STARSZY SPECJALISTA W ZESPOLE KADR I SZKOLENIA STRAŻY MIEJSKIEJ W KATOWICACH (OGŁOSZENIE NR: KS.110.

Zakres obowiązków:

- SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA oraz PEŁNA JEGO TREŚĆ DOSTĘPNA NA STRONIE INTERNETOWEJ Straży Miejskiej w Katowicach:
https://bip.strazmiejska.katowice.pl/menu-podmiotowe/ogloszenia-o-naborze

Ogłoszenie Nr: KS.110.7.2020.JK z dnia 24 grudnia 2020 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Komendant Straży Miejskiej w Katowicach ul. Żelazna 18 40-851 Katowice poszukuje kandydata na stanowisko urzędnicze: starszy specjalista w pełnym wymiarze czasu pracy, w Zespole Kadr i Szkolenia Straży Miejskiej w Katowicach.

Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku specjalisty należeć będzie prowadzenie obsługi kadrowej Straży Miejskiej w Katowicach, w szczególności:
- prowadzenie nadzoru nad prawidłowym stosowaniem przepisów prawa pracy;
- kontrola, ewidencja i rozliczanie czasu pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- kierowanie pracowników na badania kontrolne po długotrwałej chorobie oraz bieżąca kontrola nad niedopuszczeniem pracownika do pracy bez zdolności do jej wykonywania;
- wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu;
- wystawianie, ewidencja i rozliczanie delegacji służbowych;
- obliczanie należnego pracownikowi urlopu wypoczynkowego, jego aktualizacja, bieżąca ewidencja wykorzystania oraz rozliczenie za dany rok;
- sporządzanie planu urlopów;
- ewidencjonowanie osób prowadzących działalność gospodarczą oraz podejmujących dodatkowe zatrudnienie;
- przygotowywanie niezbędnych danych celem sporządzania okresowych sprawozdań dla celów statystycznych. (w tym dla GUS i Komendanta Wojewódzkiego Policji).

Warunki pracy: pełny wymiar czasu pracy, praca na terenie miasta Katowice ul. Żelazna 18, budynek wyposażony w windę, praca w biurze na drugim piętrze, praca przy komputerze, praca wymagająca wysokiego stopnia samodzielności, jak również współpracy z innymi komórkami Straży Miejskiej w Katowicach.

Oferujemy: stabilne zatrudnienie, wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3.305,00 zł brutto, dodatek za wieloletnią pracę (5-20%) uzależniony od posiadanego stażu pracy, pierwsza umowa zawarta na czas określony trwający 6 miesięcy, w czasie której pracownik, zgodnie z art. 16 ust 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych odbywa służbę przygotowawczą - po pozytywnie zdanym egzaminie kończącym służbę przygotowawczą możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka, bezpłatne szkolenia, świadczenia socjalne, preferencyjne ubezpieczenia grupowe.

Główne godziny pracy: 7:30-15:30 do ustalenia z pracodawcą.

Wymagania:

Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące, inne
Inne wymagania:
Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność sądowa za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
- wykształcenie co najmniej średnie,
- minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe,
- nienaganna opinia,
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa
Wymagania dodatkowe:
- znajomość przepisów Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych, ustawy o strażach gminnych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych, rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
- biegła umiejętność obsługi programów komputerowych: MS Office (Word, Exel) i Open Office,
- umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawnych,
- umiejętność pracy samodzielnej jak i w zespole,
- dobra organizacja pracy,
- doświadczenie w sporządzaniu pism urzędowych,
- umiejętność pracy pod presją czasu,
- wysoka kultura osobista,
- odpowiedzialność, systematyczność, rzetelność.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Oferujemy:

Wynagrodzenie brutto:
od 3 305 PLN
Opis wynagrodzenia:
Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3.305,00 zł brutto, dodatek za wieloletnią pracę (5-20%) uzależ
System wynagradzania:
Czasowy ze stawką miesięczną

Informacje:

Miejsce pracy:
Żelazna 18, 40-851 Katowice, powiat: m. Katowice, woj: śląskie
Wymiar etatu:
1
Zmianowość:
trzy zmiany
Zapewnienie wyżywienia:
NIE
Zapewnienie zakwaterowania:
NIE
Zatrudnienie od zaraz:
TAK
Pracodawca pokrywa koszt przejazdu do Polski:
NIE
Przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (finansowanie z PFRON):
NIE
Dane kontaktowe:
STRAŻ MIEJSKA W KATOWICACH
Żelazna 18, 40-851 Katowice, powiat: m. Katowice, woj: śląskie
Sposób aplikowania:
bezpośrednio do pracodawcy
Wymagane dokumenty:
Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
- wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Katowicach lub w siedzibie Straży Miejskiej w Katowicach),
- własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata dotyczące: niekaralności, posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, posiadania obywatelstwa polskiego (dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Katowicach lub w siedzibie Straży Miejskiej w Katowicach),
- własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
- własnoręcznie podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjna dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, (klauzula dostępna na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Katowicach lub w siedzibie Straży Miejskiej w Katowicach),
- kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy,
- kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie,
- Własnoręcznie podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści:
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Straż Miejska w Katowicach z siedzibą: ul. Żelazna 18, 40-851 Katowice, moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji ogłoszenie nr KS.110.7.2020.JK na stanowisko specjalista w Zespole Kadr i Szkolenia Straży Miejskiej w Katowicach,
- osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu, o którym mowa w art. 13 ust. 2b cytowanej wyżej ustawy.

