Specjalista ds. legislacji i spraw międzynarodowych

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2020-12-10

Zakres obowiązków:

 • Bierze współudział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych z zakresu cen transferowych, prowadzi prace legislacyjne związane z tematyką cen transferowych i podmiotów powiązanych oraz uczestniczy w uzgodnieniach wewnętrznych i zewnętrznych, pracach sejmowych i senackich
 • Analizuje i opiniuje akty prawne, projekty aktów prawnych i innych dokumentów, w tym w szczególności przygotowywanych przez instytucje Unii Europejskiej i OECD
 • Opracowuje propozycje rozwiązań problemów prawnych dotyczących cen transferowych, w szczególności w zakresie opracowywania wyjaśnień, objaśnień i interpretacji ogólnych
 • Współpracuje z Wydziałem Legislacji i Wytycznych w zakresie opracowywania wytycznych w zakresie cen transferowych
 • Analizuje orzecznictwa sądów administracyjnych, rozstrzygnięcia organów podatkowych i przepisy prawa oraz ich stosowania w praktyce
 • Bierze udział w realizacji spraw związanych ze współpracą międzynarodową w zakresie cen transferowych, w szczególności bierze udział w pracach grup roboczych OECD oraz komitetów i grup roboczych Komisji Europejskiej oraz współpracuje z administracjami podatkowymi innych państw w zakresie cen transferowych
 • Sporządza projekty objaśnień dotyczących wypełniania obowiązków związanych z wymianą informacji podatkowych z innymi jurysdykcjami w zakresie zagadnień dotyczących cen transferowych, w szczególności w odniesieniu do wymiany informacji podatkowych o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów (ang. Country by Country Reporting)

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze prawa podatkowego lub analiz ekonomicznych lub analiz finansowych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym płynne porozumiewanie się, rozumienie i tworzenie treści w zakresie właściwości komórki
 • Znajomość problematyki dotyczącej cen transferowych, w tym przepisów prawa podatkowego w tym zakresie oraz Wytycznych OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania pisemnych i ustnych wypowiedzi
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Specjalista
Miejsce pracy:
Warszawa
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
30-11-2020
Oferta wygasła w dniu:
10-12-2020
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Specjalista ds. finansowo-księgowych

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Siedlcach
Siedlce
Warszawa

23-01-2021