Specjalista ds. rozporządzania informacją geologiczną oraz nadzoru merytorycznego nad zadaniami pańs

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2020-12-23

Zakres obowiązków:

 • przygotowuje projekty umów o korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz załączniki graficzne do umów zgodnie z procedurą rozporządzania prawem do informacji geologicznej
 • analizuje pod względem formalnym i merytorycznym wnioski o korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem
 • prowadzi i monitoruje realizację spraw związanych z zadaniami państwowej służby geologicznej w zakresie obsługi centralnego archiwum geologicznego, archiwizowania, gromadzenia i udostępnienia informacji geologicznej, prowadzenia geologicznych baz danych, publikacji wydawnictw związanych z ewidencjonowaniem zasobów złóż kopalin
 • udziela interesantom wyjaśnień dotyczących zasad rozporządzania prawem do informacji geologicznej, sposobu załatwienia spraw oraz interpretacji zapisów umów o korzystanie za wynagrodzeniem z informacji geologicznej
 • monitoruje terminowość wywiązywania się z obowiązków wynikających z zawartych umów o korzystanie za wynagrodzeniem z informacji geologicznej
 • ustala możliwość udostępnienia informacji geologicznej będącej przedmiotem wniosków o korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem
 • analizuje wnioski o umorzenie kar umownych oraz przygotowuje projekty stanowisk Skarbu Państwa

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe o kierunku geologia
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe: powyżej 1,5 roku w jednostkach sektora finansów publicznych albo 0,5 roku w obszarze geologii
 • znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (B2)
 • znajomość ustaw: Prawo geologiczne i górnicze, Kodeks cywilny, o finansach publicznych w zakresie zasad gospodarowania należnościami cywilnoprawnymi, Kodeks spółek handlowych
 • wiedza z zakresu sposobów zabezpieczenia roszczeń
 • komunikacja
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • myślenie analityczne
 • orientacja na klienta/interesanta
 • współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Specjalista
Miejsce pracy:
Warszawa
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
01-12-2020
Oferta wygasła w dniu:
23-12-2020
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)