Oferty pracy wraz z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie, opisanej imieniem i nazwiskiem, numerem telefonu kontaktowego osoby składającej ofertę wraz z adnotacją: Nabór nr KS.110.7.2020.JK z dnia 24.12.2020 r. na stanowisko urzędnicze: starszy specjalista w Zespole Kadr i Szkolenia Straży Miejskiej w Katowicach u dyżurnego Straży Miejskiej
w Katowicach, przy ul. Żelaznej 18, w godz. 6.00 - 16.00, we wszystkie dni tygodnia, w nieprzekraczalnym terminie do 20 stycznia 2021 r.

Aplikacje, które wpłyną do Straży po wyżej określonym terminie (liczy się data wpływu do Straży) nie będą rozpatrywane.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje dodatkowe: RODO klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia
w Straży Miejskiej w Katowicach dostępna jest na stronie internetowej BIP Straży Miejskiej w Katowicach, w zakładce Praca w Straży Miejskiej w Katowicach / Dokumenty do pobrania.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu listopadzie 2020 r. wynosił mniej niż 6 %.

Zagrożenia na stanowisku pracy: obciążenie stresem, praca przy monitorze ekranowym powyżej
4 godzin w ciągu dnia, oświetlenie sztuczne.
Sposób kontaktu / przekazania dokum.:
Preferowane formy kontaktu: osobiście, Termin: Dokumenty należy składać w terminie do dnia 20 stycznia 2021 r., Godziny : 6:00-16:00
Podaj swój adres e-mail, aby odpowiedzieć na tę ofertę pracy
Dzięki temu pracodawca będzie mógł szybciej się z Tobą skontaktować.
lub
Zaloguj się do Aplikuj.pl, aby przesłać zgłoszenie
Na podstawie Twoich danych profilowych przygotujemy aplikację na wybraną ofertę pracy.
lub
Załóż konto w Aplikuj.pl i prześlij zgłoszenie
Aby w pełni korzystać z portalu, zarejestruj się, uzupełnij dane i jednym kliknięciem wysyłaj aplikacje do pracodawców. Rejestracja jest całkowicie bezpłatna.
Klauzula informacyjna ›
Wiadomość z linkiem do zmiany hasła została wysłana.
Przypomnij hasło
Podaj adres e-mail użyty podczas rejestracji. Wyślemy Ci link do zmiany hasła.
Dodaj swoje CV i wyślij zgłoszenie do pracodawcy
Możesz również dołączyć list motywacyjny.
Max. rozmiar pliku: 5 MB
Rozszerzenia: PDF, DOC, DOCX, ODT
Max. rozmiar pliku: 5 MB
Rozszerzenia: PDF, DOC, DOCX, ODT
* - pola oznaczone gwiazdką są wymagane
Twoja aplikacja
została wysłana!
Dziękujemy - przekazaliśmy Twoje zgłoszenie do pracodawcy.
Twoje zgłoszenie na tę ofertę pracy zostało już wcześniej wysłane.
Nie możesz aplikować ponownie.
Prosimy o wypełnienie formularza przygotowanego przez pracodawcę
Po kliknięciu w przycisk zostaniesz przekierowany na zewnętrzną stronę z formularzem pracodawcy do zbierania CV kandydatów.
APLIKUJ
Zawód:
Specjalista ds. kadr i płac
Miejsce pracy:
Katowice
Forma zatrudnienia:
umowa o pracę
Wynagrodzenie:
od 3305 zł UoP brutto/mies.
Oferta dodana w dniu:
29-12-2020
Oferta wygasa w dniu:
20-01-2021
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

PROMOWANE
FCA Services

Młodszy specjalista ds. płac

Zawód: specjalista ds. kadr i płac Rodzaj: umowa o pracę
FCA Services
FCA Services

POLECANA
Bielsko-Biała
13-01-2021 POLECANA
OCRK Polska Sp. z o.o.

Specjalista ds. Kadr i Płac

Zawód: specjalista ds. kadr i płac Rodzaj: umowa o pracę
OCRK Polska Sp. z o.o.
OCRK Polska Sp. z o.o.

POLECANA
Bielsko-Biała
13-01-2021 POLECANA
Niepubliczne Placówki Oświatowe Jonatan

SPECJALISTA/SPECJALISTKA DS. KADR I PŁAC

Zawód: specjalista ds. kadr i płac Rodzaj: umowa o pracę
Niepubliczne Placówki Oświatowe Jonatan
Niepubliczne Placówki Oświatowe Jonatan
Bielsko-Biała
12-01-2021
HR SIGMA Sp. z o.o.

