Inspektor ds. zarządzania lokalami użytkowymi w Dziale Lokali Użytkowych i Windykacji

MIASTO BIELSKO BIAŁA

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku Białej ul. Lipnicka 26 ogłasza nabór na stanowisko:


Inspektora ds. zarządzania lokalami użytkowymi

w Dziale Lokali Użytkowych i Windykacji

 

Miejsce pracy: Bielsko-Biała
Numer referencyjny: Numer naboru DP/213/DL/20

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać osobiście w siedzibie ZGM przy
ul. Lipnickiej 26 na dzienniku podawczym lub pocztą z dopiskiem na kopercie „nabór na wolne stanowisko urzędnicze” z podanym numerem naboru do dnia 20.01.2021r. (decyduje data wpływu lub stempla pocztowego). Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.  Nie ma możliwości składania aplikacji drogą elektroniczną.

Wymagane dokumenty:

 • podpisane własnoręcznie: CV oraz list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska oraz numeru naboru,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • dokumenty potwierdzające okres wymaganego stażu pracy (kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie
  o zatrudnieniu),
 • podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór oświadczenia oraz klauzula informacyjna – do pobrania na stronie internetowej ogłoszenia https://www.zgm.eu/nabor-na-stanowisko-inspektora-ds-zarzadzania-lokalami-uzytkowymi-2/),
 • podpisane własnoręcznie oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o fakcie, że aplikujący/a nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym, jako skazany wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej ogłoszenia https://www.zgm.eu/nabor-na-stanowisko-inspektora-ds-zarzadzania-lokalami-uzytkowymi-2/)
 • Osoba, która przejdzie pozytywnie postępowanie rekrutacyjne, przed zatrudnieniem, zobowiązana będzie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Postępowanie rekrutacyjne:

Wybrani kandydaci po dokonaniu analizy aplikacji zostaną zaproszeni do dalszego postępowania konkursowego drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zastrzegam sobie prawo odstąpienia od naboru bez podania przyczyny. 

Informacje o wyniku naboru:

Ostateczny wynik naboru zostanie ogłoszony w BIP oraz na tablicy ogłoszeń ZGM, niezwłocznie po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

Zakres obowiązków:

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku

 • wykonywanie analiz i raportów w zakresie przeznaczenia lokali użytkowych będących pustostanami: zmiany sposobu użytkowania, analiza planów zagospodarowania przestrzennego,
 • prowadzenie i aktualizowanie bazy oferentów będących potencjalnymi klientami ZGM,
 • przygotowywanie list wynajmu lokali i garaży, publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazywanie do Urzędu Miejskiego,
 • informowanie potencjalnych najemców o obowiązujących procedurach najmu, udostępnianie lokali do oględzin, informowanie o wyniku konkursu ofert, publikowanie w BIP wyników konkursów,
 • wykonywanie zadań w zakresie spraw związanych z udostępnianiem nieruchomości na cele reklamowe (urządzenia na budynkach oraz ogrodzeniach),
 • przygotowywanie umów najmu: lokali, garaży i reklam.

Wymagania:

Kandydatem na wyżej wymienione stanowisko może być osoba, która spełnia następujące kryteria (niezbędne wymagania stawiane kandydatom):

 • posiada obywatelstwo polskie, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była karana za przestępstwo publiczne i skarbowe popełnione z winy umyślnej,
 • posiada wykształcenie wyższe,
 • posiada co najmniej 2-letni staż pracy,
 • prawo jazdy kat. B.

Dodatkowe wymagania stawiane kandydatom

 • znajomość pakietu Ms Office (w szczególności aplikacji Excel),
 • doświadczenie w pracy z ludźmi,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość prawa cywilnego i handlowego w zakresie umożliwiającym przygotowywanie umów,
 • znajomość Zasad wynajmu lokali użytkowych oraz Regulaminu wynajmu lokali użytkowych,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z zarządzaniem nieruchomościami będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • Pracę w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku – Białej na ul. Lipnickiej 26.

 • Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze w wieloosobowych pomieszczeniach. Budynek posiada windę, lecz nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie w listopadzie 2020r, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

