Specjalista ds. księgowości i sprawozdawczości

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2020-12-08

Zakres obowiązków:

 • przyjmuje i dokonuje oceny sprawozdań jednostkowych, wyjaśnia rozbieżności wynikających ze sprawozdań, uzgadnia z resortem dane objęte sprawozdawczością w celu sporządzania miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań łącznych w zakresie wydatków i dochodów budżetowych dla Ministra
 • analizuje projekty planów finansowych przedstawione przez jednostki podległe w celu prawidłowego zaplanowania dochodów i wydatków na dany rok budżetowy
 • prowadzi bieżący nadzór nad gospodarką finansową (wydatków i dochodów) dysponentów budżetu państwa drugiego i trzeciego stopnia w celu analizy wykorzystania środków budżetowych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych
 • sporządza miesięczne zapotrzebowania na środki dla GDOŚ i RDOŚ oraz opracowuje i aktualizuje roczny harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu państwa, celem przekazania do resortu
 • ewidencjonuje w systemie księgowym zmiany w budżecie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wynikające z decyzji Ministrów oraz dokumentów i aktów prawnych mających wpływ w trakcie roku budżetowego na wysokość limitu wydatków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w celu zapewnienia bieżących informacji na temat planu finansowego
 • opracowuje do zatwierdzenia łączny bilans z załącznikami, w oparciu o wcześniej zatwierdzone roczne bilanse jednostek podległych wg zasad i wzorców opracowanych przez Ministerstwo Finansów celem przekazania ich do resortu nadzorującego
 • wykonuje różnorodne zestawienia budżetowe i księgowe w arkuszu kalkulacyjnym Excel, przy wykorzystaniu danych z systemu informatycznego Quorum F-K i AZF, systemu bankowości elektronicznej NBP oraz systemu Ministerstwa Finansów Trezor w celu sprawdzania poprawności danych wykazanych w sprawozdaniach otrzymanych od jednostek podległych
 • sporządza przelewy środków dla jednostek podległych celem zabezpieczenia środków na realizację zadań oraz księguje operacje bankowe dysponenta II stopnia w celu ujęcia ich w ewidencji księgowej

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie budżetu
 • znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, ustawy o rachunkowości
 • znajomość rozporządzeń wykonawczych do ustawy o finansach publicznych
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • umiejętność obsługi programów komputerowych: MS Office (w szczególności arkusza kalkulacyjnego Excel), poczta elektroniczna
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Specjalista
Miejsce pracy:
Warszawa
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
28-11-2020
Oferta wygasła w dniu:
08-12-2020
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Specjalista ds. finansowo-księgowych

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Siedlcach
Siedlce
Warszawa

23-01-2021