Specjalista ds. kadr i płac

Zawód: specjalista ds. kadr i płac Rodzaj: umowa o pracę
HR SIGMA Sp. z o.o.
HR SIGMA Sp. z o.o.
Bielsko-Biała
08-01-2021
HR SIGMA Sp. z o.o.

Specjalista ds. kadr i płac

Zawód: specjalista ds. kadr i płac Rodzaj: umowa o pracę
HR SIGMA Sp. z o.o.
HR SIGMA Sp. z o.o.
Żywiec
08-01-2021
WISS

młodszy specjalista ds. personalnych

Zawód: specjalista ds. kadr i płac Rodzaj: umowa na zastępstwo
WISS
WISS
Bielsko-Biała
07-01-2021

SPECJALISTA DO SPRAW KADR

Zawód: specjalista ds. kadr i płac Rodzaj: praca tymczasowa
MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
od 2900 zł
UoP brutto/mies.
Kraków
14-01-2021
od 2900 zł
UoP brutto/mies.

SPECJALISTA DS KADR I WYNAGRODZEŃ

Zawód: specjalista ds. kadr i płac Rodzaj: praca tymczasowa
TRANZYT JAN NOWAK SPÓŁKA JAWNA
od 4000 zł
UoP brutto/mies.
Opole
13-01-2021
od 4000 zł
UoP brutto/mies.

SPECJALISTA DS. PERSONALNYCH

Zawód: specjalista ds. kadr i płac Rodzaj: umowa o pracę
ZYX SOLUTION SP. Z .O.O.
od 4200 zł
UoP brutto/mies.
Gliwice
12-01-2021
od 4200 zł
UoP brutto/mies.

HR BUSINESS PARTNER

Zawód: specjalista ds. kadr i płac Rodzaj: umowa o pracę
Kontakt przez PUP
od 8500 zł
UoP brutto/mies.
Kraków
11-01-2021
od 8500 zł
UoP brutto/mies.

SPECJALISTA DS. PERSONALNYCH

Zawód: specjalista ds. kadr i płac Rodzaj: umowa o pracę
Kontakt przez PUP
od 4600 zł
UoP brutto/mies.
Kraków
11-01-2021
od 4600 zł
UoP brutto/mies.

PODINSPEKTOR DS. KADR I PŁAC

Zawód: specjalista ds. kadr i płac Rodzaj: praca tymczasowa
Dom Pomocy Społecznej Braci Albertynów
od 3800 zł
UoP brutto/mies.
Bulowice
07-01-2021
od 3800 zł
UoP brutto/mies.

SPECJALISTA DS. KADR

Zawód: specjalista ds. kadr i płac Rodzaj: umowa na okres próbny
KADRY I BHP STRZAŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2600-5000 zł
UoP brutto/mies.
Rybnik
18-12-2020
2600-5000 zł
UoP brutto/mies.

SPECJALISTA DS. PŁAC

Zawód: specjalista ds. kadr i płac Rodzaj: umowa na okres próbny
KADRY I BHP STRZAŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2600-5000 zł
UoP brutto/mies.
Rybnik
18-12-2020
2600-5000 zł
UoP brutto/mies.

SPECJALISTA DO SPRAW KADR

Zawód: specjalista ds. kadr i płac Rodzaj: praca tymczasowa
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
od 3300 zł
UoP brutto/mies.
Gliwice
31-12-2020
od 3300 zł
UoP brutto/mies.

SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC

Zawód: specjalista ds. kadr i płac Rodzaj: umowa na okres próbny
LATEX OPONY S.A.
od 3800 zł
UoP brutto/mies.
Opole
21-12-2020
od 3800 zł
UoP brutto/mies.

KADROWA KSIĘGOWA(POMOC) PRACOWNIK BIUROWY

Zawód: specjalista ds. kadr i płac Rodzaj: umowa na okres próbny
MIKOŁAJ MAREK BIGDA ELECTRICS
Kraków
05-01-2021

PRACOWNIK DS. KADR I PŁAC

Zawód: specjalista ds. kadr i płac Rodzaj: umowa na okres próbny
FORSAGE CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
od 2800 zł
UoP brutto/mies.
Częstochowa
04-12-2020
od 2800 zł
UoP brutto/mies.

MENEDŻER HR

Zawód: specjalista ds. kadr i płac Rodzaj: inna
Verify Sp. z o.o.
od 3500 zł
UoP brutto/mies.
Siemianowice Śląskie
16-11-2020
od 3500 zł
UoP brutto/mies.

SPECJALISTA DO SPRAW KADR

Zawód: specjalista ds. kadr i płac Rodzaj: umowa na okres próbny
"SARTO" Sp. z o.o.
od 3500 zł
UoP brutto/mies.
Sosnowiec
05-03-2020
od 3500 zł
UoP brutto/mies.