Specjalista ds. rozwoju rynku energii elektrycznej

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2020-12-17

Zakres obowiązków:

 • prowadzi postępowania administracyjne w zakresie zasad dostępu do sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, w szczególności dotyczące zatwierdzania i zmiany instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub operatora systemu połączonego oraz sieci dystrybucyjnych operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych
 • prowadzi sprawy w zakresie międzyobszarowej alokacji zdolności przesyłowych, zarządzania ograniczeniami oraz bilansowania systemu wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1228/2003, rozporządzeń wydanych na podstawie tego rozporządzenia oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej (uchylające rozporządzenie 714/2009)
 • uczestniczy we współpracy międzynarodowej organów regulacyjnych, w szczególności w zakresie opracowania lub opiniowania wspólnych zasad dostępu do sieci przesyłowych oraz zasad transgranicznego handlu energią elektryczną
 • monitoruje funkcjonowanie operatorów systemów elektroenergetycznych, w szczególności w zakresie alokacji zdolności przesyłowych, zarządzania ograniczeniami systemowymi oraz bilansowania systemu
 • prowadzi postępowania administracyjne w sprawach spornych dotyczących odmowy zawarcia umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej w celu zapewnienia równowagi interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców energii oraz postepowania administracyjne dotyczące nakładania kar pieniężnych, w zakresie właściwości wydziału
 • uczestniczy w opiniowaniu i przygotowywaniu projektów aktów prawnych, polityk, rozwiązań strategicznych dotyczących dostępu do sieci elektroenergetycznych oraz rozwoju rynku energii elektrycznej na poziomie krajowym oraz w ramach Unii Europejskiej, w zakresie właściwości wydziału
 • uzgadnia projekty decyzji Prezesa UKE w sprawie określenia warunków dostępu do infrastruktury technicznej przedsiębiorstw energetycznych

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub techniczne, lub ekonomiczne, lub wyższe nie profilowe i studia podyplomowe kierunkowe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze energetycznym lub w administracji publicznej, lub w obsłudze prawnej lub w obszarze analiz ekonomicznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2)
 • Znajomość specyfiki rynku energii elektrycznej, w szczególności w zakresie rynku bilansującego
 • Znajomość przepisów prawa energetycznego krajowego, w szczególności w zakresie dotyczącym instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej oraz dystrybucyjnej elektroenergetycznej
 • Znajomość przepisów prawa europejskiego, w szczególności w zakresie zasad dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność argumentowania, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność współpracy, umiejętność pracy z trudnym klientem
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Specjalista
Miejsce pracy:
Warszawa
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
27-11-2020
Oferta wygasła w dniu:
17-12-2020
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Specjalista ds. finansowo-księgowych

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Siedlcach
Siedlce
Warszawa

23-01-2021