Podaj swój adres e-mail, aby odpowiedzieć na tę ofertę pracy
Dzięki temu pracodawca będzie mógł szybciej się z Tobą skontaktować.
lub
Zaloguj się do Aplikuj.pl, aby przesłać zgłoszenie
Na podstawie Twoich danych profilowych przygotujemy aplikację na wybraną ofertę pracy.
lub
Załóż konto w Aplikuj.pl i prześlij zgłoszenie
Aby w pełni korzystać z portalu, zarejestruj się, uzupełnij dane i jednym kliknięciem wysyłaj aplikacje do pracodawców. Rejestracja jest całkowicie bezpłatna.
Klauzula informacyjna ›
Wiadomość z linkiem do zmiany hasła została wysłana.
Przypomnij hasło
Podaj adres e-mail użyty podczas rejestracji. Wyślemy Ci link do zmiany hasła.
Dodaj swoje CV i wyślij zgłoszenie do pracodawcy
Możesz również dołączyć list motywacyjny.
Max. rozmiar pliku: 5 MB
Rozszerzenia: PDF, DOC, DOCX, ODT
Max. rozmiar pliku: 5 MB
Rozszerzenia: PDF, DOC, DOCX, ODT
* - pola oznaczone gwiazdką są wymagane
Twoja aplikacja
została wysłana!
Dziękujemy - przekazaliśmy Twoje zgłoszenie do pracodawcy.
Twoje zgłoszenie na tę ofertę pracy zostało już wcześniej wysłane.
Nie możesz aplikować ponownie.
Zobacz wszystkie oferty pracy firmy:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała

Klauzula informacyjna:

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku – Białej, ul. Lipnicka 26. Podane przez kandydatów dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), jedynie w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych. Podanie danych osobowych w zakresie wymienionym w ogłoszeniu o naborze jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie dobrowolne.

                              

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miasto Bielsko-Biała Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 43-300 Bielsko-Biała ul. Lipnicka 26, NIP: 9372686990 zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby bieżącej rekrutacji. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana. Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów po zakończonej procedurze naboru:

W okresie 3 miesięcy od daty zamieszczenia informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej, kandydaci mogą odbierać (osobiście) swoje dokumenty aplikacyjne w pok. nr 19a siedziby ZGM na ul. Lipnickiej 26, w godzinach pracy ZGM. Po upływie tego terminu dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.  

 

Zawód:
Inspektor
Miejsce pracy:
Bielsko-Biała
Forma zatrudnienia:
umowa o pracę
Oferta dodana w dniu:
04-01-2021
Oferta wygasa w dniu:
21-01-2021
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

DOMEL-DOMY SP. Z O.O.

INSPEKTOR DS. EKSPLOATACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
DOMEL-DOMY SP. Z O.O.
DOMEL-DOMY SP. Z O.O.
4000-4500 zł
UoP brutto/mies.

POLECANA
Jaworzno
21-01-2021 POLECANA
4000-4500 zł
UoP brutto/mies.

Nadinspektor zakładów górniczych ds. urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz górnicz

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Specjalistyczny Urząd Górniczy w Katowicach
Katowice
21-01-2021

Inspektor wojewódzki ds. nadzoru nad realizacją zadań pomocy społecznej w gminie

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Kraków
20-01-2021

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krakowie
Kraków
20-01-2021

Inspektor ds. administracyjnych

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach
Gliwice
20-01-2021

Starszy inspektor zakładów górniczych ds. elektrycznych

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach
Katowice
19-01-2021

Inspektor ds. obsługi kwatermistrzowskiej, wyposażenia technicznego

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Centralne Biuro Śledcze Policji w Warszawie
Katowice
18-01-2021

Inspektor wojewódzki ds. cudzoziemców

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Katowice
15-01-2021

Inspektor wojewódzki ds. egzekucji niepieniężnej

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Katowice
15-01-2021

Starszy inspektor ds. organizacyjno-kadrowych

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie
Chrzanów
15-01-2021

Inspektor ds. inspekcji i kontroli

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki
Kraków
15-01-2021

Inspektor

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tychach
Tychy
14-01-2021

INSPEKTOR W SEKCJI TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI (BRANŻA SANITARNA)

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa na okres próbny
JEDNOSTKA WOJSKOWA 1155 (8 BAZA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO W KRAKOWIE-BALICACH)
od 3236 zł
UoP brutto/mies.
Balice
13-01-2021
od 3236 zł
UoP brutto/mies.

SPECJALISTA DS. RODO (PÓŁ ETATU)

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa na okres próbny
Regionalne Centrum Informatyki Kraków
od 2000 zł
UoP brutto/mies.
Kraków
04-01-2021
od 2000 zł
UoP brutto/mies.

Inspektor wojewódzki ds. gospodarki wodnej i aktów prawa miejscowego w gospodarce wodnej

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Katowice
31-12-2020

Inspektor wojewódzki ds. zarządzania organizacją

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Katowice
31-12-2020

INSPEKTOR DS. BUDOWLANYCH

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa na okres próbny
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA RUCZAJ - ZABORZE
2800-3700 zł
UoP brutto/mies.
Kraków
04-12-2020
2800-3700 zł
UoP brutto/mies.

SPECJALISTA DS. INWESTYCJI

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa na okres próbny
"FABIOS" SPÓŁKA AKCYJNA
od 4000 zł
UoP brutto/mies.
Białka
27-11-2020
od 4000 zł
UoP brutto/mies.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa na okres próbny
AGILEO.IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
od 3500 zł
UoP brutto/mies.
Gliwice
26-11-2020
od 3500 zł
UoP brutto/mies.