Specjalista ds. zapobiegawczego nadzoru sanitarnego oraz higieny komunalnej

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2020-12-15

Zakres obowiązków:

 • Uczestniczy w pracach legislacyjnych nad projektami rozporządzeń i zarządzeń poprzez organizowanie i uczestniczenie w spotkaniach, przygotowuje projekty pism do podmiotów zewnętrznych oraz komórek organizacyjnych Urzędu, formułuje przepisy na podstawie dokonanych ustaleń, w szczególności projektów rozporządzeń określających wymagania sanitarno-higieniczne
 • Przygotowuje projekty pism do podmiotów zewnętrznych oraz komórek organizacyjnych Urzędu, w celu wystosowania odpowiedzi, wyjaśnień, opinii, przekazania sprawy do jednostki właściwej czy nawiązania współpracy
 • Rozpatruje wybrane sprawy administracyjne, administracyjno-sądowe, skargi, wnioski, petycje w celu przygotowania stosownych projektów decyzji, postanowień, zawiadomień o sposobie rozpatrzenia sprawy, innej niezbędnej korespondencji
 • Organizuje narady szkoleniowe i spotkania z jednostkami Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Uczestniczy w kontrolach jednostek podległych i nadzorowanych realizujących zadania z zakresu zapobiegawczego nadzoru sanitarnego oraz higieny komunalnej w celu oceny poprawności podejmowanych działań w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego
 • Zbiera i przygotowuje dane niezbędne do opublikowania informacji o stanie sanitarnym kraju

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • Znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w zakresie dotyczącym wymagań sanitarno-higienicznych w szczególności przy świadczeniu usług fryzjerskich, kosmetycznych oraz świadczeniu usług w trakcie wykonywania których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich
 • Umiejętność formułowania stanowisk na piśmie
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Komunikatywność
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Dobra organizacja pracy
 • Inicjatywa w działaniu
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Umiejętność pracy w zespole oraz samodzielnie
 • Dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Specjalista
Miejsce pracy:
Warszawa
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
30-11-2020
Oferta wygasła w dniu:
15-12-2020
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Specjalista ds. finansowo-księgowych

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Siedlcach
Siedlce
Warszawa

23-01-2021