że drugie z rodziców lub opiekunów nie będzie wykorzystywał przysługującego mu prawa. Ponadto, co należy podkreślić, raz złożone oświadczenie jest ważne do momentu jego odwołania. Nie ma zatem potrzeby składania przez pracownika stosownego pisma w każdym roku. Dzieje się tak dlatego, że osoba zatrudniona po prostu informuje, czy ma zamiar czy też nie ma zamiaru korzystać z przysługującego jej prawa. Inaczej mówiąc, nie ma tu mowy o dniach wolnych, do których prawa nabywa się wraz z 1 styczniem każdego roku.

Pracownik rozpoczyna pracę w trakcie trwania roku kalendarzowego?

Z punktu widzenia pracodawcy, który przyjmuje pracownika do pracy w trakcie trwania roku kalendarzowego istotne jest, czy nie wykorzystał on już swojego prawa. Warto podkreślić, że wówczas ? w celu zabezpieczenia przestrzegania przepisów ? przedsiębiorca powinien otrzymać stosowne oświadczenie od zatrudnionego i to na piśmie. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie nieporozumień, zaś pracodawca zyskuje pewność, co do stanu faktycznego sytuacji osoby zatrudnionej.

To nie ma wpływu!

Warto podkreślić, że sytuacja rodzinna pracownika nie ma wpływu na przysługujące mu prawo do 2 płatnych dni wolnego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem. Mowa tu o sytuacji, w której potomstwem pracownika opiekuje się niepracujący małżonek. Warto jednak, raz jeszcze, podkreślić, że art. 188 Kodeksu pracy zawiera jedynie przesłankę związaną z wiekiem dziecka: ?Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia?. Jedyną sytuacją zatem, w której pracownik może stracić prawo do powyżej wskazanych dni wolnych jest taka, w której z prawa tego korzysta już drugi z opiekunów dziecka.

W niektórych przypadkach pracodawca wychodzi na przeciw oczekiwaniom swoich pracowników tworząc żłobek bądź klub dziecięcy. O czym powinien pamiętać pracodawca w takim przypadku? Więcej informacji w artykule: Pracodawca tworzy żłobek.

Oceń ten wpis
Pracownik - rodzic i jego prawa
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Koz45
2019-12-11, 17:07
To zawsze musi być zagwarantowane i w związku z tym firmy muszą działać jak należy. Szczególnie jest to sprecyzowane w przypadku urlopów, zwolnień i innych profitów.
ojciec
2019-05-22, 13:36
Każdy pracownik, który jednocześnie jest rodzicem ma określone prawa. Jakie- to ujęte jest w tym artykule.
Lechia
2019-05-08, 11:18
Prawa i obowiązki pracownika, który jest rodzicem są uwzględnione we wszystkich przepisach. Jeżeli to wszystko jest ustalone to tylko należy się z tym zapoznać.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.