Specjalista ds. rynku detalicznego

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2020-12-10

Zakres obowiązków:

 • bierze udział w opracowywaniu regulacji w zakresie kształtowania kosztów oraz wsparcia dla odbiorców przemysłowych energii elektrycznej, w szczególności dla odbiorców energochłonnych
 • bierze udział w opracowywaniu regulacji związanych z bezpieczeństwem lokalnego zaopatrzenia odbiorców w energię elektryczną
 • bierze udział w pracach związanych z wdrożeniem jednolitego rynku energii w kraju
 • bierze udział w projektowaniu nowych rozwiązań związanych z redukcją ubóstwa energetycznego
 • bierze udział w pracach komitetów i grup roboczych Rady Unii Europejskiej oraz Komisji Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych, w konferencjach i seminariach krajowych i zagranicznych oraz komisji i podkomisji sejmowych i senackich
 • uczestniczy w przygotowaniu opinii i stanowisk rządu do dokumentów Unii Europejskiej (poza legislacyjnych i legislacyjnych), jak również opracowań organizacji międzynarodowych oraz do krajowych opracowań resortowych, projektów średniookresowych i długookresowych programów rządowych w zakresie powiązania sektora energetycznego z ochroną środowiska i zmian klimatu oraz w zakresie stosowania w sektorze elektroenergetycznym innowacyjnych technologii energetycznych
 • przygotowuje projekty odpowiedzi na kierowane do Ministerstwa i Departamentu wystąpienia, w tym interpelacje oraz zapytania poselskie związane z funkcjonowaniem sektora energetycznego
 • bierze udział w pracach grup roboczych Rady UE

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe: powyżej 1,5 roku w jednostkach sektora finansów publicznych albo 0,5 roku w obszarze energetyki
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (B2)
 • znajomość zasad funkcjonowania rynku energii elektrycznej wynikających z przepisów prawa krajowego i UE oraz zagadnień sektora energetycznego
 • komunikacja
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Specjalista
Miejsce pracy:
Warszawa
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
27-11-2020
Oferta wygasła w dniu:
10-12-2020
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Specjalista ds. finansowo-księgowych

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Siedlcach
Siedlce
Warszawa

23-01-2021